Iubesc Prahova – Coordonator Colegiul 1 Emanoil SAVIN – PSD – Alegeri locale 2020

Stimați electori și cititori Ziar de Bușteni,

Precum stiți, in 09.09.2020 am solicitat coordonatorilor Colegiului 1 Prahova, pentru informarea dvs. transparentă, să transmită către Ziar de Bușteni, o prezentare a domniilor lor in care să ne arate ce ii recomandă , pe cine ne recomandă și de ce, in vederea punerii ștampilei cu VOTAT in Colegiul 1 Prahova.

Singura formațiune care a dorit să-și facă cunoscută oferta electorală in mod transparent din punct de vedere uman și al proiectelor de viitor, a fost Partidul Social Democrat, prin Coordonator Colegiu 1 Prahova, dl. Senator Emanoil Savin.

In continuare vă prezint materialul primit:

Emanoil SAVIN – Ce il recomandă

Primar al orasului Bușteni, 3 mandate in perioada 2004 – 2016

Senator in Parlamentul Romaniei in perioada 2016 – Prezent 

Ca primar al orasului Bușteni a avut urmatoarele realizări pentru comunitate:

 • 8 blocuri de locuințe sociale cu 130 de apartamente pentru aproximativ 350 de persoane
 • 2 blocuri ANL cu 42 de apartamente pentru aproximativ 105 persoane
 • Reabilitare și amvelopare termică a tuturor de blocurilor, peste 2500 apartamente, singura localitate din România care a reabilit integral, creind premisele unei economii pentru fiecare familie beneficiară de aproximativ 250 lei lunar.
 • Reabilitarea și Modernizarea permanentă a peste 65 km. de strazi prin introducerea a peste 48 km de rețea apa/canal, asfaltari si amenajări.
 • A realizat in proportie de 90% programul de extindere retele apa potabilă, rezervoare captări si statii de tratare urmând ca după finalizare tarifele la apa potabilă și menajeră să scadă vertiginos.
 • Reabilitarea și modernizarea a 10 poduri si podețe peste Râul Prahova și afluenții lui
 • Apărări de maluri pentru securizarea zonel inundabile.
 • Reabilitarea și modernizarea a 6 parcuri locale, unul prin Fonduri europene
 • Modernizarea Sălii de sport a orașului
 • Modernizarea și reabilitarea a 4 terenuri de sport
 • A realizat cea mai spectaculoasa structura de escaladă pe gheață din Europa de est
 • A construit Fun-Park Kalinderu ca alternativă a petrecerii timpului liber in orice sezon
 • A modernizat toate scolile, gradinițele și liceul Ion Kalinderu
 • A reabilitat centrul istoric al orașului prin fonduri europene
 • A construit cea de-a doua pârtie Kalinderu pentru ski si snowboard
 • A susținut facilități fiscale pentru atragerea de investiții in Bușteni, ( Borsec, Penny, Lidl, Mega Image, ArtSani , Profi )
 • A acordat facilități fiscale antreprenorilor creind zona industrială nepoluantă Crina
 • A ținut impozitele și taxele locale la cel mai mic nivel pentru locuitorii și societățile comerciale din Bușteni
 • Au fost acordate peste 600 de terenuri pentru tinerii din Bușteni in vederea construirii de case fără a le fi solicitate cheltuieli de autorizare.
 • A extins cimitirul din Bușteni .
 • A susținut si modernizat toate activitățile cultelor din oraș prin acordarea de subvenții .
 • A transformat in tradiție locala susținerea zilelor Copilului, Cadrului didactic, Nunta de aur,
 • A atras permanent importante investiții in infrastructură prin finanțări și cofinanțări județene, guvernamentale, si europene.
 • A finanțat activități sportive, culturale și religioase, lansări de carte, sau personalități.
 • In cifre, valoarea totală a plus-valorii aduse de Emanoil Savin:
  • 5 milioane euro Fonduri Europene
  • 50 milioane euro din parteneriate cu CJ. Prahova
  • 10 milioane euro prin PNDL
  • 12 milioane euro prin Compania Natrională de Investiții
  • 20 milioane euro fonduri guvernamentale
  • 2 milioane euro alte parteneriate
  • 1 milion euro sponsorizări
  • Toate acestea contribuind in acest moment la realizarea de venituri de catre populație și agenții economici in valoare brută de peste 20 milioane euro anual.

Ca senator:  În cei patru ani ai mandatului de Senator, Emanoil Savin a fost semnatarul a unui numar de 94 de inițiative legislative.

A fost primul senator PSD care a militat și votat pentru majorarea cuantumului alocației pentru copii și a fost inițiatorul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice care stabileşte cadrul juridic pentru satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public.

A adus principale modificari la Legea educaţiei fizice şi sportului în sensul finanțării de la bugetul de stat, pe bază de programe, a sportului Şcolar şi Universitar și a sportului de performanţă.

Inițiative Legislative:

Administrație publică – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Mediu de afceri – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Finanțe și Fiscalitate 

 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 • Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.

Muncă

 • Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin. (4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Taxe și impozite

 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite.
 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor.
 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor.

Pensii – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice speculative.

Protecție socială 

 • Propunere legislativă de completarea art.3 alin. (1) din Legea nr.61/1993 privind majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii.
 • Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate publicespeculative de creanțe.
 • Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Învățământ

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional.
 • Propunere legislativă “Legea manualului şcolar”.

Sănătate

 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului.
 • Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid – 19.
 • Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

Agricultură

 • Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
 • Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Mediu

 • Legea 46/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
 • Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Sport – Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

 • A finanțat activități sportive, culturale și religioase, lansări de carte, sau personalități.

 

Ca și Coordonator Colegiul 1 Prahova, Emanoil Savin  susține Candidatul Alianței pentru Prahova , la funcția de Președinte al Consiliului Județean Prahova – Bogdan Toader, care se află pe poziția 4 a buletinului de vot.

 

Ca și Coordonator Colegiul 1 Prahova , Emanoil Savin susține  candidații la functia de Primar și echipei de consilieri locali PSD pentru Prahova, in:

Azuga prin  PASCU NICOLAE  și echipa consilierilor PSD

Ce il recomandă pe dl. Pascu Nicolae

In vârstă de 33 de ani, căsătorit, tată a doi copii,  a  absolvit Facultatea de Științe Economice, licențiat în domeniul Administrării Afacerilor, expert atestat în accesarea Fondurilor Europene și cu experiența în implementarea proiectelor cu finanțare U.E, în special în integrarea persoanelor cu probleme sociale datorită implementării managementului unui proiect cu finanțare europeană in perioada 2015 – 2020. Totodată are experiență in administrația publică, dobândită în urma mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local Azuga,  in perioada 2018-2020.

Unul dintre cele mai importante proiecte pe care le propune, este cel de a alcătui o echipă de profesioniști tineri, care să participe activ la elaborarea unor strategii noi pentru accesarea de fonduri Guvernamentale si Europene, atât de necesare dezvoltării orașului Azuga.

Pentru mandatul 2020-2024 Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Pascu Nicolae propun următoarele proiecte:

 • Dezvoltare zonă industrială – Locatie: 3 zone identificate DN1 spre Predeal, Beneficii: 90 de locuri de munca dupa primul an de mandat si peste 200 dupa al doilea an, Sursa investitie: Parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Termen de executie: 11 luni.
 • Piata agroalimentară – Locatie: Int. Ritivoiu – Valea Azugii – Independentei, Beneficii: fructe si legume proaspete comercializate in spatii adecvate la standarde Europene , Sursa investitie: Fonduri Europene si parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Termen de executie: 18 luni.
 • Campus – conditii de viitor pentru copii si tinerii din viitor, Locatie: Liceul Teoretic Azuga, Beneficii: cazare, masa si sala de sport, schimburi de experienta, atragerea elevilor din alte localitati, Sursa. investitie: Fonduri Europene, Termen de executie: 36 luni
 • Baza sportivă , Locatie: prelungirea noii sali de sport – str. Ritivoiu, Beneficii: activitati sportive in aer liber: baschet, alergare, fotbal, tenis; cantonamente, Sursa investitie: Parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova si Fonduri Guvernamentale, Termen de executie: 24 luni .
 • Parc de agrement, Locatie: Domeniul schiabil, Beneficii: atragerea turistilor prin diferite activiati: perete escalada, sanie electrica, jump etc. si crearea a minim 30 locuri de munca, Sursa investitie: Fonduri Europene si Fonduri Guvernamentale Termen de executie: 30 luni
 • Locuinte sociale – Locatie: str. Parcului si str. Independentei, Beneficii: minim 70 de locuinte in primele 28 luni de mandat, Sursa. investitie: Parteneriat Consiliul Judetean Prahova si Fonduri Guvernamentale, Termen de executie: 36 luni.
 • Amenajare Cimitir nou -Locatie: vecinatatea cimitirului existent, Beneficii: acces liber si mult mai facil, adaugarea de noi locuri de veci Sursa investitie: Primaria Azuga in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Termen de executie: 12 luni
 • Infrastructura, Locatie: intreg orasul Azuga, Beneficii: 100% asfaltat, cosuri de gunoi stradale, iluminat public, monitorizare video pentru siguranta, Sursa investitie: Fonduri Europene, Consiliul Judetean Prahova si Fonduri Guvernamentale, Termen de executie: 40 luni

In total, atragerea de investitii de peste 32 milioane de euro.

Bușteni prin  Ghiță Irinel și echipa consilierilor PSD

Ce il recomandă pe dl. Ghiță Irinel:

Inginer, Jurist, 53 ani, experiență in domeniul privat – antreprenoriat, administratie publică.

Din iulie 2017, a continuat proiectele începute din anul 2016 și a reușit, cu un Buget local auster, să dau în folosință 60 de spații locative pentru tineri și pentru persoanele aflate în impas social. A finalizat cu succes reabilitarea și modernizarea străzilor Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roșie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democrației, 1 Septembrie, Aleea Odobescu, Valea Albă, Costilei, 1 Mai, Vasile Alexandri, Eroilor, Kogalniceanu, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Erou Rădulescu, Morarului, Prelungirea Codrului și Clăbucet, Splaiul Zamorei, Licurici, George Enescu, Primăverii, 30 Decembrie, Zorilor, Cuza Vodă, Caraimanu și Jepilor, adică peste 42 km de străzi cu o valoare totală de 4.8500.000lei.

A reabilitat DC 132 ( Valea Cerbului), drumul spre Cabana Gura Diham cu sprijinul CJ Prahova, drum cu o lungime totală de 3,9Km. și o valoare de 4,5 miliarde lei.

A reconstruit 6 poduri rutiere peste Raul Prahova, Valea Cerbului și Valea Albă .

A realizat jumătate din proiectul de reabilitare și moderniazare a strazii Telecabinei, urmând ca până la finalul acestui an să modernizeze și reabiliteze această stradă până în cartierul Fierăstrău.

În curs de modernizare și consolidare este și dispensarul din Poiana Țapului, proiect menit să crească nivelul de securitate sanitara din cartierele Poiana Țapului, Zamora și Piatra Arsă, care va fi inaugurat in luna septembrie 2020.

Cel mai important obiectiv al lui Ghiță Irinel, de fapt, al tuturor locuitorilor este existența în Bușteni a unui Centru Medical Integrat cu Centru Primiri Urgente, proiect pe care l-a demarat din primele zile ale mandatului iar in acest moment are certitudinea realizării acestui obiectiv.

Pentru mandatul 2020-2024 Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Ghiță Irinel propun următoarele proiecte:

Sanatate Si Situatii De Urgenta

– centru medical integrat – farmacie cu program non- stop – echipa salvamont si pompieri – cabinete medicale in gradinite, scoli, liceu – locuinte de serviciu

Invatamant – Cultura – Culte – Sport

– modernizare si dotare institutii de invatamant – siguranta si conectivitate; digitalizare; locuinte de serviciu  – modernizare institutii de cultura si biblioteci scolare – digitalizare  –  continuarea traditiei – ziua cadrului didactic si ziua copilului – Baza Sportiva ee nivel olimpic; – Infiintare noi sectii sportive – terenuri de sport pentru toate varstele

Social

– terenuri si locuinte pentru tineri (anl) – locuinte sociale – diminuare tarife utilitati, agrement local, transport local si parcari – abonamente de parcare pe timp limitat pentru locuitorii in zona pietelor – casa seniorilor; – continuarea traditiei: nunta de aur

Mediu.

– servicii de salubritate selective * curatenie iarna/vara pentru populatie • deszapezire * protejarea populatiei prin implementarea zonelor de deseuri securizate impotriva animalelor salbatice * cosuri de gunoi pe strazile adiacente

– peisagistica integrata si coerenta in toate cartierele * infintarea de parcuri in cartierul Cezar Petrescu si in Podul Zamorei *amenajari florale in toate cartierele • banci de odihna

– zona de agrement valea cerbului: • zona de agrement • parc tematic * zona de picnic • piste de biciclete • zona de popas montan

Infrastructura Si Conectivitate Urbana

– modernizare retele apa, apa menajera, tratare – modernizare drumuri de acces, poduri si podete, iluminat stradal

– fluidizarea circulatiei auto si pietonale: centura ocolitoare * sensuri giratorii • semnalistica rutiera •  transbaiu *  reamenajare parcari • supratraversari si pasaje pietonale * transport local – piata agro-alimentara in Poiana Tapului – conectivitatea cartierelor si zonelor de agreement

Administratie

– transparenta si comunicare; – digitalizarea serviciilor – comunicare, consiliere, consultanta, promovare si strategii  prin noul serviciu de analize, consultanta, strategii și consilierepentru populatie .

– promovare si relatii publice in: economie locala • turism • mediu • cultura • sport • media • fonduri europene

Dezvoltare Economica Turism Antreprenoriat

– asociatia intercomunitara a oamenilor de afaceri • locuri de munca  – oferta pentru investitori • facilitati pentru investitii • fonduri europene

Sinaia  prin  GEORGINI PAVEL și echipa consilierilor PSD.

Ce il recomandă pe dl. Georgini Pavel.

Sinăian nascut și crescut in orașul Sinaia. Are in spate o carieră de peste 30 de ani in administrație și in turism. Consideră că sinaia, prin actuala conducere se indreaptă intr-o direcție greșită.

Pentru mandatul 2020-2024 Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Georgini Pavel propun următoarele proiecte:

 • Gratuități pentru locurile de parcare din fața proprietății pentru toți sinăienii
 • Reducerea taxelor si impozitelor pentru imobile
 • Transport gratuit pentru seniori persoane cu dizabilități și elevi pe raza orașului Bușteni.
 • Accelerarea construirii noului Spital Orășenesc.
 • Crearea de noi locuri de muncă
 • Depolitizarea administrației și eficientizarea activităților.
 • Modernizare/ Reabilitare străzi.

Comarnic  prin  POPA SORIN NICOLAE și echipa consilierilor PSD

Ce il recomandă pe dl. Popa Sorin Nicolae

Provine dintr-o familie de oameni harnici și onești, Părinții i-au insuflat dragostea pentru muncă și l-au invățat să-și țină cuvăntul dat, l-au invățat că demnitatea și respectul se câștigă numai prin adevăr. Este de profesie economist si a avut activități antreprenoriale in turism.

Pentru mandatul 2020-2024 Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Popa Sorin Nicolae propun următoarele proiecte:

 1. Demersuri pentru dezvoltarea și promovarea domeniului turistic și agroturistic în Comarnic – dezvoltarea unei zone agroturistice în vecinătatea pășunii Mezdrea
 2. Amenajare a ParculuiOrașuluiComarnic
 3. Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții e-guvernare prin plata online prin platforma online „ghiseul.ro” si sistem informatic de management integrat al activității din cadrul Primăriei Comarnic
 4. Activități pentru tinerii și vârstnicii cetățeni și implicarea lor în comunitate
 5. Finalizarea Centrului de afaceri
 6. Protectie socială si continuarea evenimentelor „Încă un copil fericit de Crăciun”

Talea  prin  NEAGOE  CRISTIAN și echipa consilierilor PSD

Ce il recomandă pe dl. Neagoe Cristian

In vârstă de 56 de ani, familist convins, om de nădejde și gospodar, a reușit in mandatul acesta să rezolve o mare parte din adevăratele probleme ale comunității.

A reabilitat și modernizat Centrul Cultural, a rezolvat problema iluminatului public stradal, a asigurat copiilor locuri de joacă sigure și totodată a ridicat nivelul de siguranță al locuitorilor prin implementarea sistemului de supraveghere video. Acum in Talea se circulă pe strazi asfaltate si curate pentru că a luptat pentru asigurarea conectivității locale.

Pentru mandatul 2020-2024 Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Neagoe Cristian propun continuarea dezvoltării prin următoarele proiecte:

 • Continuarea modernizarii drumurilor de interes local in comuna Talea și sat Plaiu
 • Alimentarea cu gaze naturale a comunei Talea și a satului Plaiu
 • Amenajarea unui spatiu de parcare pentru Primarie
 • Reparatia mansardei brutăriei
 • Consolidare drum comunal DS 823 și betonarea a 3 drumuri sătești
 • Amenajarea parcului de recreere pentru copii
 • Amenajare teren minifotbal in satul Plaiu
 • Achizitionarea unui tractor cuaccesorii pentru serviciul public de interes local.

Breaza  prin  RICHEA GHEORGHE și echipa consilierilor PSD

 

Ce il recomandă pe dl. Richea Gheorghe

Absolvent al  Academiei de Studii Economice Bucuresti in anul 1996, licentiat in Management și cursuri de formare profesionala in domenii diferite, experientă in domeniul sindical fiind vicepresedinte si Presedinte al sindicatului « Libertatea » din S.C, Hidrojet S.A. Breaza, precum si in administrare pentru perioda de 7 ani in domeniu antreprenorial.

In administrație a fost consilier local in Consiliul Local Breaza in perioada 2004-2008, Viceprimar al orasului Breaza intre anii 2012-2016, iar din 2016 pana in prezent, Primar al orasului Breaza.

A fost intotdeauna aproape de oameni, de problemele și nevoile lor, a răspuns intotdeauna solicitarilor cetatenilor. Este o fire echilibrata, onesta, om vertical cu frica de Dumnezeu, receptiv la nevoile oamenilor, familist si un bun gospodar. Iubește Breaza si iși doresc ce este mai bun pentru oras si locuitorii acestuia.

Pentru urmatorul mandat Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Richea Gheorghe propun următoarele proiecte:

 1. Continuarea si finalizarea proiectului de alimentare cu gaze naturale a cartierelor: Frasinet, Nistoresti, Podul Corbului, Valea Tarsei,
 2. Construirea obiectivului Spital modular pentru nevoile tuturor cetatenilor,
 3. Achiziționarea cladirii (Conacul Toma Cantacuzino – sec. XVII-lea) si terenului aferent din centrul orasului, pentru dezvoltarea turistica a ecestei zone,
 4. Continuarea asfaltarii drumurilor de interes local,
 5. Implementarea P.O.I.M. (proiect extindere apa si canal) in Podul Corbului si pe alte străzi care nu au fost cuprinse in proiectul CL 5 si CL7 aflat ls final,
 6. Continuarea implementarii proiectului european, privind Managementul Deșeurilor,
 7. Reabilitarea infrastructurii scolare, realizarea unui Centru de documentare și a unei Școli pentru invățămantul dual,
 8. Monitorizarea riguroasă a finalizarii lucrărilor la Centrul Cultural Ion Manolescu (lucrări începute de Compania Nationala de Investiții),
 9. Continuarea modernizarii iluminatului public.
 10. Continuarea ridicării calitații vietii locuitorilor din cartierele de blocuri prin modernizarea infrastructurii și realizarea de noi puncte de divertisment si sport,
 11. Realizarea blocului ANL pentru tineri,
 12. Absorția fondurilor UE necesare diferitelor proiecte.

Adunați prin NEGOTEI OCTAVIAN și echipa consilierilor PSD  

Ce il recomandă pe dl. Negotei Octavian:

Primar al comunei Adunați din anul 2000, cel mai bun cunoscător al problemelor comunei , a imbunătățit continuu viața comunitații. Consideră că vremea marilor investiții a inceput deja iar in mandatul 2020 – 2024 comuna va fi dezvoltată in mod durabil.

Pentru urmatorul mandat Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Negotei Octavian propun următoarele proiecte:

Construire centru medical

Modernizare drumuri comunale

Extindere/modernizare DC 122

Modernizare iluminat public

Finalizare extindere alimentare cu apă

Inființare sistem alimentare cu gaze

Infințare sistem canalizare

Modernizare/asfaltare drumuri comunale

Cornu prin NANU  CORNEL și echipa consilierilor PSD

Ce il recomandă pe dl. Nanu  Cornel

Absolvent al SNSPA București, licențiat in științe administrative, fiu al comunei, care conduce destinele cornenilor de 31 de ani, cu profesionalism, abnegație, dragoste față de frumoasa comună.

Pentru urmatorul mandat Echipa consilierilor locali PSD alături de Primarul Nanu Cornel propun următoarele proiecte:

Modernizarea rețelei de drumuri – ( fonduri europene )

Modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă/canalizare și extinderea capacitătii de stocare, rezervor nou 800 mc

Modernizare/eficientizare iluminat public – lampi cu led

Construire grădiniță cu program prelungit

Reabilitare monumentul eroilor

Internet wireless in parcuri si sala de sport

Finalizare sediu Primărie

Finalizare teren de sport

Bazin de inot acoperit

Sistem supraveghere video

Creșterea eficienței energetice

Scola inteligentă – SMART School

Extindere conductă distribuție gaze

Dovada transmiterii documentelor solicitate in data de 11.09.2020

___Vizualizari 917

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Bușteni – Lista prioritară pentru Blocurile Sociale din curtea școlii

Intr-un final, după procese finalizate , indelungi analize de dosare, schimbari de punctaje, respingeri de liste, amânări, ieri, 12.06.2019, in...

Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova – prezenta la TTR editia de primavara 2024

Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova – prezenta la TTR editia de primavara 2024   In perioada 15-18 februarie...

Close