Consultare publică Buget Local 2018 – Bușteni, din lac in femininul puțului

Păi cum altfel s-ar traduce ”continuăm dezvoltarea” ? 

Trecând la lucruri serioase, in 12.02.2018, s-a afișat pe site-ul oficial al Primăriei Bușteni, spre consultare publică, propunerea de Buget Local pentru anul 2018, care cu siguranță va fi votat cu amplă majoriotate, dacă nu cumva cu unanimitatea celor prezenți. Va trece BL-ul ca prin brânză, cu toate că ședința este publică și se va ține la Centrul Cultural Aurel Stroe, deoarece, chiar dacă cei interesați participă, nu au voie să ia cuvântul conform legii, ci trebuie ca inainte de ședință să fi consultat bugetul, să inainteze alte propuneri sau soluții, să … diverse, dar … 

Oricum, eu mi-am făcut datoria de a consulta propunerea de BL, am constatat că ceeace ar ține de mine este cât de cât existent in condițiile unei ”creșteri negative a BL-ului” , adică dacă am propus să crească ceva a crescut prin scădere si dacă am cerut să scadă a crescut … și cum toată lumea zice că bat câmpii vă supun atenției o ”analiză rezumat” a ceeace a fost, ce este și ce va fi.

Cu siguranță, precum m-am obișnuit, nu va comenta nimeni nimic, pentru că nu-i așa, nu poți recunoaște că ai crezut că va fi mai bine și intradevăr iți este muuult mai bine, dar la fel de prost, dacă nu cumva mai prost și va deveni și mai și.

Pe scurt, voi incepe cu câteva concluzii, care pot fi verificate in tabelele de mai jos 🙂 .

Statul a dat statul a luat, statul fie lăudat ( vezi cifre si text cu roșu ) , mai puțin cu 6,808 milioane lei, cu toate că pe de altă parte se dau 3,2 milioane direct către școli,

Veniturile s-au diminuat cu 7,121 milioane lei față de 2017.

Impozitele și taxele locale, cu toate că nu au crescut, s-au majorat, cu vreo 2 milioane lei.

Veniturile proprii la buget din ”proprietăți” aproape că au stagnat, existând o mică diminuare de doar 1,230 milioane lei

Costurile cu salubrizarea și deszăpezirea s-au diminuat cu 30% in condițiile in care, incepând cu acest an, dacă nu se propune de către vreun consilier local sau primar, persoanele peste 75 de ani, scutite de plata ”gunoiului” il vor plăti . Noroc că nu sunt multe persoane, doar vreo 350 și acum poate că ințelegeți de ce mai trebuie să luăm lopata in mână și să ne deszăpezim sau să ne mai măturăm și noi străzile și trotuarele măcar in fața casei, blocului, primăriei și parcurilor iar cei care nu au loc de ceilalți pot deszăpezi sau mătura și alte locații, că de plătit oricum nu prea este plătită firma de deszăpezire sau salubrizare. Intr-un cuvânt, Domnu Trifu este mai mult injurat decât platit, așa că …

Cu toate că există o creștere a nivelului de colectare a taxelor, și o diminuare masivă a cheltuielilor cu personalul cu toate că in termeni reali cresc cheltuielile dacă le scazi pe cele ale profesorilor 🙂 , la fel se diminuează drastic și capitolul de investiții, se pare că acum s-a schimbat ceva in economie, cresc veniturile, scad cheltuielile generale, scad cheltuielile cu investițiile și te aștepți la un excedent, și intr-adevăr, pe formula actualului guvern, cresc salariile dar scad, excedentu-i deficit.

Interesant este plafonul amenzilor 🙂 , că dacă nu poți colecta , măcar să le poprești conturile că oricum contribuabilii nu au scăpare.

Așadar :

PREVEDERI BUGETARE   PREVEDERI BUGETARE
DENUMIRE 2017   2018 Observatii % sume
Impozit pe venit 350.000,00   190.000,00 -45,71 -160.000,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 350.000,00 190.000,00 -45,71
 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 4.251.000,00   3.002.000,00 -29,38 -1.249.000,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 3.673.000,00   3.002.000,00 -18,27
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local 578.000,00   0,00 -100,00
       
Impozite si taxe pe proprietate 12.363.799,00   11.913.437,00 -3,64 -450.362,00
Impozit si taxa pe cladiri 10.026.799,00   9.860.740,00 -1,66 -166.059,00
Impozit cladiri de la persoane fizice 1.950.000,00 2.780.000,00 42,56 830.000,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 8.076.799,00 7.080.740,00 -12,33 -996.059,00
Impozit si taxa pe teren 2.301.000,00   2.035.564,00 -11,54 -265.436,00
Impozit pe teren de la persoane fizice 1.550.000,00 1.588.550,00 2,49 38.550,00
Impozit pe teren de la persoane juridice 750.000,00 443.800,00 -40,83 -306.200,00
Impozit pe terenul din extravilan 1.000,00 3.214,00 221,40 2.214,00
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru 36.000,00   17.133,00 -52,41 -18.867,00
Alte impozite si taxe pe proprietate 0,00   0,00 0,00 0,00
Sume defalcate din TVA Suma repartizata de DGFP 9.842.000,00   4.017.000,00 -59,19 -5.825.000,00
Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip 5.427.000,00 1.501.000,00 -72,34
prin Decizie Dir Execuriv DGFP Prahova, TOTAL, din care:
a) ajutor incalzire locuinte 3.722.000,00 2.000,00 -99,95
b) chelt.cf.art.104 al.2, lit b)-e) din L. 1/2011 425.000,00 395.000,00 -7,06
c) drepturi copii cu cerinte educationale speciale cf. HG.904/2014 8.000,00 10.000,00 25,00
d) drepturi asistenti pers cu handicat grav sau indemnizatii lunare 1.265.000,00 1.070.000,00 -15,42
e) drepturi stabilite de Legea nr.248/2015 2.000,00 2000,00
f) finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (3), legea 6/2017 7.000,00 22.000,00 214,29
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale 815.000,00 2.516.000,00 208,71
Sume defalcate din TVA pt. drumuri judetene si comunale 3.600.000,00 0,00 -100,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 20.000,00   0,00 -100,00 -20.000,00
Taxe hoteliere 20.000,00 0,00 -100,00
Taxe pe servicii specifice 201.000,00   200.000,00 -0,50 -1.000,00
Impozit pe spectacole 1.000,00 0,00 -100,00
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont 200.000,00 200.000,00 0,00
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfas 988.000,00   1.571.818,00 59,09
       
Impozit pe mijloacele de transport 750.000,00   1.291.818,00 72,24 541.818,00
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit auto PF) 450.000,00 877.357,00 94,97 427.357,00
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (Impozit auto PJ) 300.000,00 414.461,00 38,15 114.461,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct 38.000,00   58.000,00 52,63 20.000,00
Taxa Viza autorizare LG 300/507 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa Eliberare autorizare L 300/507 0,00 0,00
Taxa autorizatii SC. PF. 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificat de producator 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
Taxa zona restrictionata 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa viza autorizatie transport 5.000,00 15.000,00 200,00 10.000,00
Autorizatii alimentatie publica 30.000,00 40.000,00 33,33 10.000,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 200.000,00   222.000,00 11,00 22.000,00
Taxa tranzit 0,00 0,00 0,00
Taxa arhiva 0,00 2.000,00 0,00
Taxa comert ambulant 10.000,00 10.000,00 0,00
Taxa cimitir 10.000,00 10.000,00 0,00
Taxa urbanism 180.000,00 200.000,00 11,11
Alte impozite si taxe fiscale 25.000,00   40.000,00 60,00 15.000,00
Alte impozite si taxe 25.000,00   40.000,00 60,00
Taxa firma 0,00 0,00 0,00
Taxa reclama si publicitate 25.000,00 40.000,00 60,00
Venituri din proprietate 2.333.000,00   1.320.000,00 -43,42 -1.013.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 2.325.000,00   1.310.000,00 -43,66 -1.015.000,00
Chirie boxa 0,00 0,00 0,00 0,00
Chirii teren curte 200.000,00 85.000,00 -57,50 -115.000,00
Chirie spatiu locativ 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00
Chirii teren domeniu public 200.000,00 100.000,00 -50,00 -100.000,00
Chirie teren spatii comerciale 300.000,00 200.000,00 -33,33 -100.000,00
Concesiune operator Hidro Prahova 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Concesiune teren Persoane Fizice 500.000,00 300.000,00 -40,00 -200.000,00
Concesiune teren Persoane Juridice 1.000.000,00 500.000,00 -50,00 -500.000,00
Inchiriere teren domeniu public 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcare (EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcare 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din proprietate 8.000,00   10.000,00 25,00 2.000,00
Taxa Examinare auto 4.000,00 0,00 -100,00 -4.000,00
Taxa Inmatriculare auto 4.000,00 10.000,00 150,00 6.000,00
Venituri din prestari servicii si alte activitati 30.000,00   45.000,00 50,00 15.000,00
Taxa eliberare extras G.I.S. 0,00   0,00 0,00
Taxa eliberare extras informativ GIS + Planuri cadastrale 0,00 0,00 0,00
Venituri din prestari de servicii 30.000,00   45.000,00 50,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cres 0,00 0,00 0,00
Venituri din prestari de servicii 30.000,00 45.000,00 50,00
Venituri din recuperare cheltuieli de judecata, imputatii si despagubiri 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 0,00 0,00 0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 40.000,00   0,00 -100,00
Taxe extrajudiciare de timbru 40.000,00   0,00 -100,00
Taxa extrajudiciara de timbru 40.000,00 0,00 -100,00
Taxa proprietate 0,00 0,00 0,00
Amenzi, penalitati si confiscari 500.000,00   993.855,00 98,77 493.855,00
   
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potivit legii 500.000,00   993.855,00 98,77 493.855,00
AMENZI: Urbanism 75.000,00 17.500,00 -76,67 -57.500,00
Mediu 30.000,00 2.000,00 -93,33 -28.000,00
Circulatie 200.000,00 460.570,00 130,29 260.570,00
Jandarmi – Ordine publica 0,00 0,00 0,00 0,00
Circulatie rutiera – 48h 105.000,00 0,00 -100,00 -105.000,00
Politia Comunitara – Busteni diverse 10.000,00 2.785,00 -72,15 -7.215,00
Politia Comunitara – Alte localitati 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraventionale 80.000,00 511.000,00 538,75 431.000,00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
0,00   0,00 0,00
de impozite si taxe
Amenzi Jandarmi – Comert 0,00 0,00 0,00
Amenzi impozite si taxe 0,00 0,00 0,00
Diverse venituri 900.000,00   600.000,00 -33,33 -300.000,00
Alte venituri 900.000,00   600.000,00 -33,33
Taxe speciale 700.000,00 600.000,00 -14,29
Taxa timbru fiscal 50.000,00   0,00 -100,00
Alte venituri 150.000,00 0,00 -100,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (Sponsorizari) 18.000,00   0,00 -100,00
Donatii si sponsorizari 18.000,00   0,00 -100,00
Donatii si sponsorizari 18.000,00 0,00 -100,00
Venituri din valorificarea unor bunuri 217.000,00   638.080,00 194,05 421.080,00
Venituri din valorificare bunuri abandonate domeniu public 0,00   0,00 0,00 0,00
Venituri din valorificare bunuri ale institutiilor publice 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 22.000,00   365.580,00 1561,73 343.580,00
Rata vanzare locuinte 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din vanzarea terenurilor – Legea 112 22.000,00 365.580,00 1561,73 343.580,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat 195.000,00   272.500,00 39,74 77.500,00
Venituri din vanzare terenuri inchiriate & concesionate 195.000,00 0,00 -100,00 -195.000,00
Venituri din vanzare bunuri instit publice 1 272.500,00 27249900,00 272.499,00
Subventii de la bugetul de stat 10.000,00   436.000,00 4260,00 426.000,00
Subventii pentru reabilitare termica cladiri 0,00 0,00 0,00
Subventii primite de la Fondul National de Dezvoltare 0,00 0,00 0,00
Subventii necesare sustinerii derularii programelor 0,00 0,00 0,00
  0,00 0 0,00
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 0,00 0,00
Subventii ptr acordarea ajutorului ptr incalzirea locuintei 10.000,00 9.000,00 -10,00
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 0,00 0,00 0,00
Sume alocate BS aferente corectiilor financiare 0,00 0,00 0,00
Finantarea Prog.Nat.Dez. Localitati 1,00 427.000,00 42699900,00
Subventii primite de la UE in contul platilor efectuate 0,00 0,00 0,00
Sume in contul platilor – anii anteriori 0,00 0,00 0,00
Fondul Social European 0,00 0,00 0,00
TOTAL 32.088.799,00   24.967.190,00 -22,19  
Subventii de la bugetul de stat si DGFP si CJ etc -6.808.000,00   Din care cheltuieli de personal scoli   3.502.500,00
Diferență total 2017 – 2018 -7.121.609,00
Diferența totală ( Deficit ) -313.609,00  
   
Cresteri taxe/impozite pf si pj + amenzi 1.978.437,00  
Venituri proprii -1.230.000,00

 

 

DENUMIRE

PROPUNERI PROPUNERI
2017 2018
AUTORITATI PUBLICE 5.792.000,00 7.375.400,00
Cheltuieli de Personal 2.527.000,00 3.452.400,00
Bunuri si servicii 3.100.000,00 2.196.000,00
Cheltuieli Capital , din care: 165.000,00 0,00
Rambursari de credite   1.727.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul   0,00
   
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 407.000,00 439.200,00
Servicii publice comunitare si de evidenta a persoanelor 192.000,00 236.900,00
Cheltuieli Personal 192.000,00 236.900,00
Bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
Alte servicii publice generale, din care: 15.000,00 2.300,00
Cheltuieli de Personal 5.000,00 0,00
Bunuri si servicii 10.000,00 2.300,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile 0,00 0,00
Fond de rezerva bugetara, din care: 200.000,00 200.000,00
Fond rezerva bugetara 200.000,00 200.000,00
DOBANZI 1.430.000,00 1.230.000,00
1.430.000,00 1.230.000,00
Comisioane 0,00 0,00
TRANSFER CU CARACTER GENERAL
Transferuri intre unitati 0,00 0,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT. 1.160.500,00 1.384.200,00
Politia Comunitara 555.000,00 753.100,00
Cheltuieli Personal 495.000,00 703.100,00
Bunuri si servicii 35.000,00 25.000,00
Cheltuieli de capital 25.000,00 25.000,00
Protectia Civila 605.500,00 631.100,00
Cheltuieli Personal 322.000,00 393.100,00
Bunuri si servicii 85.000,00 55.000,00
Cheltuieli de capital 198.500,00 183.000,00
     
INVATAMANT – din care: 4.849.500,00 1.413.400,00
Scoala “Nestor Urechia” 2.175.980,00 464.550,00
Cheltuieli de Personal 1.742.480,00 121.000,00
Bunuri si servicii 402.000,00 305.000,00
Transferuri – Burse 30.000,00 30.000,00
Cheltuieli capital 0 0,00
Asistenta sociala 1.500,00 8.550,00
Grupul Scolar “Ion Kalinderu” 2.611.020,00 512.450,00
Cheltuieli de Personal 2.039.520,00 158.500,00
Bunuri si servicii 514.000,00 314.500,00
Asistenta sociala 1.500,00 1.450,00
Transferuri – Burse 51.000,00 38.000,00
Cheltuieli de capital 5.000,00 0,00
Oras Busteni 62.500,00 436.400,00
Bunuri si servicii 6.500,00 2.000,00
Asistenta sociala 6.000,00 2.000,00
Cheltuieli capital 50.000,00 432.400,00
     
SANATATE  
Servicii de sanatate publica 77.000,00 85.950,00
Cheltuieli de Personal 52.000,00 69.950,00
Bunuri si servicii 25.000,00 16.000,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
     
CULTURA 3.650.000,00 1.934.040,00
din care:
BIBLIOTECI PUBLICE ORASENESTI 10.000,00 4.040,00
Cheltuieli de personal 0,00 0,00
Bunuri si servicii 10.000,00 4.040,00
CASA DE CULTURA BUSTENI 400.000,00 300.000,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
Transferuri 400.000,00 300.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
     
SPORT 150.000,00 120.000,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
Transferuri 150.000,00 120.000,00
Intret, parcuri, spatii verzi, baze sport 650.000,00 900.000,00
Cheltuieli de personal 0,00 0,00
Bunuri si servicii 650.000,00 900.000,00
Cheltuieli de capital
 
CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELO 50.000,00 100.000,00
Bunuri si servicii 50.000,00 100.000,00
ALTE SERVICII CULTURALE 180.000,00 53.000,00
Bunuri si servicii 80.000,00 53.000,00
Transferuri 100.000,00 0,00
SERVICII RELIGIOASE 150.000,00 150.000,00
Transferuri 150.000,00 150.000,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII ETC. 2.060.000,00 307.000,00
Bunuri si servicii 25.000,00 0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile 0,00 0,00
Rambursari de credite 2.035.000,00 307.000,00
     
ASISTENTA SOCIALA 1.462.000,00 1.626.000,00
AJUTOARE PENTRU LOCUINTE 9.000,00 5.000,00
Asistenta sociala 9.000,00 5.000,00
ASIST. PERS. HANDICAP 1.403.000,00 1.571.000,00
Cheltuieli de personal 773.000,00 726.000,00
Bunuri si servicii 0,00 15.000,00
Asistenta sociala 630.000,00 830.000,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIULASIGURARILOR 50.000,00 50.000,00
Bunuri si servicii 50.000,00 50.000,00
Asistenta sociala 0,00 0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 0,00 0,00
     
SERVICII DEZVOLTARE SI LOCUINTE 4.475.000,00 2.528.480,00
LOCUINTE 2.175.000,00 787.000,00
Din care:
Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.175.000,00 787.000,00
Bunuri si servicii 150.000,00 100.000,00
Cheltuieli de capital 2.025.000,00 687.000,00
   
    0,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
Cheltuieli de capital
Alimentare cu apa 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 360.000,00 225.000,00
Bunuri si servicii 200.000,00 100.000,00
Cheltuieli de capital 30.000,00 0,00
Rambursari de credite 130.000,00 125.000,00
Iluminat public si electrificari rurale 850.000,00 597.690,00
Bunuri si servicii 600.000,00 500.000,00
Cheltuieli de capital 250.000,00 97.690,00
Alte servicii in domeniul locuintelor 1.090.000,00 918.790,00
Bunuri si servicii 150.000,00 50.000,00
Cheltuieli de capital 250.000,00 48.790,00
Transferuri 130.000,00 100.000,00
Rambursari de credite 560.000,00 720.000,00
PROTECTIA MEDIULUI 1.525.000,00 925.000,00
   
Salubritate + ecarisaj+ dezapezire 1.500.000,00   900.000,00
Bunuri si servicii 1.500.000,00 900.000,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 25.000,00 25.000,00
Cheltuieli de capital 25.000,00 25.000,00
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 400.000,00 550.000,00
Bunuri si servicii (TVA) 400.000,00 300.000,00
Transferuri 0,00 250.000,00
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA 0,00 0,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
TRANSPORTURI 5.939.000,00 4.992.380,00
Strazi 5.339.000,00 4.402.280,00
Cheltuieli de personal 0,00 0,00
Bunuri si servicii 1.000.000,00 1.800.000,00
Cheltuieli de capital 4.339.000,00 2.602.280,00
Transferuri 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 300.000,00 425.100,00
Bunuri si servicii 50.000,00 15.000,00
Cheltuieli de capital 250.000,00 410.100,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 0,00 0,00
Drumuri si poduri 300.000,00 165.000,00
Bunuri si servicii 300.000,00 165.000,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 978.000,00 835.000,00
TURISM 70.000,00 50.000,00
Bunuri si servicii 20.000,00 0,00
Cheltuieli de capital 50.000,00 50.000,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 908.000,00 785.000,00
Cheltuieli de personal 538.000,00 575.000,00
Bunuri si servicii 150.000,00 60.000,00
Transferuri 220.000,00 150.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
RECAPITULATIE CHELTUIELI :
CHELTUIELI DE PERSONAL 8.686.000,00   6.435.950,00
CHELTUIELI MATERIALE 9.562.500,00 8.027.840,00
DOBANDA 1.430.000,00 1.230.000,00
FOND REZERVA BUGETARA 200.000,00 200.000,00
TRANSFERURI INTRE UNITATI 1.150.000,00 1.070.000,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb. 0,00 0,00
ASISTENTA SOCIALA 648.000,00 847.000,00
BURSE, FUNDATII 81.000,00 68.000,00
CHELTUIELI CAPITAL 7.662.500,00 4.561.260,00
RAMBURSARI DE CREDITE 2.725.000,00 2.879.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 32.145.000,00 25.319.050,00
Din care dobanzi + rambursari credite 4.109.000,00
Ven 18 – Che 18 -351.860,00
Subventii de la bugetul de stat si DGFP si CJ etc 7.645.000,00

 

Mai sunteți pe aici?

Dacă ați fost atât de interesat de soarta Bugetului Local de la Bușteni, atunci vă felicit pentru implicare, măcar emoțională. Dacă articolul nu v-a plăcut sau am comis vreo greșeală de calcul, atunci vă rog să lăsati un comentariu, mai jos, nu pe Facebook, că ne vede lumea că ”socializăm”

De menționat, că ne vom intâlni in Comisii reunite, pentru a discuta acest Buget, noi Consilierii Locali, sau cel puțin așa ar fi normal, dar … dacă nu e normal de fapt să discuți un BL-u ci doar să-l votezi că așa trebuie, pentru ca dezvoltarea să continue că și dacă nu continuă, nu cumva rezultatul este același ? 

Propunerea de Buget local o puteți consulta pe site-ul Primăriei, dând click aici, 

Și dacă tot intrați pe site-ul Primăriei Bușteni, vedeți că este și un anunț in legătură cu locuințele sociale .

Referitor la titlu , femininul puțului este fântâna dar noi cred că ne deplasăm cu pași repezi spre ” un ocean al visurilor care …”

___Vizualizari 432

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
IMG-20150806-WA0001
Blocurile sociale din curtea școlii Nestor Ureche se fac sau nu ?

Că până și eu mă tot intreb până unde se poate merge, care-i limita intre legal, ilegal, competență, incompetență, bun...

baba03
Bucegi – Babele – ani şi anotimpuri

Fotografii realizate in aproximativ 11 ani. Update ( ZdB) Sfinxul are o semnificaţie aparte, pe platoul Munţilor Bucegi denumiţi Bacauca,...

Close