Sedință publică ordinară a C.L. Bușteni in 31.08 și Ordinea de Zi

Așa cum v-am obișnuit, conform ”promisiunilor” din campania electorală referitoare la transparență vă pun la dispoziție Ordinea de zi a Sedinței Publice Ordinare a Consiliului Local Bușteni care se va desfășura in data de 31 august incepând cu orele 16.00:

”ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

ORASUL BUSTENI

PRIMARIA

Nr. 9649 /24.08.2016 .

Catre,

Consilier Achim Virgiliu Cristian

In conformitate cu Dispozitia nr. 378/24.08.2016 se convoaca Consiliul Local in sedinta ordinara in data de 31.08.2016 ora 16.00 in sala de sedinte a Primariei, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal din data de 28.07.2016.

 2. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului proprietate private a orasului Busteni in suprafata de 29 mp. situate in Busteni B-dul Libertatii nr. 75 C , nr. cad. 22908 in temeiul art. 123 alin (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

 3. Proiect de hotarare privind intocmirea unui act aditional de prelungire a contractului de comodat nr. 7011/1800/2007 incheiat de Inspectoratul de Jandarmi jud. Prahova.

 4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor 7 si 9 cuprinse in HCL 50/2011 privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al localitatii Busteni.

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea si completarea Anexei nr. 7 la HCL 50/08.04.2011, privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al localitatii Busteni cu suprafata de teren de 765 mp., situat in str. Prundului nr. 9.

 6. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 50/8.04.2011, privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al localitatii Busteni cu suprafetele de teren cuprinse in Anexa nr. 1.

 7. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 7 la HCL nr. 50/8.04.2011, privind inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al localitatii Busteni cu suprafetele de teren cuprinse in Anexa nr. 1.

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situate in orasul Busteni str. Brumarelelor nr. 8 B in suprafata de 395 mp. indivizi din 788 mp. atribuit in baza Legii nr. 15/2003 numitei Cseko Florina Angela.

 9. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Busteni in Consiliul de Administratie al Centrului Cultural “Casa Infratirilor si a Parteneriatelor”.

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie in favoarea SC MATROL IMPEX SRL, pe terenul in suprafata de 3787 mp., proprietate private a orasului Busteni, situat in starda Pescariei nr. 31.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 598 mp., pentru amenajare parcare , situat in strada Urlatoarei Fn.

 12. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 307 mp. situat in str. Palanca nr. 12 A aferent constructiei dobandite conform Legii nr. 112/1995, catre numita Staicu Andreea.

 13. Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului (bloc cu spatii de locuit) situat in orasul Busteni, str. Aleea Parcului, nr. postal 3A.

 14. Proiect de hotarare privind schimbul de terenuri dintre orasul Busteni si SC “Wini Imobile “SA.

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie in favoarea numitului Buruiana Marius pe terenul in suprafata de 72 mp. proprietate private a orasului Busteni situate in str. Fantanii nr. 5B.

 16. Proiect de hotarare privind alipirea terenului in suprafata de 306 mp. nr. cadastral 25845 situat in str. Crinei nr. 40 proprietate private a orasului Busteni cu terenul in suprafata de 102 mp. nr. cadastral 25434 situat in str. Crinei nr. 40 proprietate private a orasului Busteni.

 17. Intrebari, interpelari, petitii si intrebarii.

SECRETAR

Jr. Bardan Adriana ”

 

 

Precum puteți observa sunt minim 17 puncte.

O precizare ! In sedința trecută, care a avut loc in data de 28.07.2016 Comisia 3 a avut 9 avize negative iar 6 dintre aceste avize s-au soldat cu amânarea a 6 proiecte de hotărâre.

Publicarea ordinei de zi a ședinței o fac in baza Legii 215/2003 actualizată, conform Art 39, alin 3,5,6 și 42 alin. 7

Materialele au fost puse la dispoziția consilierilor locali conform L 215, art. 39, alin 3.

Dacă aveți propuneri, puncte de vedere sau sesizari mi le puteți lăsa la Comentarii ( public) sau in sectiunea contact ( privat ).

Ședința este PUBLICĂ și pot participa toate persoanele interesate.

Cu stimă Consilier Local P.N.L. – Virgiliu Cristian ACHIM

Update 7 septembrie:

La sedința publică a participat doar un cetățean interesat, in persoana d-lui Lupoiu Dorel. Cu o ședință in urmă a participat , la fel doar un singur cetățean interesat in persoana d-lui Paul Mărgineanu. In acest ritm la ședințe in 4 ani vor participa aproximativ 40 – 48 de persoane ceeace nu prea cred că este in regulă. In consiliul Local se tratează probleme care privesc cetățenii acestui oraș.

___Vizualizari 664

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
028
Valea Doftanei – Tărâm de basm

Sătul fiind de aglomerația Văii Prahovei m-am gândit să merg pe Valea Doftanei să revăd Barajul Paltinul și să admir...

Am nevoie de tratament pentru Cancer Ganglionar

In data de 11 aprilie un ”trasnet” s-a abătut asupra familiei Valentin Novac ( din Bușteni) și Gabriela Iscru ....

Close