Emanoil Savin a închiriat sute de hectare in fals, care nu au aparținut niciodată orașului Bușteni

Limitele teritoriale ale orașului Sinaia sunt clare, stabilite la nivel național și neschimbate din anul 1939!

Harta 88

În data de 20 octombrie 2015, Primarul orașului Bușteni a făcut unele declarații în presa regională potrivit cărora o mare parte a pășunilor alpine din zona Cumpătu aparține, de fapt, orașului Bușteni. Acestă declarație vine pe fondul unor nereguli semnalate de Primăria Orașului Sinaia, referitoare la un contract de închiriere semnat între Primăria Bușteni și o terță parte. Practic, contractul de închirere s-a făcut pe un teren care aparține, conform tuturor documentelor acceptate la nivel local, județean și național, orașului Sinaia.

Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia: „Acest proces este o metodă ieftină de tergiversare a anchetelor în curs de desfășurare, care vizează nereguli în actele Primăriei Bușteni. Domnul Emanoil Savin a închiriat sute de hectare care nu au aparținut niciodată orașului Bușteni! Este ca și cum eu, Vlad Oprea, mă trezesc mâine să spun că Branul este al orașului Sinaia. Iar dumneavoastră ar trebui să mă credeți pe cuvânt, pentru că eu nu arăt niciun act, nicio hartă, niciun înscris oficial care să-mi susțină declarația.

Aceste limite teritoriale sunt clare, oficiale, publice și nu au fost stabilite nici ieri, nici azi. Subiectul știrii este de fapt altul, și anume că domnul Savin a închiriat un teren care nu aparține orașului Bușteni, unui terț, care a obținut pe baza unui act fals, fonduri APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) timp de șapte ani de zile. Iar acum trebuie să răspundă. Și răspunde cu o minciună mult prea mare pentru a mai putea fi acoperită în vreun fel. Vom face toate demersurile legale pentru a stabili, în justiție, realitatea.”

Context

În luna iunie a anului 2013 Departamentul Monitorizare, Servicii Publice și Ecologie Urbană din cadrul Primăriei Sinaia a efectuat un control în teren pe pășunea alpina și la stâna aferentă din zona Cumpătu .

Nota constatare

Nota de constatare evidențiază faptul că: „O parte din pășunea alpină din Cumpătu și Stâna Mică sunt ocupate de către domnul Lambă Ion, locuitor al orașului Bușteni, fără ca între acesta și autoritatea locală a orașului Sinaia să existe încheiat vreun contract.”

Potrivit documentului anexat zona respectivă era închiriată legal, de la Primăria Orașului Sinaia, de către Morogan Alexandru și Voicu Elena.

În august 2013 Primăria Orașului Sinaia a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia o plângere penală

Parchet 1 Parchet 2

 împotriva domnului Lambă Ion, domiciliat în Bușteni, pentru săvârșirea infracțiunii de „ocupare în întegime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, făra consimțământul acestuia sau făra aprobare prealabilă”. (Codul Penal, art 220).

În acest caz ancheta se află în continuare în curs de desfășurare iar justiția se va pronunța cu privire la ambele spețe: atât asupra contractului de închiriere semnat între Primăria Bușteni și Lambă Ion, cât și cu privire la limitele teritoriale dintre cele două orașe.

Mihaela Gherasim , Inginer Cadastru, Primăria Orașului Sinaia:

Limitele teritorial-administrative ale oraşului Sinaia sunt cele gestionate de O.C.P.I. Prahova şi determinate în baza Legii 2/1968, a Ordinului 1000/1968 şi a Actului de Delimitare din 22-06-1988 (act de delimitare semnat de primarul de atunci al orașului Bușteni .

Act delimitare

În cadrul lucrării de cadastru funciar întocmită de O.C.O.T.A. Prahova, se anexează actul de delimitare a teritoriului din data de 22-06-1988 dintre oraşul Buşteni şi oraşul Sinaia, unde limitele teritoriale dintre cele doua oraşe sunt bine evidenţiate prin borne topografice exact aşa cum apare şi în planul de sistematizare al oraşului Sinaia din 12.12.1939

Atât Planul Urbanistic General (PUG) al orașului Sinaia, cât şi Planul Urbanistic General al orașului Buşteni respectă delimitarea teritorială așa cum apare ea în evidenţele O.C.P.I. Prahova şi în actul întocmit în acest sens în data de 22.06.1988.

Mai mult, în 12.12.1939 – Primăria oraşului Sinaia, prin primar Cesar Popescu şi inginer specialist delegat urbanist al ţinutului Bucegi, Vasile Ionescu, semnează “Plan de sistematizare al oraşului Sinaia” unde la capitolul -I- „Delimitare teritorială” este certificata clar limita a oraşului Sinaia astfel :

“…Sinaia situată pe ambii versanţi ai râului Prahova începând de la Piatra Arsă , Gura Pădurei şi pârâul Sipa (Zamora) şi mergând până la Valea lui Bogdan şi Valea Largă, pe o lungime de 8km, de la nord spre sud şi pe o lăţime de la est la vest peste munţi de circa 10km. În raza comunei Sinaia se cuprind proprietăţile Casei Regale Române cu munţii Piatra Arsă şi Cumpătul, … ”

DOC 4 - plan de sistematizare 1933 (1) DOC 4 - plan de sistematizare 1933 (2) DOC 4 - plan de sistematizare 1933 (3)

Nu există absolut niciun dubiu asupra acestor limite, dintre orașele Sinaia și Bușteni. Nici la nivel local, nici la nivel județean sau național.”

 

___Vizualizari 1172

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Ratează-ți Crăciunul la Bușteni, că de Anul Nou va fi la fel

Păi cum să iți intitulezi un articol altfel, după ce prieteni sau turiști iți umplu mesageria cu fel de fel...

Speologie sub sufragerie și pensulația

Precum spuneam in articolul precedent, acum scriu despre ”pensulație” și ”o zece de mii”, adică despre cam ce se mai...

Close