La Bușteni, ședință ordinară a CL Bușteni pentru luna mai, tradiție și joaca cu șoareci și pisici

A venit sezonul călduț, a apărut oarece relaxare, se întâmplă lucruri, uneori bune, alte ori rele, însă, totodată s-a trecut de la ”gândirea pozitivă”  ”lasă-l pe Corbu să-și rupă gâtul” la una și mai ”pozitivă” , cumva , ”să-l împingem să-și rupă gâtul” ! 

Că dacă tot nu există experiență administrativă in rândul aleșilor, mai există și o presiune a tastaturii facebuciste,  iși dă toată lumea cu părerea ,atacul la persoană este mai nou ”dialog” iar ”înregistrările ambientale” inundă internetul, de ce să nu băgăm orașul in colaps.

Nu contează că există niște legi, niște coduri administrative, niște regulamente de funcționare, niște bugete aprobate, nu, contează doar șă iasă circ !

Pe 31. mai 2021, in sala de ședințe a CPPI va avea loc , incepând cu orele 14.00 ședința ordinară a CL Bușteni, pentru luna mai, pe care o regăsiți mai jos, după care veți regăsi și comentariile mele pe marginea acestei ședințe, sau ”ordine de zi” .

In primul rând observ că actuala administrație continuă să-și respecte seniorii și ce avem noi , poporul, mai de preț, adică familia și părinții. 

Anul trecut, in perioadă de pandemie, pentru că nu cred că s-a dorit să se organizeze ”cinstirea” a 50 de ani de la constituirea  familiilor, acest eveniment a fost ”abrogat” , dorindu-se a fi reinițiat prin august 2020, in mijlocul Campaniei electorale, dar … fiind ilegal … a rămas abrogat.

Anul acesta, 2021, Primarul orașului Bușteni a reinițiat evenimentul tradițional :

Acest subiect va fi dezbătut la punctul 16 pe ordinea de zi .

In mandatul pe care l-am avut in perioada 2016 – 2020 , din cele 54 de ședințe ordinare și incă vreo 100  extraordinare sau de îndată la care am participat, doar 3 (trei) au avut materialele de ședință ”beton”. In rest, întotdeauna, au existat lipsuri sau incălcări ale legii, mai mari sau mai mici, insă niciodată nu am considerat că aceste incălcări au fost făcute cu ”rea credință”, ci poate din neștiință, neprofesionalism, grabă sau uneori din prostie.

Pe această ordine de zi insă regăsesc două puncte care , pe mine cel puțin, mă duc cu gândul la neprofesionalism și rea credință.

Mă refer aici la punctul 14 … ” Aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională prin transmiterea in direct video și audio a ședințelor CL Bușteni ” … acest punct este introdus pe ordinea de zi ca o invitație la ”circ și panaramă” ! 

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparența decizională în administrația publică*) zice la Articolul 12: 

(1) Autoritățile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze și să arhiveze minutele ședințelor publice. Atunci când se consideră necesar, ședințele publice pot fi înregistrate.

(2) Înregistrările ședințelor publice, cu excepția celor prevăzute la art. 7, vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Pe urmă, Codul Administrativ, sau OUG 57/2019 spune la articolul  138
Desfăşurarea şedinţelor consiliului local:
(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor
consiliului local;
b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile
consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea
administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Așadar, acest proiect de hotărâre nu are de-a face nici cu legea transparenței, nici cu Codul administrativ, ci , mai curând cu presiunea și șantajul din spațiul ”public” facebucist  ” 

👉Acum să vedem DACĂ PSD /PNL =USL 💔și minoritățile(TOTPAL) 🙆‍♂️ au înțeles NORMALITATEA de pe PLANETA PĂMÂNT…
👉Dacă NU AU NIMIC DE ASCUNS, VOR VOTA PENTRU NORMALITATE.. dacă doresc să,, dea cheia pe la spate” că și până acum VOR FI ÎMPOTRIVĂ…adică ÎMPOTRIVA NORMALITĂȚII ȘI A NETRANSPARENTIZĂRII CHELTUIRII BANULUI PUBLIC❗❗❗
Ar fi IDEAL dacă un număr cât mai mare de cetățeni ai orașului ar veni la SEDINTA✌️.. SĂ vedeți LIVE cum se OPUN UNII ALEȘI NORMALITĂȚII ❗
🗣️NOI VOM FI ACOLO.. și vom cere președintelui de ședința (credem ca domnul BURUIANA) SĂ aprobe transmiterea /filmarea ședinței… SĂ VEDEM DACĂ APROBĂ🤷‍♂️” 
Păi vă spun eu, oricine va fi Președinte de ședință nu are voie să aprobe pentru că ROIF CL Bușteni nu prevede așa ceva, nici măcar , la art. 25 organizarea ședințelor CL nu este coroborat cu OUG 57/2019 , respectiv „ c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
Punctul 14 trebuia să fie de fapt un proiect de modificare și completare a regulamentului de funcționare CL , unde la art 23 se prevedea modalitatea de transmitere ”pe internet” dar numai a punctelor de interes pentru comunitate nicidecum punctele care privesc persoane fizice , pentru că li se încalcă intimitatea și nicidecum ”IN DIRECT AUDIO ȘI VIDEO” . 
Al doilea punct pe ordinea de zi cel cu nr 20 , apare de nicăieri și nu ține cont de nicio prevedere legală .
1. In 26  aprilie 2021 a fost aprobat BVC Oraș Bușteni iar acest proiect nu se regăsește
2. Obiectivele de investiții care aduc modificări funcționale in spațiul public se supun dezbaterii publice / consultării publice conform L 52/2003 , că tot ne place să fluturăm ”transparența decizională”
3. Trebuie să facă parte din ”Strategia de dezvoltare a localității” și să fie prioritare.
Aici, ar trebui aleșii locali să-și aducă aminte că mai există parcuri și in Poiană și in Zamora care necesită intervenții rapide măcar pentru reabilitare și RK dacă nu pentru transformare/modernizare.
Sunt curios cum va fi tratat acest punct, 20, in condițiile impuse de Codul administrativ  care zice : 
(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este
supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.
(9) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la
alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local.
Uitându-mă mai atent pe ”convocator”, această ședință este convocată de Primar și cred că este trecut ca și inițiator !
Dacă este așa, aș propune ca punctele 14 și 20 să fie pur și simplu retrase de pe ordinea de zi iar dacă nu este inițiator să afle cum aceste proiecte de HCL au ajuns pe Ordinea de zi, fără a respecta cadrul legal .
Ca să ne mai descrețim un pic frunțile vă invit să vizionați joaca intre soarece și pisică:

de precizat că soricelul este incă in viață.
Acest articol reprezintă o opinie .
Web up! ZdB Style

___Vizualizari 584

One thought on “La Bușteni, ședință ordinară a CL Bușteni pentru luna mai, tradiție și joaca cu șoareci și pisici

 1. Domnule Achim, în primul rând Consiliul Local ar trebui să emită în limitele Codului Administrativ și aici mă refer la transparența decizională ce se reflectă doar prin conceptele personale a primarului Mircea Laurențiu Corbu.
  Referitor la Proiectul de Hotărâre ce urmează a fi dezbătut și supus aprobării în ședința de luni 31.07.2021, am trimis un amendament domnului Consilier Valentin Codescu cu rugămintea să-l citească la punctul 14 de pe ordinea de zi (păcat că nu am posibilitatea să atașez mesajului, documentul la care fac vorbire).
  Consider că este inadmisibil ca un grup de consilieri mai mult sau mai puțini experimentați în ale administrației publice, în frunte cu primarul, să sfideze cu nonșalanță obligațiile legale și aici mă rezum expres la dispozițiile art. 138, alin 2 litera c) – Codul Administrativ, cu precizarea reiterată: Consiliul Locala are dreptul de a emite în limitele Codului Administrativ, sens în care proiectul criticat (punctul 14), poate fi dezbătut și aprobat într-un alt proiect, pentru a fi implementat în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bușteni (dacă există așa ceva?!).
  Însă până atunci rămâne valabil art. 138, alin 2 litera c) – Codul Administrativ prin care legiuitorul a precizat expres obligația autorităților locale de a transmite și drepturile cetățenilor de a urmări Ședințele de Consiliu pe internet.
  Iată de ce, după caz, nerespectarea acestui amendament va atrage după sine plângere penală
  împotriva președintelui și contestarea integrală a ședințe, ca și în cazul consilierului Popescu
  Cezar Georgian cercetat în dosarul penal nr. 362/P/27.05.2021, pentru abuzurile comise în calitate
  de președinte în ședința prezidată la 26.04.2021.
  Pe înțelesul tuturor (primarului și consilierilor), în particular nu am nimic cu nici un consilier local sau cu prietenul meu Mircea Laurențiu Corbu, nu însă când vine vorba de atribuțiile legale în calitate de
  demnități publice!
  Orice abatere de la legislația în vigoare și în special, orice încălcare a obligațiilor prevăzute în Codul Administrativ de către primar și Consiliul Local, va atrage după sine blocarea activității decizionale la nivelul orașului Bușteni, până la soluționarea contestațiilor printr-o Hotărâre definitivă pronunțată de instanței de apel – Contencios Administrativ.
  Gânduri bune tuturor buștenarilor cinstiți!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
La Sinaia – două pasarele unice în România, vor fi dotate cu lift – Fonduri Europene

Luni, 24 iunie,  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia și Liviu Mușat, directorul ADR Sud-Muntenia, au semnat la sediul din Călărași,...

0065Aconitum-lycoctonum-ssp.-vulparia
Flori in Bucegi – Sit Natura 2000 partea I

Flori – Fișa Bucegi – Sit Natura 2000   0065 P Aconitum lycoctonum ssp. vulparia - Fără denumire populară  ...

Close