Habitate protejate in sit Natura 2000 – Bucegi

Acum câteva zile făceam referire la cele 23 de habitate protejate din Situl Natura 2000 – Bucegi, in continuare găsiti denumirea lor.

 

603053_656973670983213_531049068_n 941404_656971670983413_239681733_n 942913_656972554316658_1545143465_n 944377_656970947650152_1516903914_n 945593_656970840983496_733701206_n 960097_656970610983519_1411849591_n 969409_656972584316655_917541004_n 969645_656971170983463_817492565_n

Fotografiile apartin unui autor ZdB – Silviu Manciulea căruia ii mulțumesc pentru punerea la dispoziție

 

Habitate protejate in sit natura 2000 – Bucegi

 

* Tufărișuri alpine și boreale 5 % din suprafața sitului

* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 5 % din suprafata sitului

* Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi 0,02% din suprafata sitului[restrict]

* Pajiști calcifile alpine și subalpine 0,1 % din suprafata sitului

* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 0,01 % din suprafata sitului

*Comunități de liziere cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin 1% din suprafata sitului

* Fânețe montane 10 % din suprafata sitului

* Peșteri în care accesul publicului este interzis 5 % din suprafata sitului

* Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 22,4 % din suprafata sitului

* Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 6,6 % din suprafata sitului

9420 Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană 2,6% din suprafata sitului

3220 Vegeta#ie herbacee de pe malurile râurilor montane 3 B C B B

* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,5 % din suprafata sitului

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 11 % din suprafata sitului

* Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat) 0,1 % din suprafata sitului

* Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane 1% din suprafata sitului

* Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 2 % din suprafata sitului

* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene 1,7 % din suprafata sitului

* Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix 0,1 % din suprafata sitului

* Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane 0,1 % din suprafata sitului

*Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase 0,01 % din suprafata sitului

* Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan 0,01 % din suprafata sitului[/restrict]

* Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani) 0,1 % din suprafata sitului

* Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) 0,1 % din suprafata sitului

___Vizualizari 542

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Ședință ordinară in 24.05.2019, ordinea de zi și votul

Anunț incă , ca de obicei, ședința publică ordinară a Consiliului Local Bușteni,care a fost convocată pentru data de 24.05.2019....

006
Mă așteptam să fie aglomerație la Sinaia Forever

Anul trecut (2014)  la Sinaia Forever au fost in jur de 52.000 de vizitatori pe parcursul a trei zile. Edițiile...

Close