Strategia de Demolare Durabilă a Enclavei Bușteni – prima parte

Când vrei cu tot dinadinsul să distrugi un oraș o poți face, toată treaba este să ai la indemână o Strategie de DEMOLARE DURABILĂ INTEGRATĂ și diverși imbecili care să te iubească indejuns incât să-ți urmeze ordinele cu ochii inchiși fără să gândească.

Asta se aplică in toată țara dar mai cu seamă la Bușteni.

Pe scurt viziunea Strategiei de Demolare Durabilă Integrată ar fi ” Buşteni – Nicio destinaţie în niciun anotimp , Buşteni – Enclavă, cu un mediu poluat şi condiţii mizere de viaţă pentru cetăţenii săi , Buşteni – Enclavă feudală pentru orice vârstă sau Buşteni – Teamă, sclavie şi afaceri ”deștepte” pentru o viaţă de doi lei ”

052

Se știe că orașul Bușteni a fost dezvoltat de frații Schiel prin intemeierea Fabricii de hârtie , prin crearea unei infrastructuri utilitare de excepție și dezvoltarea unor activități și servicii conexe.

Dacă frații Schiell n-ar fi existat, probabil că nici Bușteniul nu ar fi existat ca localitate de sine stătatoare și ar fi fost și acum cătun, probabil.

Pornind de la această probabilitate s-au gândit unii să testeze intoarcerea in timp, inainte de 1882, să radă tot, inclusiv populatia neaoșă sau să o reducă conform datelor de la acea vreme la vreo 30 de familii.

Este foarte cunoscută fraza … ” Cănd am venit eu aici vă stergeați la fund cu brusturi sau ziare … trăiați in condiții mizere dar v-am scos eu ! ” 

Păi poți să fii nerecunoscător unui astfel de salvator ? … Dacă nu era el și acum aveau cei din administratie degetele maronii și chiloții imprimați cu pagini din Libertatea.

După astfel de fraze, in condițiile in care Fabrica de Hârtie ”incă” funcționa , ”incă” producea hârtie igienică și ”incă” se găsea hârtie igienică din abundență, toți au plecat capul și au dat dreptate vizionarului.

Se stie faptul că Planul Urbanistic General este un fel de viziune strategică pe termen mediu care acționează alături de regulamentul de aplicare pentru păstrarea identității unei localități, cumva să nu vină cineva să ridice un coteț intre zgârie nori sau invers, să nu se apuce să facă o fabrică de cuie sau un gater intr-o zonă cu case de vacanță sau locații de odihnă și tratament, etc. Si la Bușteni a existat un PUG pentru perioada 2000 – 2010 cu un regulament destul de clar din care reieșea orientarea industrială pe de o parte și cea turistică pe de alta, a orașului, zone pentru ”fabrici și uzine” și zone de locuit și odihnă, spații verzi, servicii …

Ei bine, de la acest PUG pleacă problema. A expirat și trebuia să se realizeze unul NOU sau cel puțin adaptat și completat.

In 2009 PUG-ul orașului Bușteni era să se facă DAR… din nefericire nu corespundea viziunii de Demolare Durabilă Integrată, intre PUG și Strategia de demolare erau diferende majore, strategia era de feudalizare iar PUG-ul prevedea dezvoltare prin păstrarea identității .

Din nou, se știe că la nivel național există niște elemente de identificare a identității locale regionale sau naționale  istorice, culturale, industriale, transpuse in Lista Monumentelor Istorice, pentru a putea fi protejate, pentru a putea dăinui. Această listă a monumentelor se poate completa .

La Bușteni ( in localitate ) avem 15 obiective inscrise in L.M.I. ( Lista Monumentelor Istorice ) , după cum urmează :

Cod LMI PH-II-m-B-16378 – Şcoala, ulterior Biblioteca orăşenească, azi Centrul Cultural Aurel Stroe situat in  Bd. Libertăţii 93 datare 1887
Cod LMI PH-II-m-B-16379 – Casa Alexandru Popescu situată in Bd. Libertăţii 234 datare începutul sec. XX
Cod LMI PH-II-m-B-16380 Casa, azi Casa de odihnă a preoţilor situată in Bd. Libertăţii 250 datare începutul sec. XX
Cod LMI PH-II-m-B-16381 Vila Borneanu, azi grădiniţă situată in Str. Panduri 42 datare 1910
Cod LMI PH-II-m-B-16382 Vila “Piscului” situată in Str. Şoimului 5 datare înc. sec. XX
Cod LMI PH-II-a-B-16383 Ansamblul Fabricii de Hârtie situat in Str. Telecabinei 47-59 datare 1880
Cod LMI PH-II-m-B-16383.01 Hale de producţie, azi ateliere mecanice situate in  Str. Telecabinei 47 datare 1880
Cod LMI PH-II-m-B-16383.02 Hale de producţie, azi săli de sport oraş situate in Str. Telecabinei 49 datare 1920 – 1940
Cod LMI PH-II-m-B-16383.03 Case de serviciu în incinta fabricii, situate in Str. Telecabinei 49  datare 1920
Cod LMI PH-II-m-B-16383.06 Anexe gospodăreşti ale coloniei fabricii de hartie situate pe Str. Telecabinei 50 datare 1900
Cod LMI PH-II-m-B-16383.04 Colonia muncitorească a Fabricii de Hârtie situate pe Str. Telecabinei 51 datare 1900
Cod LMI PH-II-m-B-16383.05 Blocuri muncitoreşti situate pe Str. Telecabinei 59 datare 1880
Cod LMI PH-II-m-B-16384 Vila Aura Buzescu – Vila “Parc” situată pe Str. Victoriei 7 datare 1920
Cod LMI PH-II-m-A-16385 Casa muzeu “Cezar Petrescu” situat pe Str. Vladimirescu Tudor 1 datare 1914 – 1918
Cod LMI PH-II-m-A-16386 Castelul Cantacuzinosituat pe Str. Zamora 1 datare 1910

Prin NOUL PUG ( 2010 – 2020 ) s-au stabilit 14 (18) zone de protectie:

ZONA PROTEJATĂ NR. 1 ansamblul Fabricii de hârtie
ZONA PROTEJATĂ NR. 2 ansamblul de locuinţe Palanca
ZONA PROTEJATĂ NR. 3 zonă preponderent rezidenţială adiacentă Fabricii de hârtie

ZONA PROTEJATĂ NR. 4 zona preponderent rezidenţială, cu locuinţe muncitoreşti,construite de Fabrica de hârtie
ZONA PROTEJATĂ NR. 5 centrul oraşului Buşteni, zona primariei Buşteni

ZONA PROTEJATĂ NR. 6 zona bd. Libertăţii, cartier Trestia
ZONA PROTEJATĂ NR. 7 zona străzii Nestor Ureche
ZONA PROTEJATĂ NR. 8 fostul hotel Palace

ZONA PROTEJATĂ NR. 9 zona muzeului Cezar Petrescu

ZONA PROTEJATĂ NR. 10 zona căii Griviţei

ZONA PROTEJATĂ NR. 11 ansamblul castelului Cantacuzino
ZONA PROTEJATĂ NR. 12 zona rezidenţială cartier Zamora
ZONA PROTEJATĂ NR. 13 zona rezidenţială cartier Zamora
ZONA PROTEJATĂ NR. 14 zona centrală a cartierului Poiana Ţapului

Totodata prin NOUL PUG ( 2010 – 2020 ) se prevedea a fi introduse pe lista monumentelor incă câteva obiective deoarece erau obiecte/ansambluri ale caror valori artistice si tehnice relative, precum si valori de raritate identificate prin cartare le califica pentru includerea in lista monumentelor istorice sau erau obiecte /ansambluri ce prezinta valori artistice si tehnice relative și ar trebui protejate :

ZP Palanca

 • 8 clădiri de locuit, construcții ce au aparținut fabricii de hârtie situate in str Palanca

ZP Centru

 • Actuala clădire a Primăriei, fost Hotel Bușteni situată pe Bd. Libertății 91
 • Clădire – fost sediu poștal ( Casa Zăinescu ) situată pe Bd. Libertății nr 172
 • Clădirea ” Casa româno – Franceză ” situată pe Bd. Libertății 174
 • Casă situată pe Bd. Libertății 178
 • Biserica Domnească situată pe Bd. Libertății 95

Obiecte cu valori artistice și tehnice

 • Gara
 • Clădirea actualului sediu al Poliției
 • Casa de lângă Biserica Domnească Bdul Libertatii 95

ZP Libertații – Cartier Trestia

 • Sediu Electrica, stație de transformare 20kv Valea Cerbului situată pe Bd. Libertății 195
 • Casă tip CFR, locuință de serviciu situată pe Bd. Libertății 224
 • Casă situată pe Bd. Libertății 228

Obiecte cu valori artistice și tehnice

 • Casă situată pe Bd. Libertății 157
 • Casă situată pe Bd. Libertății 163
 • Pensiunea Sorana situată pe Bd. Libertății 169
 • Vila Bujorul situată pe Bd. Libertății 181
 • Casă situată pe Bd. Libertății 187
 • Casă situată pe Bd. Libertății 193
 • Casă situată pe Bd. Libertății 252
 • Locuinte colective, Bdul Libertații nr 242

ZP Nestor Ureche

 • Casă situată pe str. Nestor Ureche NR 1
 • Casă situată pe str. Bucegi
 • Casă situată pe str. Nestor Ureche NR 7
 • Ansamblul vile Susai, Cioplea, Baiu situate pe str. Nestor Ureche NR 35

ZP fostului hotel ”Palace”

 • Clădirea fostului hotel Palace Casino, Cămin de copii 9 Mai situată pe str Cezar Petrescu

ZP Zona Muzeu Cezar Petrescu

 • Casă situată pe str. Victoriei nr 33

ZP – Zona strazii Griviței

 • Ansamblu vila Brândușa situată pe str. Griviței

ZP Poiana Tapului

 • Biserica Sf. Impărați Constantin și Elena situată pe str. Independenței nr 83

In afara zonelor protejate

 • Casă situată pe str. Mihai Eminescu nr 1

Si acum să o luam pe rând:

ZONA PROTEJATĂ NR. 1 ansamblul Fabricii de hârtie – SUPRAFAȚĂ 13,806 HECTAREZP Ansamblul fabricii de hartie

Din regulament PUG NOU, precum precizam existent din 2010 dar amânat la aprobare din diverse motive:

f. Grad de protecţie:
– se va proteja cadrul natural şi se va conserva şi pune în valoare valea pârâului Jepi şi cursul său de apă;
– se vor conserva perspectivele esenţiale pentru definirea relaţiei cu cadrul natural;
– se va proteja regimul de înălţime prin adoptarea unuia similar celui existent şi uniform distribuit astfel încât să fie pus în valoare relieful natural;
– se vor proteja clădirile monument, compoziţia spaţială şi orientarea cardinală;
– se vor păstra căile de circulaţie.
g. Intervenţii:
– păstrarea aspectului arhitectural existent: volumetrii, proporţii; se va completa raportul construit / liber, păstrandu-se în acelaşi timp, specificul fiecărei subzone;
– menţinerea unui regim de înălţime similar celui existent şi uniform distribuit, pentru valorificarea reliefului natural;
– protejarea şi conservarea fondului construit din primele etape şi reabilitarea acestuia, după caz;
– refuncţionalizarea ansamblului astfel încât să corespundă cerinţelor contemporane, pentru a îl reintegra ca zonă activă din punct de vedere funcţional;
– reconversia funcţională a fostelor construcţii industriale în perspectiva includerii acestora în circuitul cultural turistic; este permisa refuncţionalizarea, dacă nu pericliteaza valorile arhitecturale, urbanistice şi cele a relaţiei cu cadrul natural;
– eliminarea construcţiilor dezvoltate spontan şi neregulat, nocive pentru imaginea ansamblului protejat;
– păstrarea căilor de circulaţie cu valoare de vechime.

a. Utilizări admise
locuinţe individuale şi locuinţe colective mici în limita a 6 apartamente / clădire;
– pensiuni turistice, unităţi pentru turism şi servicii complementare;
– echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;
– instalaţii şi echipamente în scopuri turistice/de agrement.

In sensul Legii 422 / 2001 republicată – Intervenții asupra monumentelor :

Interventiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice , precum si constructiile noi situate in zone protejate definite prin PUG, pâna la elaborarea unui Plan Urbanistic pentru Zone Protejate, se vor autoriza numai dacă siguranța și servitutea de vedere a monumentelor din apropiere nu sunt afectate și dacă se incadrează in arhitectura specific locală, cu condiția obținerii avizului favorabil al Direcției Județene Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Prahova și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale in vigoare

Hai că până aici este bine, nu s-a respectat NIMIC din ceeace ar trebui să se respecte și nu din cauză că NU EXISTĂ PUG aprobat ci din REA CREDINȚĂ, pentru că atâta timp cât ai un document existent care ar treebui să intre in vigoare nu te apuci să distrugi tot până se aplică pentru că atunci se numește abuz in serviciu, rea credință, management defectuos, trafic de influență, interese ascunse ( 13,806 ha ) și multe altele care se vor pedepsi penal până la urmă.

In zona de protectie 1 a au fost construite 2 blocuri sociale cu Autorizatia de construire nr 102/14.08.2012 , care bineințeles nu respectă ca și utilizare, grad de protectie sau intervenții NIMIC din ce scrie mai sus dar cu ACORDUL ȘI AVIZELE AUTORITĂȚILOR DE MEDIU şi SANITARE DISTRUG ANSAMBLUL FABRICII DE HÂRTIE – Cod LMI PH-II-a-B-16383 pentru a se putea dezvolta proiecte imobiliare. CUM ???

Foarte simplu:

030

Clădire Monument istoric

033

Toalete uscate care deservesc cladirile monument istoric

034

Acest ”pârâias firav”

035

Urcă vreo 5-6 metri

036 037

Si ajunge la ”IZVOR”

038

Sursa ”IZVORULUI” – Supraplinul fosei septice a celor două BLOCURI SOCIALE CU CÂTE 18 locuințe – acestea au autorizatie de construire au avize de la MINISTERUL SĂNATĂȚII si MEDIU … CUM ESTE POSIBL AȘA CEVA ?

Cum este posibil ca Autoritățile Locale și Centrale să organizeze un asemenea GENOCID, să transforme aerul dintr-o zonă care ar trebui să fie turistică și istorică, cu care să ne mândrim, intr-un hârdău. Garda de mediu ce face? Sanepid-ul ce face ? Situațiile de Urgență ??? ISC ? Ministerul Dezvoltării care a dat banii pentru constructii pe ce i-a dat? Nu a cerut nimeni bani de CANALIZARE conform normelor UE cu microstratie de epurare ? Cum s-a putut aproba construirea in asemenea loc ? … intrebări la care nimeni nu are răspuns.

Așa ceva este un ATENTAT LA SĂNĂTATEA PUBLICĂ, aerul este de nerespirat, peisajul este distrus, in caz de incendiu toată zona este in pericol de dispariție din cauza autorităților locale care permit construirea unor ”COTEȚE INFLAMABILE” pe locul unor monumente .  Cuvintele nu-mi ajung pentru a descrie asemenea calamitate

039

Tot casă declarata monument istoric . Aici aerul este de nerespirat

040

Si apa din supraplin afectează atăt toaletele uscate cât și structura de rezistență a obiectivelor / monumente și se duce spre …

041

Celelalte monumente istorice aflate pe lista monumentelor, Sălile de sport …

042

Accesul, servitutea printre monumente istorice

045

Coteț inflamabil construit fără autorizație prin distrucerea unui cuptor/vatra de păine cu valoare istorică . Au existat incă de la inceputut 3 asemenea cuptoare, toate distruse in ultimii ani. Nimeni nu vede, nimeni nu aude pe nimeni nu interesează

047 050

Accesul spre Blocurile sociale, comun cu Traseul Bușteni – Cascada Urlătoarea, in același loc se protejează mediul pe cursul pârâului Jepi.

054

Protejarea Mediului !  Cu siguranță că turiștii …

056 057

Masacru TOTAL

059

Si oare cum se mai poate reabilita ANSAMBLUL FABRICII DE HÂRTIE ? Aproape 14 hectare de teren ? Păi interesul cred că este altul și nu ține de transformări in sprijinul reabilitarii istorice sau turistice.

Să coborâm un pic mai la vale tot in incinta Ansamblului Fabricii de Hârtie in zona de proitectie 1B unde se construiește intr-o veselie, cu avizul favorabil al Direcției Județene Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Prahova și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale in vigoare !!!

Autorizaţiile de construire 26/27.03.2015 şi 25/27.03.2015 , aceste BLOCURI DE LOCUINŢE vor fi puse in vânzare. Dacă citiţi un pic legea locuinţei veţi vedea ce beneficii au cei care investesc in aşa ceva. Locaţia şi arhitectura modernă lasă de dorit in mijlocul unei zone protejate, dar dacă au fost bani iar Buşteniul are nevoie de locuinţe … contează locaţia ? contează că nu există microstaţie de epurare conform normelor UE ? …

019 020 021

026

Fostul cămin de nefamilişti al Fabricii de hârtie.

069

 

Pe aici se construia ceva acum două săptămâni

073

Cladirea din zare cea cu portocaliu şi roşu-roz este tot monument istoric, amvelopată dar a pastrat anumite elemente de arhitectură

025 029

Interesant nu ? Aţi fost pe la Sighişoara sau prin Schei pe la Braşov ? Poate că acolo mai puteţi admira urme de istorie, pe aici pe la noi  …

Acum să trecem mai departe in altă zonă, in partea cealaltă a orașului, Zona Nestor Ureche – Cartier Trestia unde se aude că se va construi ceva, un market parcă, intr-o zonă de protectie ??? cu siguranță nu, cu siguranță că acolo unde se aude că se rade tot nu există această casă …

Vila Rucareanu

Se numea pe timpuri Casa Rucăreanu și conform noului PUG ar trebui introdusă pe Lista Monumentelor Istorice . Adresa Nestor Ureche 1 dar ”incă” PUG-ul nu este aprobat iar când se va aproba, ca şi fosta clădire a Telefoanelor – Casa Zăinescu, parcă nici nu a existat vreodată. Dar dacă ai dărâmat un Spital şi o ditamai Fabrica de hârtie banalităţile astea nici măcar nu se observă!

lidl busteni

 

In spatele Casei Rucăreanu se aflau odată … Tabelele Școlare, Vila Lotru și Dorna … terenul se pare că s-a vândut cu 187 Euro / mp ( conform contractului/contractelor de vânzare cumpărare) , de fapt nu terenul, că erau două, ale cui ? Veți afla in viitorul articol cu privire la Strategia de demolare durabilă dar şi multe altele…

PUG-ul NOU al Buşteniului şi regulamentul, care există spre consultare publica incă din 2011 il găsiţi aici: http://www.altrix.ro/dezbatere-publica.php?pid=32

 

 

___Vizualizari 1588

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
002-1
Bușteniul s-a fluidizat din nou

Zice lumea că sunt eu cârcotaș și că văd numai lucrurile rele care se intâmplă prin grădina de după Poarta...

DSCN3054
87 – patru generații

Este un articol de suflet, prin care sărbătoresc o viață de om. Imi dau seama astăzi că mâine incă va...

Close