Controale iminente in unitățile de cazare și norme minime de protectie la incendii

Avem in Valea Prahovei o multitudine de unități de cazare, care respectă mai mult sau mai puțin regulile minime de apărare impotriva incendiilor.

incendiu

După dezastrul din Clubul Colectiv, in toată țara au pornit controale pentru a se vedea dacă sunt respectate normele de apărare impotriva incendiilor. Un lucru bun, zic eu pe de-o parte, pentru că cei care prestează activități de turism ar trebui să se gândească și la siguranța turiștilor, nu numai cum să ”scoată bani ” din turism dar totodată un lucru rău, zic din nou, pentru că s-a creat o psihoză și va urma un val de inchideri de unități de cazare pentru simplul fapt că ”habar nu aveau” că există astfel de norme.

NECUNOAȘTEREA LEGII NU DUCE LA EXONERAREA RĂSPUNDERII” zic cei care controlează sau anchetează.

Pentru a nu fi puși in situația disperată de a avea un control și a fi luați ”ca din oală” vă recomand să citiți și să vă insușiți minime condiții de funcționare conform ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement.

Am făcut un extras/rezumat doar pentru UNITĂȚI DE PRIMIRE TURISTICĂ dar voi incepe un pic invers, cu ce ar trebui să știe turiștii și să fie dotați, pentru că, dacă este să o luăm de-adreptul, turiștii sunt ”stăpânii in fața cărora trebuie să stai drepți”, să le faci toate poftele și dacă se poate să le oferi GRATIS totul.

S-a ajuns la nerespectarea normelor, in principiu din cauza TURISMULUI LA NEGRU, despre care nu se vorbește prea des sau nu se vorbește deloc deoarece sunt foarte multe ”CASE DE VACANȚĂ” care nu trebuie să respecte nicio normă, nu plătesc impozite și taxe locale sau generale insă sunt pline de ”prieteni”, ”personalul de la firmă”, ”colegii de afaceri” etc, și care fac concurență NELOIALĂ celor care acum , din nou, cu toate că au fost cât de cât in regulă vor ”beneficia” de controale, vor fi amendați sau inchiși tocmai când sezonul de iarnă bate la ușă.

REGULI MINIME – privind apararea împotriva incendiilor, ce se recomanda a fi respectate de public

A. 1. Înainte de calatorie se solicita informatii în ceea ce priveste dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum si instalatie speciala de stingere a incendiilor cu sprinklere.

2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta sa contina lanterna pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, banda izolanta/scotch pentru situatiile în care fumul începe sa patrunda în încapere, batista pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de banda izolanta/scotch se poate asigura etanseitatea usii, utilizându-se prosoape ude.

3. La unitatea de cazare se studiaza planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie sa se gaseasca afisat pe partea interioara a usilor camerelor de cazare.

4. Se identifica traseele de evacuare fata de camera de cazare si butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.

5. În cazul în care caile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzator materiale combustibile, se informeaza personalul de la receptie.

6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplaseaza în locuri usor accesibile.

7. Se verifica modalitatea de deschidere a ferestrelor.

8. Se verifica daca exista scara exterioara de incendiu si daca aceasta se afla în apropierea ferestrei camerei de cazare.

9. Se verifica modul de oprire a sistemului de ventilare si climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care va aflati poate fi inundata cu fum si gaze toxice daca nu se întrerupe functionarea respectivelor instalatii).

B. În caz de incendiu se au în vedere urmatoarele reguli:

1. Daca incendiul este în camera se va proceda la parasirea imediata a încaperii, actionarea butonului de semnalizare si anuntarea personalului de la receptie.

2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale cladirii se folosesc întotdeauna scarile de evacuare. Este interzisa folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat.

3. Daca incendiul nu este în propria camera de cazare, se va proceda la parasirea încaperii, cu conditia ca acest lucru sa poata fi facut în siguranta. La parasirea camerei de cazare, se urmareste sa fie luata cheia/cartela de intrare pentru situatia în care incendiul blocheaza calea de evacuare si utilizatorul trebuie sa se întoarca în camera.

4. Pentru a verifica daca incendiul se manifesta pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii usii de corespondenta cu acesta. În situatia în care usa este rece, din pozitia aplecat spre pardoseala cu umarul sprijinit de usa, se va proceda la deschiderea acesteia cu atentie. Parcurgerea distantei pâna la scara de evacuare, în situatia în care coridorul este inundat cu fum, se realizeaza din pozitia aplecat sau târâs, avându-se în vedere ca zona dinspre pardoseala este mai putin afectata.

5. În cazul în care coridorul sau scarile sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie sa ramâneti în camera, sa tineti usa închisa si sa etansati rosturile cu banda izolanta/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.

6. Se procedeaza la anuntarea serviciilor de urgenta pentru a comunica pozitia în cladire. Aceasta se va semnala si de la fereastra camerei de cazare.

7. În situatia evacuarii în caz de incendiu a spatiilor de cazare ale cabanelor montane si structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine calduroase.

Deci, câți turiști ați cazat in ultimii ani și ați observat că aveau asupra lor bandă de scotch ?

Dacă in următorul week-end le spuneti să aibă scotch la ei …

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

ART. 2

(1) Structurile de primire turistice, definite conform art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea

activitatii de turism în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, ce fac obiectul prezentelor dispozitii generale, includ:

a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare: hoteluri, hoteluria-partament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de închiriat în locuinte familiale, pensiuni turistice si agroturistice si alte unitati cu functiuni de cazare turistica;

ART. 5

Dispozitiile generale se aplica si sunt obligatorii pe întregul teritoriu al României, indiferent de forma de proprietate si de organizare a structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement.

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor

ART. 6

(1) Structurile de primire turistice, unitatile de alimentatie publica si unitatile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atributii de conducere.

(2) Prin persoana cu atributii de conducere, denumita în continuare conducatorul unitatii, se întelege, dupa caz, proprietarul sau administratorul structurii de primire turistice, unitatii de alimentatie publica si unitatii de agrement.

ART. 7

Conducatorul unitatii are urmatoarele obligatii principale din punctul de vedere al apararii împotriva incendiilor:

a) obtine autorizatiile necesare conform legii;

b) asigura încadrarea cu personal cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;

c) asigura conditiile pentru desfasurarea controalelor de aparare împotriva incendiilor organizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de catre personalul desemnat din cadrul unitatii proprii;

d) ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate;

e) asigura informarea utilizatorilor privind regulile de aparare împotriva incendiilor;

f) asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor prevazute în documentatiile tehnice si în prezentele dispozitii generale.

ART. 8

(1) Conducatorul unitatii care desfasoara activitati cu personal angajat permanent sau temporar din afara acesteia, în conditiile prevazute de lege, este obligat sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestuia în domeniul apararii împotriva incendiilor pe baza Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor reglementari specifice.

(2) Personalul este instruit si cu privire la modalitatile practice de asigurare a evacuarii/salvarii persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure si de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate, precum carucioare, targi, paturi, cârje, cadre de sprijin sau altele similare.

(3) Instruirea se efectueaza de persoane care îndeplinesc conditiile prevazute în reglementarile în vigoare.

(4) Instructajul trebuie sa cuprinda cel putin aspecte privind descrierea obiectivului, exploatarea spatiilor, exploatarea instalatiilor utilitare,  exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, utilizarea stingatoarelor si a altor mijloace de interventie.

(5) Periodic trebuie sa se organizeze exercitii de utilizare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, intervalul de timp între doua exercitii fiind dat de termenele de desfasurare a instructajului periodic în domeniul situatiilor de urgenta.

ART. 9

(1) Personalul cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor din cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement trebuie sa faca dovada ca detine atestarea necesara obtinuta în urma absolvirii unor cursuri de formare profesionala în domeniul apararii împotriva incendiilor specifice atributiilor pe care urmeaza sa le îndeplineasca.

(3) Personalul prevazut la alin. (1) si (2) poate fi compus din:

a) cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta;

c) persoana/persoane care îndeplineste/îndeplinesc prin cumul atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;

d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe baza de contract.

CAPITOLUL III

Reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor

SECTIUNEA 1

Reguli si masuri generale de aparare împotriva incendiilor

ART. 17

Conducatorul unitatii asigura în permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie

împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementarilor tehnice si la parametrii stabiliti în proiecte tehnice.

ART. 18

(1) Reglementarea fumatului se stabileste prin decizie sau alt act de autoritate, de catre conducatorul unitatii, în functie de riscul de incendiu,  echiparea cu sisteme de protectie si alte reglementari în vigoare.

(2) Camerele în care este admis fumatul se marcheaza corespunzator, iar sistemele de ventilare prevazute în aceste încaperi nu trebuie sa asigure ventilatia în alte parti ale constructiei în care este obligatorie asigurarea unor zone libere de fum.

(3) În locurile unde este admis fumatul se asigura un numar suficient de scrumiere, care se colecteaza si se golesc periodic într-un recipient din materiale cu clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, în care este interzisa colectarea altor materiale combustibile, prevazut cu capac, amplasat în exterior.

(4) Verificarea locurilor si spatiilor unde este admis fumatul se efectueaza periodic, pentru a se asigura ca tigarile sunt stinse, continutul scrumierelor a fost colectat si evacuat corespunzator si ca nu exista cazuri de aprindere a unor materiale combustibile.

ART. 19

În cazul constructiilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se interzice blocarea cailor de acces si interventie cu diferite materiale, marfuri, precum si prin parcarea mijloacelor de transport si se asigura curatarea si întretinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice situatie.

ART. 20

Nu se admite amplasarea, pe caile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu.

ART. 21

În scopul asigurarii conditiilor pentru evacuarea persoanelor se iau urmatoarele masuri:

a) usile, casele scarilor, iesirile, precum si traseele catre acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevazute în reglementarile în vigoare, astfel încât sa fie vizibile ziua si noaptea;

b) usile de pe caile de evacuare se prevad cu deschiderea în sensul deplasarii persoanelor spre exterior si se mentin în permanenta descuiate;

c) usile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul cladirilor prevazute cu usi glisante sau rotative, sunt mentinute în permanenta practicabile;

d) pe caile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice.

SECTIUNEA a 2-a

Reguli si masuri specifice structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare

ART. 22

Este obligatorie mentinerea în permanenta a practicabilitatii cailor de evacuare a persoanelor si se interzice blocarea acestora cu diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, carucioare pentru lenjerie, carucioare pentru curatat, masute mobile pentru roomservice, combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte marfuri.

ART. 23

Usile care nu sunt destinate utilizarii de catre persoanele cazate si au corespondenta cu caile de evacuare trebuie marcate corespunzator si pastrate închise sau prevazute cu dispozitive de autoînchidere.

ART. 24

Se recomanda ca persoanele cu dizabilitati, afectiuni locomotorii sau altele asemenea, sa fie cazate la nivelurile inferioare ale cladirilor, în vederea asigurarii evacuarii rapide si în securitate a acestora.

ART. 25

(1) La receptie si în fiecare camera se pun la dispozitia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulatie internationala, informatii clare, scrise, privind posibilitatile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum si modul în care trebuie sa se actioneze în astfel de situatii.

(2) Regulile minime ce se recomanda a fi respectate de utilizatori sunt prezentate în anexa nr. 1.

(3) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si interne lor nr. 163/2007.

ART. 26

Se interzice folosirea podurilor cladirilor în scopul depozitarii materialelor combustibile sau altor întrebuintari, precum spalatorii, ateliere, magazii, afumatorii si altele asemenea.

ART. 27

Se interzice intrarea în poduri si subsoluri cu lumânari, chibrituri aprinse, lampi si altele asemenea.

ART. 28

Se asigura înlaturarea depunerilor de praf, scame si alte materiale combustibile din canalele de ventilatie si puturile ascensoarelor.

ART. 29

Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curatenie.

ART. 30

Este obligatorie asigurarea permanenta a functionarii iluminatului de siguranta.

ART. 31

La constructiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmareste permanent functionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezerva.

ART. 32

Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice în camerele de cazare, altele decât cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras si de uscat parul, care pot fi folosite numai în camerele de baie.

ART. 33

În oficii, cafetierele, fiarele de calcat si alte aparate electrice similare se deconecteaza întotdeauna de la priza dupa ce au fost utilizate.

ART. 34

Sunt obligatorii verificarea si mentinerea în stare de functionare a sistemelor de protectie împotriva descarcarilor electrice atmosferice.

ART. 35

În cazul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a), amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea urmatoarelor reguli:

a) se interzic fumatul în dormitoare si utilizarea focului deschis în apropierea structurii turistice;

b) focurile de tabara sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fara vânt, la distanta de siguranta fata de constructii si cu asigurarea

supravegherii permanente si stingerii acestora cu apa;

c) mijloacele de iluminat cu flacara, precum felinare, lumânari, se utilizeaza în conditii de siguranta, fiind stinse dupa folosire;

d) se interzice functionarea fara supraveghere a mijloacelor de încalzire locala si a celor de preparat si încalzit hrana;

e) se asigura rezerva de apa pentru incendiu si conditii de utilizare eficienta în caz de necesitate;

f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de bucatarie sau de încalzire;

g) se recomanda ca numarul maxim de persoane cazate sa nu depaseasca numarul de locuri din camerele de cazare;

h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încalzire sau prepararea hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spatiile accesibile publicului si în camerele de cazare;

i) personalul structurii de primire turistice urmareste respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor.

CAPITOLUL IV

Evacuarea în caz de incendiu SECTIUNEA 1 Prevederi generale

ART. 81

Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor cazate în structurile de primire turistice se realizeaza cu mijloace adecvate fiecarui obiectiv si dinainte stabilite, astfel încât sa nu produca panica în rândul utilizatorilor.

ART. 82

În situatia alarmarii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, aceasta se realizeaza cu precizarea clara a succesiunii în evacuare.

ART. 83

(1) Alarmarea în caz de incendiu în structurile de primire turistice cu functiuni de agrement trebuie precedata în mod obligatoriu de oprirea programului desfasurat si punerea în functiune a iluminatului normal în spatiile în care programul se desfasoara cu lumina obscura.

(2) Aceste activitati sunt organizate de persoana responsabila cu apararea împotriva incendiilor pe întreaga constructie, respectiv reprezentantul proprietarului/locatarului.

ART. 84

Alertarea serviciilor de interventie în cazul producerii unui incendiu se realizeaza printr-o linie telefonica directa sau orice alte mijloace, dupa caz.

ART. 85

Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situatii de urgenta se afiseaza în imediata apropiere a oricarui loc prevazut cu telefon la care prezenta personalului este permanenta.

ART. 87

(1) Exercitiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se executa, de regula, doar cu personalul structurii de primire turistice.

(2) În cazurile în care activitatea cu publicul are caracter sezonier, exercitiile se desfasoara înainte de începerea sezonului si cel putin o data la

3 luni.

(3) La cazarea grupurilor de copii, exercitiile de evacuare se executobligatoriu la începutul fiecarei perioade de cazare.

ART. 88

Planurile de evacuare trebuie sa contina modalitati concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilitati, a copiilor si persoanelor în vârsta cazate.

Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor

ART. 90

Prima interventie este asigurata cu stingatoare portative adecvate riscului de incendiu, care se amplaseaza vizibil, în locuri usor accesibile, de regula în apropierea cailor de acces/evacuare.

ART. 91

Echiparea si dotarea constructiilor cu instalatii de protectie împotriva incendiilor si alte mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor,  stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform prevederilor din proiectul constructiei.

ART. 92

(1) Dotarea minima cu stingatoare portative a structurilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale si a spatiilor tehnice aferente acestora se realizeaza conform anexei nr. 2.

(2) În spatiile structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare stingatoarele echipeaza fiecare nivel în apropierea caselor de scari si pe caile  de evacuare, la distante între ele de cel mult 25 m.

(3) Acestea se amplaseaza în locuri accesibile la o înaltime de maximum 1,50 m fata de pardoseala si se marcheaza corespunzator.

ART. 93

(1) Stingatoarele portative trebuie sa îndeplineasca cerintele stabilite în Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, si în SR EN 3 sau o reglementare echivalenta cu privire la performantele de stingere, cu urmatoarele conditii:

a) stingatoarele cu CO2 trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focar 89B;

b) stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 34A, 144B;

c) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin conforma cu focare 34A, 144B.

(2) Se pot utiliza mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.

ART. 94

(1) Conducatorul unitatii asigura amenajarea si dotarea panourilor de incendiu cu mijloace si materiale de prima interventie.

(2) Pentru constructiile independente care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se prevad panouri de incendiu, dispuse în incinta acestor constructii, astfel încât sa fie asigurat accesul în vederea folosirii, în caz de necesitate, a mijloacelor de aparare împotriva incendiilor. 

(3) Dotarea orientativa a panourilor de incendiu este prezentata în anexa nr. 3.

ART. 95

În vederea asigurarii unei interventii eficiente si pentru protectia personalului din cadrul structurii de primire turistice se are în vedere dotarea

cu:

a) mijloace de protectie pentru caile respiratorii;

b) mijloace de iluminare, precum lanterne sau felinare;

c) cordite de salvare.

ART. 96

În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, norma de dotare cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor se  suplimenteaza cu 25%.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale 

ART. 97

(1) Controlul pe linia prevenirii incendiilor se realizeaza de catre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul din structurile cu atributii de aparare împotriva incendiilor de la nivelul operatorilor economici din domeniu, conform atributiilor.

(2) Rezultatele controlului desfasurat de catre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sunt mentionate în procesele-verbale de control, se consemneaza în registrul unic de control si se analizeaza cu persoana cu atributii de conducere si cu personalul prevazut la art. 9.

ANEXA 2 la dispozitiile generale

DOTAREA MINIMA – cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor pentru structuri de primire turistice

1.Un stingator portativ la maximum 200 mp, dar nu mai putin de doua pe nivel*, pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente – pentru cladiri, spatii ori încaperi cu functiuni civile * Distanta maxima parcursa pentru a ajunge la un stingator sa nu depaseasca 15 m. 

2. Un stingator portativ la maximum 150 mp, pentru focare 34A, 144B, sau mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente – pentru cladiri, spatii ori încaperi de productie sau depozitare

3. Un stingator pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.), pentru focar minim 89B, sau mai multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente

4. Se recomanda ca bucatariile sa fie echipate cu cel putin o patura antifoc.

ANEXA 3 la dispozitiile generale

DOTAREA ORIENTATIVA – a panourilor de incendiu

1. Topoare târnacop – 2 buc

2. Rangi de fier – 2 buc

3. Cangi cu coada – 2 buc

4. Stingatoare portative de tipul celor precizate la art. 93 – 2 buc

5. Galeti din tabla*1) – 4 buc

6. Scari manuale*1) – 2 buc

*1) Se asigura în cazul structurilor turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a) din dispozitiile generale, amplasate izolat.

Sper să vă fie de folor lecturarea acestui articol și vă recomand să citiți totuși intregul ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010

 

___Vizualizari 1368

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Contractul PNL cu CETĂȚEANUL ORAȘULUI BUȘTENI – Candidat Achim Virgiliu Cristian

Stimați locuitori ai orașului Bușteni, Incepând cu anul 2006 un sistem managerial defectuos, a inceput să indatoreze Bușteniul pentru următorii...

Afis_SF_20151
Vă poftim la cea de-a XXI-a ediției a Festivalului Sinaia Forever in acest weekend 4 – 6 septembrie

21 de ani de festival, 3 zile de distracție, 1 temă - Sinaia365 Sinaia se pregătește de sărbătoare. În acest...

Close