Parcul Natural Bucegi se desființează

A fost odată Abruptul PRAHOVEAN, propus acum pentru retragere din lista Rezervațiilor Naturale și din lista Ariilor Naturale Protejate.

Un real ”succes” al ”fostului Ministru ALDE, Grațiela Gavrilescu” in mandatul căreia a fost posibil asemenea lucru. Pici jos de atâta competență !

Ce vom citi de acum inainte in cărțile de geografie sau pe net:

”Abruptul prahovean Bucegi a fost arie protejată de interes național ce corespundea categoriei a IV-a IUCN(rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Prahova, pe teritoriul administrativ al orașelor Bușteni și Sinaia.

Rezervația naturală declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate), era inclusă în Parcul Natural Bucegi și se întindea pe o suprafață de 3.478 hectare.

Aria protejată reprezenta o zonă naturală cu un relief bine diversificat (stâncării, creste, văi glaciare, lapiezuri,doline, circuri glaciare, abrupturi calcaroase, avene, goluri alpine, peșteri); păduri, poiene, pajiști și pășuni.

Rezervația dispunea de mai multe tipuri de habitate naturale de interes comunitar (păduride conifere, păduri dacice de fag, păduri în amestec, pajiști montane, pajiști calcifile alpine și subalpine, fânețe montane, tufărișuri alpine și boreale, peșteri în care accesul publicului era interzis, grohotișuri calcaroase și de șisturi, grohotișuri silicioase, versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase, vegetație lemnoasă de-a lungul cursurilor de apă) ce adăposteau o gamă diversă de floră spontană și faună sălbatică.

La baza desemnării rezervației se aflau câteva specii faunistice (mamifere, reptile, amfibieni, insecte) enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Mamifere cu specii de: cerb, capră neagră, căprioară, urs brun, lup, mistreț, râs, vulpe, veveriță;

Păsări: cocoșul de munte, acvilă de munte, vultur pleșuv sur, corb, șorecarul comun, mierla de piatră, forfecuță gălbuie, lăstun mare, fâsă de munte, ciuf-de-pădure, corb, vânturelul roșu, codroș de munte, șoim călător, brumăriță de stâncă, cristel-de-câmp, stăncuță, porumbel gulerat , ciocârliea de câmp, acvilă țipătoare mică, acvilă de munte, șorecar comun, șorecar-încălțat, sticlete, pupăză , cuc, mierlă,mierlă de apă , erete-vânăt , scatiu, sfrâncioc-roșiatic, presură galbenă, codobatură , fluierar-de-zăvoi , huhurez-mare, pitulice .

Reptile și amfibieni: șarpele lui Esculap, șarpele de alun, șarpele orb ,vipră, șopârla de câmp , șopârla de ziduri, tritonul de munte, tritonul comun transilvănean, salamandra de foc.

Flora rezervației era constituită din mai multe specii de arbori, arbusti, ierburi și flori; dintre care unele rare și protejate la nivel național sau european.

Specii de arbori și arbusti: brad, zadă, Tisă, zâmbru, frasin , jneapăn, salcie pitică , afinul sau merișorul de munte , ienupăr, alun, smârdar ;

La nivelul ierburilor și pe stâncării erau întâlnite rarități floristice; dintre care unele protejate la nivel european prin aceeași Directivă CE 92/43/CE din 21 mai 1992 : floarea de colț ), papucul doamnei , iederă albă , argințica , sângele voinicului, angelică , mac galben , limba cucului , iarbă roșioară , ghințură galbenă, crucea voinicului, omag galben , rușuliță , iarba-ciutei , valeriană , piciorul cocoșului de munte, iarba osului, cinci-degete, ochelariță ,stânjenel mic de munte , cimbrișor de câmp, ciurul zânelor,argințica, cornuț de munte , ciuboțica cucului de munte , saxifragă roșie , margaretă, lâna caprelor , clopoțel de munte piciorul cocoșului , ferigă de piatră , micsandră de munte.

Acum, in locul fostei rezervații puteți intâlni, oi dezlânate, buturugi de fag și brad, vaci incălțate și mulți boi majestuoși. Deșertificarea zonei a fost realizată in scopul dezvoltării zonei, nefiind posibilă aceste realizări mărețe dacă Abruptul Prahovean ar mai fi fost arie naturală protejată.

Și dacă mai punem la socoteală că de curând s-a propus REDUCEREA la o treime a  numărului de urși, deoarece aceștia sunt prea mulți, chiar că am inceput să trăim in strânsă comuniune cu natura și să creem un ECHILIBRU PERFECT.

Așadar, s-a dus de suflet, Planul de Management al PNB, zonarea, protecția naturii și multe altele, dar vom putea să defrișam, să construim bordeie cu piscină , să umplem potecile de peturi, că de păduri nu va mai fi vorba in curând, mai ales că de ”RADARUL PĂDURILOR” s-a ales praful și pulberea, se pot construi obiective turistice oriunde conform noii legi a pădurilor … traiectorie europeană avem, direct către Austria. Păi ce ? … să colcăie pădurile de pomi, să n-aibă unii administratori de fond forestier privat retrocedat ce să taie!

Click pe link, și minunați-vă !

Am făcut-o si p’asta. Vai de noi!

UPDATE !!!

la ora 10,36 Abruptul Prahovean era propus pentru retragere. După apariția articolului( ora 11.59 , Duminica 🙂 ), in jurul orei 12.36 site-ul IBIS.RO S-A MODIFICAT !!! Unii o interpretează ca o greșeală 🙂 , indreptată după 30 de minute, dar stată pe site-ul ibis 10 zile 🙂 , ce ți-e și cu ”greșelile acestea. Probabil se va da un comunicat cu privire la o ”greșeală de dactilografiere”, ca și cum RAPORTAT seamănă cu PROPUS PENTRU RETRAGERE !!! , ca și cum această ”sintagmă s-ar mai fi folosit si pentru alte Arii naturale … Sau s-a mai folosit, și n-a văzut nimeni ??? !!! Am mai făcut un bine cu Ziar de Bușteni, Munților Bucegi. Printscreen-ul rămâne 🙂 🙂 .

Totuși, in graba cu care s-a lucrat la aflarea veștii că au fost descoperiți de ”cucuveaua albastră” 🙂 zisă ZdB 🙂 , cei de la APM au uitat să modifice si la Categoria IUCN 🙂 🙂 . Profesioniști 🙂 🙂 . Probabil că mâine mai apare un printscreen 🙂 . Când te gândești că dacă era Ordonanța 13, pornea o ditamai ancheta DNA ! 🙂

Web up ! ZdB Style

___Vizualizari 9273

2 thoughts on “Parcul Natural Bucegi se desființează

  1. Ce mai e de comentat? Daca exista asa zis “oameni”,care cred ca planeta pamant este mostenire de la ma-sa,si au dreptul sa o schilodeasca,asa cum vrea muschii lor?
    Foarte curand,nu veti mai avea dreptul sa locuiti pe aceasta planeta albastra,cu,sau fara piscina,antioamenilor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
content
Ziar de Buşteni – UN AN ÎN AREALUL BUCEGILOR

Acum un an, pe 10 martie mă gândeam cum să realizez un site despre Valea Prahovei care să aibă un...

HPIM5566
Escapade Adventure Park – Zamora Buşteni

Din ciclul promovarea mijloacelor de agrement şi al obiectivelor turistice, auzisem acum două săptămâni că la Buşteni, pe Zamora a...

Close