Ședință ordinară in 28.02.2019, ordinea de zi, votul și despre … noroaiele și gropile din Piatra Arsă

Anunț, ca de obicei, ședințele ordinare ale Consiliului Local, data, ordinea de zi și cum votez in ședințe, din respect pentru cititorii ZdB. Vreau să-i țin informați despre ce se mai intâmplă la poalele Bucegilor, in minunatul nostru oraș, Bușteni, Stațiune Turistică de Interes Național.

Vine in curând primăvara, ați văzut și voi cum se incălzește vremea … 

Așadar anunț Ședința ordinară a Consiliului Local Bușteni, joi, 28 februarie 2019, incepând cu orele

14.00 , va avea aproximativ 14  proiecte de hotărâre, plus interpelări și petiții, adică probleme pe care Consilierii locali le adună in decurs de o lună și le propun spre rezolvare compartimentelor de specialitate ale Primăriei Bușteni.

Ordinea de zi și votul :

Nr.1849/22.02.2019         I/A/8

 

CĂTRE,

           Dl. Achim Virgiliu Cristian

          Consilier Local

 

In conformitate cu Dispoziţia nr.49/22.02.2019  se convoacă Consiliul Local în şedinţă ordinară în data de 28.02.2019  ora 14 ˚˚ ,în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea  proceselor verbale  din  data de 31.01.2019 si 22.02.2019.  – Pentru cu amd

2.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” in 2019,prin acordarea unor premii financiare si diplome de fidelitate familiilor din Busteni care aniverseaza 50 de ani de casatorie si peste 50 de ani de casatorie neintrerupti in acest an. Pentru

                         3.Proiect de hotarare privind mentinerea retelei  scolare a unitatilor

de invatamant preuniversitar de stat si particular la nivelul orasului

Busteni in anul scolar 2019 – 2020Pentru

4.Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 7389 mp,situat in str.Splaiul Zamorei nr.7F,nr.cad 25966 in 2 loturi: lot 1-5642 mp,lot 2-1747 mp.  Pentru cu amd

5.Proiect de hotarare privind repartizarea locuintei sociale din str.Crinei nr.13A,bl.C1,ap.18 catre d-na Barcza Kristin-Diana. – Pentru

6.Proiect de hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni.  Pentru

7.Proiect de hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 202 mp,nr.cad 26678,situat in Busteni,fundatura Stejarului, nr.1Impotriva cu amd

8.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii de ,,Servicii integrate de inginerie CPV 71340000-3”.  Pentru

9.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfiintarii unei cladiri dezafectate,,Camin Internat Elevi”-Str. Caraiman, nr.5.   ABTINERE si parere de rău, dar din pacate sunt indeplinite toate cerințele legale

10.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfiintarii unei cladiri dezafectate ,,Corp Ateliere Scolare”- Str.Caraiman, nr.40, Busteni.     Pentru

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal nr.

1972/21.02.2019 incheiat de comisia numita in baza HCL nr. 29/

28.02.2018 de aplicare a legii 15/2003.  Impotrivă cu amd.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare din partea Cabinetului de Avocatura,,Danescu Constantin”. Pentru
  2. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 610 mp,nr.cad 26053 aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, ,situat in orasul Busteni,str.Telecabinei,nr.postal 5. Pentru cu amd.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de vanzare a terenului situat in Busteni,str.Mihai Eminescu, f.n din data de 11.01.2019. Pentru

15.Intrebari, interpelari, petitii si informari .

            

Initiator,

PRIMAR

Ing.Ghita Irinel

Totodata, in data de 22.02.2019 , CL Bușteni, in ședință deindată a aprobat in unanimitate :

Proiect de hotarare privind  aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi Cartier Piatra Arsa” oras Busteni, precum si aprobarea asigurarii finantarii din Bugetul Local al Orasului Busteni pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la Bugetul de Stat prin PNDL II.

Valoarea totală a investiției : 7.833.874 lei , mai mult sau mai puțin 4 km de strazi cu infrastructură cu tot.

 

Proiectul va fi finanțat prin PNDL II, adică cu bani de la Guvern .

Votul meu nu este necesar să coincidă cu avizul Comisiei 3 și se mai poate modifica, in caz că, amendamentele de factură juridică nu se respectă.

Publicarea ordinei de zi a ședinței o fac in baza Legii 215/2001 actualizată, conform Art 39, alin 3,5,6 și 42 alin. 7.

Materialele au fost puse la dispoziția consilierilor locali conform L 215, art. 39, alin 3.

Dacă aveți propuneri, puncte de vedere sau sesizări mi le puteți lăsa la Comentarii ( public) sau in secțiunea contact ( privat ).

Cu stimă, Consilier Local  – Virgiliu Cristian ACHIM

 

___Vizualizari 525

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
m1
Manastirea SINAIA

Este un edificiu religios ridicat in anul 1695 de Spatarul Mihai Cantacuzino, simbol in jurul caruia s-a dezvoltat localitatea Sinaia...

Bușteni, Las Vegas românesc – orașul păcănelelor

Bușteni, Poarta Bucegilor, marcă inregistrată ? ... cel puțin așa se zice, sau am auzit de curând la Forumul Turismului...

Close