Sedință ordinară a CL Bușteni in 27.07.2017, ordinea de zi și votul

Precum v-am obișnuit, anunț ședința ordinară a C.L. Bușteni, cu ordinea de zi și cum imi voi exprima votul in cadrul acestei ședințe. Votul meu nu este necesar să coincidă cu avizul Comisiei 3 și se mai poate modifica, in caz că amendamentele de factură juridică nu se respectă.

De precizat că este prima ședință ordinară la care va participa, pentru prima dată, in mandatul 2016 – 2020 și Primarul ALES al orașului Bușteni. ( Sper !) . 

De ce spun ”prima dată” ? … Deoarece, până acum și a trecut un an și o lună, niciodată, la ședințele ORDINARE, primarul nu a participat 🙂 . Acum insă, schimbându-se ceva, poate că s-a schimbat ceva, cu toate că nu s-a dorit o schimbare ci o ”continuitate” 🙂 . 

Ordinea de zi : 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

ORASUL BUSTENI

P R I M A R I A

Nr.7945/17.07.2017

CATRE,

Dl. Consilier Local

Achim Virgiliu Cristian

In conformitate cu Dispoziţia nr.400/17.07.2017 se convoacă Consiliul Local în şedinţă ordinară în data de 27.07.2017 ora 15ºº, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea proceselor verbale din data de 22.06.2017; 23.06.2017 si 07.07.2017.

2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea domeniului public al orasului Busteni prin modificarea suprafetei strazii Caporal Musat, cu 42 mp. Vot – Pentru

3. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 198 mp, situat in Busteni, str. Aurel Vlaicu, fn. Vot – Pentru cu amendament, conf regulament superficie 1 AN și la valoare.

4.Proiect de hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 6 mp, situat in Busteni, str. Paltinului, nr.2A. Vot – Pentru cu amendament, conf regulament superficie 1 AN și la valoare.

5.Proiect de hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 386 mp, situat in Busteni, str. Valea Cerbului, nr.7A. Vot – Pentru – cu amendament la valoare

6.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 51 mp, situat in str. Valea Alba, nr.1C, nr.cad 26216. Vot – Pentru cu amendament la valoare

7.Proiect de hotarare privind reconstituirea, incadrarea si functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Busteni; Vot – Pentru cu amendamente sau retragere pentru a mai buna analiză.

8.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, a reprezentantului Primarului in Consiliul de administratie si desemnarea unui membru al Consiliului Local Busteni in Comisia de Evaluare a Calitatii, la Colegiul,,Ion Kalinderu. Vot – Pentru

9.Proiect de hotarare de anulare a limitarii numarului de copii conforme ale autorizatiilor de transport in regim de inchiriere si a numarului maxim de copii conforme ale certificatelor de inregistrare la Oficiul Registrului de Comert pentru servicii de inchiriere autoturisme. Vot – Pentru

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 7 la HCL nr.50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni. Vot – Pentru

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Delegarii gestiunii serviciului de transport public pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil Kalinderu, prin concesionare. Vot – Pentru cu amendament referitor la redevență

12. Proiect de hotarare privind anularea/scaderea creantelor fiscale restante ca urmare a dizolvarii cu lichidare/radiere a unor societati comerciale. Vot – Pentru cf sentiințelor jud.

13. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei orasului Busteni. Vot – Pentru

14. Intrebari, interpelari, petitii si informari:

Publicarea ordinei de zi a ședinței o fac in baza Legii 215/2003 actualizată, conform Art 39, alin 3,5,6 și 42 alin. 7

Materialele au fost puse la dispoziția consilierilor locali conform L 215, art. 39, alin 3.

Dacă aveți propuneri, puncte de vedere sau sesizări mi le puteți lăsa la Comentarii ( public) sau in secțiunea contact ( privat ).

Ședința este PUBLICĂ și pot participa toate persoanele interesate.

Cu stimă Consilier Local P.N.L. – Virgiliu Cristian ACHIM

 

___Vizualizari 603

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
m48
In preajma Mânăstirii Peștera acum … 100 de ani

O altă galerie de imagini de această data cu Mânastirea Peștera situată la numai căteva sute de metri de schit...

HPIM6318
Domeniul schiabil Kalinderu – Scos la licitatie

Prin HCL 93 aflăm că  ”in sfârșit” Domeniul Schiabil Kalinderu este scos la Licitație Publică. Valoarea minimă a redevenței este...

Close