Habitate protejate in sit Natura 2000 – Bucegi

Acum câteva zile făceam referire la cele 23 de habitate protejate din Situl Natura 2000 – Bucegi, in continuare găsiti denumirea lor.

 

603053_656973670983213_531049068_n 941404_656971670983413_239681733_n 942913_656972554316658_1545143465_n 944377_656970947650152_1516903914_n 945593_656970840983496_733701206_n 960097_656970610983519_1411849591_n 969409_656972584316655_917541004_n 969645_656971170983463_817492565_n

Fotografiile apartin unui autor ZdB – Silviu Manciulea căruia ii mulțumesc pentru punerea la dispoziție

 

Habitate protejate in sit natura 2000 – Bucegi

 

* Tufărișuri alpine și boreale 5 % din suprafața sitului

* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 5 % din suprafata sitului

* Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi 0,02% din suprafata sitului[restrict]

* Pajiști calcifile alpine și subalpine 0,1 % din suprafata sitului

* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 0,01 % din suprafata sitului

*Comunități de liziere cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin 1% din suprafata sitului

* Fânețe montane 10 % din suprafata sitului

* Peșteri în care accesul publicului este interzis 5 % din suprafata sitului

* Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 22,4 % din suprafata sitului

* Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 6,6 % din suprafata sitului

9420 Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană 2,6% din suprafata sitului

3220 Vegeta#ie herbacee de pe malurile râurilor montane 3 B C B B

* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,5 % din suprafata sitului

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 11 % din suprafata sitului

* Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat) 0,1 % din suprafata sitului

* Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane 1% din suprafata sitului

* Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 2 % din suprafata sitului

* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene 1,7 % din suprafata sitului

* Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix 0,1 % din suprafata sitului

* Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane 0,1 % din suprafata sitului

*Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase 0,01 % din suprafata sitului

* Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan 0,01 % din suprafata sitului[/restrict]

* Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani) 0,1 % din suprafata sitului

* Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) 0,1 % din suprafata sitului

___Vizualizari 567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
sufletbun
Pentru voi!

De la Suflet Bun Scrisoare:  "Credinta biruie tot.. limitele dispar si un calugar este cel mai bun prieten al unui...

0111cazino-9mai
Cazinoul din Busteni sau Hotel Palace – fostul 9 Mai

Nr. 111  Fotografie realizată in 1910, reprezentănd Palace Hotel ( Cazino ). Inițial construit de scriitoruul Ioan Slavicii in 1907...

Close