Aruncați cu noroi in noi, ridicați piatra și dați

ACUM este momentul să aruncați cu noroi in noi P.N.L. Organizația Bușteni !…  De ce ?

Pentru că suntem 9 oameni proveniți din rândul cetățenilor orașului Bușteni, fără faimă, necunoscuți, simpli, uniți de un singur crez, Regenerarea Orașului Bușteni.

incotro busteni

Foto: La răscruce de drumuri – fiecare iși alege drumul funcție de planificare, timp, dorință…

Noi suntem cei care vă reprezentăm la alegerile locale din 5 iunie:

ACHIM Virgiliu Cristian

MUȘAT Daniel Gabriel

TELEANU Eugenia Maria

GRIGORESCU Ionuț

MOLDOVAN Sanda

IONIȚĂ Valeria Sanda

BRATOSIN Vasile Marius

MĂNGUȚĂ Claudiu Ion

COLȚIADIS Cosmin Florin

Nu suntem ”faimoși” pentru că ar fi trebuit să avem veleități de fotbaliști, jucători de diverse jocuri, să nu fi trecut vreodată prin Bușteni, să fi vrut să defrișăm și noi ceva sau să avem niște terenuri pe care să ne construiască buștenarii din propriul buzunar niște ”cocioabe cu vilă și piscină” și neapărat să fim și cetățeni de onoare.

Nu suntem cunoscuți – păi dacă a fi cunoscut inseamnă să ”bagi capu-n poză” cu ocazia diverselor intâlniri, să mergi după dictonul ” dacă n-ai dosar nu poți fii primar”, să distrugi Spitale, să aprobi demolarea ”trecutului”, să promiți un ”viitor luminos„ prin tratarea apei cu clor ca unică soluție, să construiești blocuri in curtea școlilor, să ”concesionezi” și apoi să vinzi pe nimic bunurile cele mai de preț ale Bușteniului, să-ți pui rudele, nepoții și finii in toate posturile cheie ca să te laude non-stop … da !? … atunci preferăm să rămânem necunoscuți, să ne ținem departe și să ne impăcăm cu ideea că a fi cunoscut inseamnă să fi hoț, ipocrit, nedemn și cinic.

Suntem simpli, pentru că vrem să rezolvăm punctual toate problemele comunității in care trăim, nu ”heirupist și fără noimă, la plezneală, de dragul de a da bine, că niciodată când ți se sparge o țeavă de apă nu te apuci să-ți cumperi un televizor și să te apuci să-l programezi chiar dacă peste două ore ar trebui să ”te vezi” la tv. Nu prea cred că dacă promitem marea cu sarea, lapte și miere, super dezvoltare, vă va incălzi cu ceva atunci când vom veni din nou in fața dumneavoastra si vă vom spune ”cu modestie”, ” Am Făcut mai mult decât am promis” uitând că ”am promis mai mult decât puteam vreodată face”.

Provenim DINTRE VOI , cetățenii orașului Bușteni și acționăm PENTRU VOI, aceiași cetățeni ca și noi, fără faimă, necunoscuți, simpli, dar știm că putem să schimbăm toate acestea, să redevenim cetățeni demni, cu respect de sine, să conlucrăm, să ne ințelegem și să ne creem un viitor durabil, dacă nu pentru noi atunci pentru copii noștri.

Noi nu promitem, noi facem totul cu profesionalism!

Ce VOM FACE !

Bușteni – Stațiune turistică europeană, cu un mediu curat si condiții bune de viață pentru cetățenii săi in orice anotimp si pentru orice vîrstă.

Prin:

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, TURISM, SPORT, AGREMENT

*Inființarea unui Birou de strategii in turism, dezvoltare economică și politici publice cât și a unui Centru Multifuncțional de Consultanță, Comunicare și Informare Turistică. – pe amplasament existent care să organizeze monitorizarea politicilor, strategiilor la nivel regional și național și a axelor finanțabile / fonduri externe ( nu neaparat europene ), burse regionale de turism , dispecerat regional de turism ( in stransă legatură cu centrul de informare turistică )

*Panotarea turistică și locală stradală a unitaților de cazare și alimentație pt turism ( autorizate de ANT )

*Reamplasarea harții turistice locale 4m x 2m la loc vizibil in centrul orașului și in toate cartierele orașului.

*Studierea ridicării nivelului redevențelor și chiriilor / teren din domeniul privat al orașului Bușteni de la 11 euro/mp sau 0,01lei/luna mp la valoarea apropiată pieței pentru viitorii ”investitori” nerezidenți și incurajarea locuitorilor sau agenților economici rezidenți .

*Reabilitarea si modernizarea căilor de acces către obiectivele turistice (poteci, indicatoare, mobilier specific, podețe)

*Realizarea unui sistem de orientare, semnalizare , informare turistică , comunicare on-line cu agenții turistici – sursa finantare Buget local + centru de informare și realizarea unui ghid turistic al orașului Bușteni sursa finantare Buget local + centru de informare + taxa hotelieră

*Integrarea conceptului de dezvoltare și colaborare turistică regională Valea Prahovei – sursa finantare Buget local + centru de informare + taxa hotelieră + fonduri Autoritatea Natională pt Turism și reintegrarea in circuitul turistic, a Stațiunii Turistice de Interes Național Bușteni.

*Sprijinirea activă a tuturor agenților economici implicați in turism prin **Relaxare fiscală incepând cu anul 2017, respectiv reducerea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru activități nerezidente de la 1,3% la 0,6% etapizat anual. Pentru anul 2016 studiem identificarea unor surse alternative pentru echilibrarea veniturilor bugetare pentru a putea scadea procentul de 1,3%

**Activități de promovare a tuturor agenților economici implicați in turism – Participarea la Bursele de turism si Târgurile de turism Naționale .

**Realizarea unui studiu EXTINDEREA LOCALITĂȚII BUȘTENI IN ZONA GOLULUI ALPIN BAIU FĂRĂ AFECTAREA ZONEI FORESTIERE pentru activități turisticeși rezidențiale . sursa finanțare Buget local + Fonduri A.N.T.

**Recreerea echilibrului agenților economici mici prin incurajarea produselor tradiționale prahovene. ( lactate, fructe, ape minerale sucuri, produse alimentare, etc. ) – Sursa de finanțare – Buget Local

**Bușteni – ”Capitala Alpinismului și Cățărarii iarna și vara” prin reabilitarea estacadelor de gheața existente la pârtia Kalinderu și prin promovarea celor 200 de trasee de alpinism din Bucegi . – Sursa de finanțare Buget local + ONG – uri

**Studierea posibilității de reintoarcere in patrimoniul Orașului Bușteni a Domeniului Schiabil Kalinderu sau incheierea unui parteneriat intre SC Teleferic Prahova si agenții economici in vederea asigurării funcționării permanente a acestui obiectiv.

**Realizarea studiilor de fezabilitate in vederea atragerii de fonduri europene pentru obiective de interes industrial, turistic și cultural – Buget Local ( Nu promitem reabilitarea Crucii de pe Caraiman deoarece a fost transferată in proprietatea Armatei de către Consiliul Local precedent)

**Realizarea unui spațiu de campare AUTORIZAT pe Valea Cerbului – Sursa de finanțare: Buget Local + Parteneriate

LOCURI DE MUNCĂ:

*In prima fază se va realiza o bază de date pentru identificarea tuturor specializărilor și coroborarea lor cu necesitățile reale ale pieței muncii locale.

*Realizarea unui PARC INDUSTRIAL ( industrie eco, IT, cercetare) in parteneriat cu SC Hidro Jepi pe fostul amplasament al Fabricii de Hartie

DEZVOLTARE LOCALĂ:

Prioritatea 1 – Reinfințarea Serviciului de Gospodarire Orășenescă ( S.G.O.) – in subordinea Primariei in sprijinul locuitorilor orașului Bușteni și pentru intretinerea spațiilor publice implicit lizierele pădurilor

1. Transport public local :

*Implementarea transportului public urban Cartierul Zamora – Centru Bușteni in vederea accesului facil ( rută locală ) in subordinea S.G.O.

*Transport gratuit in limita a 10 călătorii lunare pentru persoanele vârstnice și cele cu venituri mici. – Sursa de finanțare – Buget local

*Implementarea transportului pe bicicletă și realizarea de piste pentru bicicliști pe arterele rutiere ocolitoare ( Cartier Zamora, Cartier Nestor Urechia) cu legatură Centru si Cartier Poiana Țapului.

*Fluidizare trafic DN1 prin implementarea de sensuri giratorii și subtraversări pietonale (CNADNR).

2. Reteaua de apă si canalizare:

*Diminuarea facturilor la Apă, Apă menajeră și Apă pluvială cu 10% prin reanalizarea costurilor și apometrizare individuală a persoanelor fizice

*Continuarea proiectului Reabilitare, înlocuire, extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare -FĂRĂ CLOR ci prin alte metode alternative ”sănătoase”) – Sursa de finanțare C.N.I.

*Continuarea proiectului Extindere rețea de canalizare și canal colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, jud. Prahova – finantare prin Hidro Prahova

*Extinderea rețelei de apă si canal în zonele de dezvoltare ale orașului inclusiv Zona BAIU.

3. Infrastructura de acces: drumuri, străzi, pasaje, poduri, parcări, trotuare

*Rețele de canalizare pentru modernizare străzi și modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora

*Modernizare drumuri si rețele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roșie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democrației, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni

– Sursa de finanțare : Planul Național de dezvoltare locală – 2016 – 2018 suma aprobată 7,609,000 lei

*Realizarea unei șosele de centură (rută ocolitoare) – sursa finanțare CNADNR fără exproprieri ci prin schimb de teren.

4. Dezvoltare edilitară, iluminat public, energie electrică

*Iluminat public eficient pe toate străzile din localitate ( corpuri de iluminat ecologice)

*Mobilier stradal implementat pe toate arterele de comunicație din localitate ( bănci, coșuri de gunoi )

*Introducere energie electrică in Zona Baiu

*Introducerea iluminatului public stradal de la intrarea in localitate ( dinspre Sinaia) pană in punctul de intersecție cu zona industrială.

*Iluminat stradal in zona industrială ( Crina si Pescăriei )

5. Revitalizare urbană:

*Modernizarea străzilor și extinderea ariilor pietonale din zona centrală a orașului și zona centrală a cartierului Poiana Țapului,

*Toalete publice funcționale in zona centrală, cartier Poiana Țapului, Cartier Zamora, Cartier Silva.

*Panotare stradală pentru toate cartierele orașului

MEDIU

1. Gestionarea deșeurilor

*Implementarea colectării selective prin realizarea de puncte de depozitare incadrate in peisaj ( tomberoane fier, sticlă, hârtie) in toate cartierele localității .

*Rezolvarea situației existentente in Cartierul Silva cu privire la amplasarea tomberoanelor. Relocarea in conditii de siguranță sanitară si umană.

2. Spații verzi:

*Reabilitarea spațiilor verzi din orașul Bușteni, plantarea de arbori și arbuști pereni specifici zonei montane, replantarea de arbori specifici dealungul DN 1 pentru reducerea cheltuielilor plante ornamentale neperene.

*Realizarea unui studiu peisagistic pentru Parcul Central , Parcul Poiana Țapului, Parcul Zamora, Parcul Schiel și implementarea concluziilor acestuia dar si realizarea unui parc in Cartierul Nestor Urechia.

3. Conservarea cadrului natural

*Curățarea apelor afluenților și a raului Prahova.

*Identificarea metodelor de relocare legală a urșilor in alte teritorii sau in zone salbatice ale PNB.

EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ :

*Infințarea de cabinete medicale in scoli cu urmatoarele profile : psihopedagogic și general Sursa de finantare: Ministerul Sănătății + Educației.

*Fond de carte și dotări pentru bibliotecile școlare

*Reabilitarea cabinetelor medicilor de familie aparținand Oraș Bușteni in special Poiana Țapului

*Nu promit construirea unui SPITAL ci studierea posibilității construirii unui Centru de Primiri Urgențe cu laborator autorizat și internare de zi, in funcție de metodologia Ministerului Sănătății.

*Minim o farmacie non-stop in Buşteni şi Poiana Ţapului care sa deservească și cartierele Zamora și Piatra Arsă

*Activitatea culturală va fi desfasurată prin C.C.”Aurel Stroe” ca unitate descentralizată cu buget propriu.

TRANSPARENȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE prin:

*Respectarea LEGII

*Sedințele Consiliului local anunțate in termen legal iar proiectele de hotărâre aprobate numai in interesul locuitorilor oraşului Buşteni

*Activitățile Primăriei – Achiziții Publice dar mai ales cele prin incredințare directă vor fii atent monitorizate și facute publice.

*Comunicarea cu cetățenii și reintroducerea programului de audiențe pentru primar dar și pentru consilierii locali.

*Reintegrarea și implicarea in viața socială a persoanelor vârstnice:

*Casa pensionarului – in spaţiu existent

*Responsabili de cartier – proveniţi din rândul cetaţenilor

*Transport in comun local gratuit pentru rezidenţi persoane vârstnice cu venituri foarte mici și pentru cele fără venituri.

Continuitate: Menținerea evenimentelor și activităților tradiționale finanțate din Bugetul Local:

*Ziua Cadrului Didactic, Nunta de aur, Ziua Copilului, Sărbători tradiționale

Atâta putem noi să facem ! P.N.L Organizația Bușteni .

Dacă ați ajuns până aici, deja știți ce putem face impreună cu VOI, dacă bineințeles IEȘIȚI LA VOT, fie că ne susțineți fie că vreți să nu ne punem in practică ceeace ne-am propus !

Dacă susțineți P.N.L. Bușteni distribuiți acest articol, dacă nu ne susțineți distribuiți acest articol ca să poată și alții să ne ”hulească”, dați-le șansa și altora să ne improaște cu noroi !

___Vizualizari 484

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Pentru viitorii degustători de lămâi și grapefruit, incepe REvânzarea Bușteniului

Era o vorbă, atât religioasă cât și media, cum că orice minune ține trei zile și orice știre sau promisiune...

expropieri
Bușteniul s-a inchis, buștenarii vor fi EXPROPRIATI și alte bătăi de joc

Nu demult, patru luni să tot fie, scriam intr-un articol ”odată si odata fiecaruia i se va intâmpla să se...

Close