Contractul PNL cu CETĂȚEANUL ORAȘULUI BUȘTENI – Candidat Achim Virgiliu Cristian

Stimați locuitori ai orașului Bușteni,

Incepând cu anul 2006 un sistem managerial defectuos, a inceput să indatoreze Bușteniul pentru următorii 25 de ani, datoria publică fiind in acest moment de 44.000.000 lei/ 8.200.000 Euro. Aceste sume au fost de fapt folosite pentru a crea imaginea unei administrații eficiente, ascunzănd faptul că investițiile in strazi, iluminat public, locuinte sociale, eficiență energetică și anveloparea locuintelor, chiar și spectacolele și premiile acordate, sunt de fapt imprumuturi bancare, care vor afecta de acum in colo multe generatii.

Imaginați-vă că cineva v-a făcut datori fără să știți, pentru următorii 15 ani, pe dumneavoastra, pe soția dumneavoastra, pe părinții dumneavoastra, pe copii și pe nepoți cu 2000 de euro de persoană ! Până in anul 2027.

Din 2008 și până in prezent miliarde de lei au fost achitate, unor ”constructori de casă”, lucrări NEEFECTUATE sau DEFECTUOS EFECTUATE, de către Primăria Bușteni, aceste fapte fiind constatate de către Curtea de Conturi.

Totodată, prin mimarea actului deliberativ de către Consiliului Local Bușteni, obedient sistemului creat, in perioada 2008 – 2016 au fost posibile, demolarea Spitalului orașului Bușteni, atentându-se la viața tuturor categoriilor sociale dar mai ales la viața părinților și bunicilor noștri, la decapitalizarea Domeniului Public și Privat al orașului nostru, prin subevaluarea a peste 360,000 de mp scoși la vânzare, in medie cu 11 euro / mp, sau clădiri subevaluate, vândute cu valori mult diminuate, instrainarea de terenuri și cladiri, aprobarea construirii de imobile in interiorul Parcului Natural Bucegi, aprobarea demolării Fabricii de Hârtie, sau a multori clădiri de patrimoniu istoric sau industrial.

Terenurile acordate tinerilor, in mare parte au ajuns la persoane care nu au avut vreodată de a face cu orașul nostru și mulți tineri get beget din Bușteni și-au pierdut terenurile cu construcții gata incepute, in mod abuziv.

De ani de zile orașul Bușteni nu are o autospecială de Pompieri, care in caz de incendiu să poată acționa prompt.

Lovitura de grație dată orașului nostru a fost atunci când s-a aprobat OTRĂVIREA apei noastre de izvor, prin tratarea CU CLOR, indepărtându- se astfel mii de turiști și atentăndu-se la sănătatea noastră si a următoarelor generații, clorul fiind cancerigen.

O altă lovitură dată, de data aceasta de PSD, orașului nostru a fost mărirea in anul 2016 a impozitelor pe terenurile și cladirile agenților economici de 7 ori, de la 0,2% la 1,3%,măsură contracarată de Partidul Național Liberal in anul 2017 prin diminuarea cu 30%.

Unitățile turistice și agenții economici locali au avut de suferit in ultimii ani prin aprobarea fără măsură a construirii de Super-Market-uri, tendință ce nici acum nu a fost stopată, existând ideea ca un magazin Carrefous să fie amplasat pe locul vechiului SPITAL.

Au fost ridicate la rang de ”Cetățeni de Onoare”, persoane care nici măcar nu știau unde este situat Bușteniul pe harta Romăniei, fiind improprietărite cu terenuri și fiind scutite de impozite și taxe locale in detrimentul ”cetățenilor orașului Bușteni”.

Din 2010 până in prezent s-au desfințat peste 300 de micro intreprinderi și peste 200 de persoane fizice autorizate, aproximativ 700 de locuri de muncă dispărând in neant.

Aceasta este Continuarea Dezvoltării propuse de PSD, Bușteniului !

Nu v-ați săturat să traiți cu frica zilei de mâine, că veți fi expropriați, că vă veți pierde locul de muncă, că dvs. și familia dvs. va avea de suferit dacă nu se supune ”dorințelor” sistemului ?

Prin Platforma Program 2017 – 2024, VĂ GARANTEZ RECONSTRUCȚIA DURABILĂ a orașului nostru. Numai uniți putem incepe reconstrucția orașului Bușteni !

Sunt singurul candidat cu experiență in atragerea fondurilor europene, eu atrăgând până in anul 2012, 5 milioane de euro pentru modernizarea Parcului Central, Iluminatul Pârtiei Kalinderu, Reabilitarea Casei de Cultură și a Monumentului Eroilor, realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Bușteni și multe altele.

Prin Platforma Program 2017 – 2024, VĂ GARANTEZ RECONSTRUCȚIA DURABILĂ a orașului nostru, după cum urmează :

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, TURISM, SPORT, AGREMENT

*Inființarea unui Birou de strategii in turism, dezvoltare economică și politici publice cât și a unui Centru Multifuncțional de Consultanță, Comunicare și Informare Turistică. – pe amplasament existent care să organizeze monitorizarea politicilor, strategiilor la nivel regional și național și a axelor finanțabile / fonduri externe, prin care se vor atrage minim 5 milioane euro din Fonduri Europene , burse regionale de turism , dispecerat regional de turism ( in stransă legatură cu Centrul de Informare Turistică )

*Panotarea turistică și locală stradală a unitaților de cazare și alimentație pt turism ( autorizate de Min. Turismului )

*Reamplasarea harții turistice locale 4m x 2m la loc vizibil in centrul orașului și in toate cartierele orașului.

*Studierea ridicării nivelului redevențelor și chiriilor / teren din domeniul privat al orașului Bușteni de la 11 euro/mp sau 0,03lei/luna mp la valoarea apropiată pieței pentru viitorii ”investitori” nerezidenți și incurajarea locuitorilor sau agenților economici rezidenți prin scutirea de la plata impozitului pe cladirea construită, timp de 5 ani.

*Reabilitarea si modernizarea căilor de acces către obiectivele turistice (poteci, indicatoare, mobilier specific, podețe)

*Realizarea unui sistem de orientare, semnalizare , informare turistică , comunicare on-line cu agenții turistici – sursa finantare Buget local + Centrul de informare și realizarea unui Ghid turistic al orașului Bușteni, sursa finantare Buget local + Centrul de informare + taxa hotelieră

*Integrarea conceptului de dezvoltare și colaborare turistică regională Valea Prahovei – sursa finantare Buget local + Centru de informare + taxa hotelieră + fonduri Min. Turismului și reintegrarea in circuitul turistic, a Stațiunii Turistice de Interes Național Bușteni.

*Sprijinirea activă a tuturor agenților economici implicați in turism prin **Continuarea relaxarii fiscale, incepând cu anul 2017, respectiv reducerea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru activități nerezidente de la 1% la 0,6% etapizat anual ( La propunerea PNL s-a diminuat impozitul pe clădiri pentru toți agenții economici in 2017 cu 30 %). Pentru anul 2018 studiem identificarea unor surse alternative pentru echilibrarea veniturilor bugetare pentru a putea scadea procentul cu minim 20% atât pentru clădiri cât și pentru terenuri.

**Activități de promovare a tuturor agenților economici implicați in turism – Participarea la Bursele de turism si Târgurile de turism Naționale .

**Realizarea unui studiu EXTINDEREA LOCALITĂȚII BUȘTENI IN ZONA GOLULUI ALPIN BAIU FĂRĂ AFECTAREA ZONEI FORESTIERE pentru activități turistice și rezidențiale . sursa finanțare Buget local + Fonduri Min Turismului.

**Recreerea echilibrului agenților economici mici prin incurajarea produselor tradiționale prahovene. ( lactate, fructe, ape minerale sucuri, produse alimentare, etc. ) – Sursa de finanțare – Buget Local .

**Bușteni – ”Capitala Alpinismului și Cățărarii iarna și vara” prin reabilitarea estacadelor de gheața existente la pârtia Kalinderu și prin promovarea celor 200 de trasee de alpinism din Bucegi . – Sursa de finanțare Buget local + ONG – uri

**Realizarea studiilor de fezabilitate in vederea atragerii de fonduri europene pentru obiective de interes industrial, turistic și cultural – Buget Local

**Realizarea unui spațiu de campare AUTORIZAT pe Valea Cerbului – Sursa de finanțare: Buget Local + Parteneriate.

LOCURI DE MUNCĂ:

*In prima fază se va realiza o bază de date pentru identificarea tuturor specializărilor și coroborarea lor cu necesitățile reale ale pieței muncii locale.

*Crearea a 250 locuri de muncă superior remunerate prin realizarea unui PARC INDUSTRIAL ( industrie eco, IT, cercetare) in parteneriat public – privat.

**Crearea a 100 de locuri de muncă in urma Fondurilor Europene atrase.

DEZVOLTARE LOCALĂ

Prioritatea 1 – Reinfințarea Serviciului de Gospodarire Orășenescă ( S.G.O.) – in subordinea Primariei in sprijinul locuitorilor orașului Bușteni și pentru intretinerea spațiilor publice implicit lizierele pădurilor

1. Transport public local :

*Implementarea transportului public urban Cartierele Piatra Arsă – Zamora – Centru Bușteni in vederea accesului facil către școli, unități de alimentație publică, acces județean, etc ( rută locală ) in subordinea S.G.O.

*Transport local gratuit in limita a 10 călătorii lunare pentru persoanele vârstnice și cele cu venituri mici și reducerea abonamentelor de serviciu cu 20% – Sursa de finanțare – Buget local

*Implementarea transportului pe bicicletă și realizarea de piste pentru bicicliști pe arterele rutiere ocolitoare ( Cartier Zamora, Cartier Nestor Urechia) cu legatură Centru si Cartier Poiana Țapului.

*Fluidizare trafic DN1 prin implementarea de sensuri giratorii și subtraversări pietonale (CNADNR).

2. Reteaua de apă si canalizare:

*Diminuarea facturilor la Apă, Apă menajeră și Apă pluvială cu 10%, prin reanalizarea costurilor și apometrizare individuală a persoanelor fizice.

*Continuarea proiectului Reabilitare, înlocuire, extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare –FĂRĂ CLOR, ci prin alte metode alternative ”sănătoase”) – Sursa de finanțare C.N.I.

*Continuarea proiectului Extindere rețea de canalizare și canal colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, jud. Prahova – finantare prin Hidro Prahova

*Extinderea rețelei de apă si canal în zonele de dezvoltare ale orașului inclusiv Zona BAIU.

3. Infrastructura de acces: drumuri, străzi, pasaje, poduri, parcări, trotuare

*Rețele de canalizare pentru modernizare străzi și modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora.

*Modernizare drumuri si rețele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roșie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democrației, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni.

– Sursa de finanțare : Planul Național de Dezvoltare Locală – 2016 – 2018 suma aprobată 7,609,000 lei

*Realizarea unei șosele de centură (rută ocolitoare) – sursa finanțare CNADNR fără exproprieri ci prin schimb de teren.

4. Dezvoltare edilitară, iluminat public, energie electrică

*Iluminat public eficient pe toate străzile din localitate ( corpuri de iluminat ecologice)

*Mobilier stradal implementat pe toate arterele de comunicație din localitate ( bănci, coșuri de gunoi )

*Introducere energie electrică in Zona Baiu

*Introducerea iluminatului public stradal de la intrarea in localitate ( dinspre Sinaia) pană in punctul de intersecție cu zona industrială.

*Iluminat stradal in zona industrială ( Crina si Pescăriei )

5. Revitalizare urbană:

*Modernizarea străzilor și extinderea ariilor pietonale din zona centrală a orașului și zona centrală a cartierului Poiana Țapului,

*Toalete publice funcționale in zona centrală, cartier Poiana Țapului, Cartier Zamora, Cartier Silva.

*Panotare stradală pentru toate cartierele orașului.

MEDIU

1. Gestionarea deșeurilor

*Implementarea colectării selective prin realizarea de puncte de depozitare incadrate in peisaj ( tomberoane fier, sticlă, hârtie) in toate cartierele localității .

*Rezolvarea situației existentente in Cartierul Silva și Cezar Petrescu, cu privire la amplasarea tomberoanelor. Relocarea in conditii de siguranță sanitară si umană.

2. Spații verzi:

*Reabilitarea spațiilor verzi din orașul Bușteni, plantarea de arbori și arbuști pereni specifici zonei montane, replantarea de arbori specifici dealungul DN 1 pentru reducerea cheltuielilor plante ornamentale neperene.

*Realizarea unui studiu peisagistic pentru Parcul Central , Parcul Poiana Țapului, Parcul Zamora, Parcul Schiel și implementarea concluziilor acestuia dar si realizarea a trei parcuri in Cartierul Nestor Urechia, Zamora și Piatra Arsă.

3. Conservarea cadrului natural

*Curățarea apelor afluenților și a raului Prahova.

*Identificarea metodelor de relocare legală a urșilor in alte teritorii sau in zone salbatice ale PNB.

EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ :

*Infințarea de cabinete medicale in scoli cu urmatoarele profile : psihopedagogic și general – Sursa de finantare: Ministerul Sănătății + Educației.

*Fond de carte și dotări pentru bibliotecile școlare

*Reabilitarea cabinetelor medicilor de familie aparținand Oraș Bușteni in special Poiana Țapului.

*Construirea unui Centru de Primiri Urgențe cu laborator autorizat și internare de zi, in funcție de metodologia Ministerului Sănătății.

*Minim o farmacie non-stop in Buşteni şi Poiana Ţapului care sa deservească și cartierele Zamora și Piatra Arsă.

*Activitatea culturală va fi desfasurată prin C.C.”Aurel Stroe” ca unitate descentralizată cu buget propriu.

TRANSPARENȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE prin:

*Respectarea LEGII.

*Sedințele Consiliului local anunțate in termen legal iar proiectele de hotărâre aprobate numai in interesul locuitorilor oraşului Buşteni.

*Activitățile Primăriei – Achiziții Publice dar mai ales cele prin incredințare directă vor fii atent monitorizate și facute publice.

*Comunicarea cu cetățenii și reintroducerea programului de audiențe pentru primar dar și pentru consilierii locali.

* Datoria publică va fi atent monitorizată.

Reintegrarea și implicarea in viața socială a persoanelor vârstnice:

*Casa pensionarului – in spaţiu existent.

*Responsabili de cartier – proveniţi din rândul cetaţenilor.

*Transport in comun local gratuit pentru rezidenţi persoane vârstnice cu venituri foarte mici și pentru cele fără venituri.

Continuitate: Menținerea evenimentelor și activităților tradiționale finanțate din Bugetul Local:

*Ziua Cadrului Didactic, Nunta de aur, Ziua Copilului,Sărbători tradiționale

 

Așa să-mi ajute Dumnezeu !

 

___Vizualizari 444

One thought on “Contractul PNL cu CETĂȚEANUL ORAȘULUI BUȘTENI – Candidat Achim Virgiliu Cristian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
011
La multi ani 2015 !

La multi ani dragi cititori, colaboratori și prieteni ! Anul 2015 să fie unul al implinirilor, să fiți sănatoși, frumoși și...

00017poianatapului
Poiana Țapului – Strada Gloriei

Fotografii realizate după cum urmează:  Nr 17. realizată în 1916 iar Nr. 18 în 1900, reprezintă în aceiași ordine - Poiana...

Close