Dezbatere publică Buget Local Bușteni 2018, in 20.02.2018, Ședință publică , ordinea de zi și votul

Până acum publicam ordinea de zi a tuturor ședințelor ordinare ale Consiliului Local Bușteni, pentru că era o cutumă, ca doar cele ordinare să fie publice, numai că , am citit și răscitit legea 215/2001 și conform art. 42 , alin. 1 : ”Ședințele consiliului local sunt publice”. 

Totodată, conform art 39 alin 1,2 și 4 : 1. Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului. / 2. Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului. /  3. În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Public, inseamnă ca orice persoană interesată să participe neingrădit, fără drept de vot sau de a lua cuvântul insă , conform art. 52 : La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, șefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum și persoanele interesate, invitate de primar , coroborat insă cu Legea nr. 52 din 2003, privind transparența decizională in administrația publică, SECTIUNEA a 2-a ,Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor, Art. 8 : Persoana care prezidează sedința publică oferă invitaților si persoanelor care participă din proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Revenind la ședința ordinară din data de 20.02.2018 , care este și ședință publică de Buget :

 

Până astăzi, in jurul orelor 16.00, când a avut loc intâlnirea in comisii reunite pentru clarificări la Buget, aveam votul impotrivă la punctele 1 si 3 insă, nelămuririle s-au clarificat. 

Tot astăzi am ridicat problema, ca in următoarea ședință extraordinară, Raluca Strămăturaru să primească titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Bușteni, conform Regulamentului pentru faptul că a adus România pe locul 4 in rândul națiunilor, la sanie. Consiliul Local a fost de acord, urmând a se rezolva problema documentelor, rapoartelor și referatelor pentru viitorul apropiat și bineințeles dacă și Raluca va fi de acord.

Așadar, 20.02.2018, orele 14.00, la Centrul Cultural Aurel Stroe va avea loc  dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia și prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință publică.

Publicarea ordinei de zi a ședinței o fac in baza Legii 215/2001 actualizată, conform Art 39, alin 3,5,6 și 42 alin. 7.

Materialele au fost puse la dispoziția consilierilor locali conform L 215, art. 39, alin 3.

Dacă aveți propuneri, puncte de vedere sau sesizări mi le puteți lăsa la Comentarii ( public) sau in secțiunea contact ( privat ).

Ședința este PUBLICĂ și pot participa toate persoanele interesate.

Cu stimă Consilier Local P.N.L. – Virgiliu Cristian ACHIM

 

___Vizualizari 450

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Protected: Recenzii la evenimentele de amploare de la Bușteni 1 – 3 Decembrie și o insolvență

There is no excerpt because this is a protected post.

DSCN5481
Bușteni – Fabrica de hârtie – republicare

Nr.25 . Fotografie realizată  în 1910, reprezintă Fabrica de Hârtie construită în 1882 de frații Carol si Samuel Schiel, fii...

Close