Strategia de Demolare Integrată a enclavei Bușteni partea a doua capitolul I

Green-Prav-CO

In această a doua parte a ”strategiei de demolare durabilă integrată” voi face referire la „Seminarul nr. 2 de consultare a factorilor interesaţi”, realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor

Distribuie