Raportul Curții de Conturi 2016 pentru Orașul Bușteni și vai de noi

Doar 5,6 milioane lei nereguli constatate 🙂  in 2016, față de 14,17 milioane lei nereguli in 2012, la UAT Oraș Bușteni.

Ce să zici ? … Păi observi că s-a imbunătățit activitatea administrativă, ceva de genul, ori că nu s-a mai furat ( atât ), ori nu i-a mai prins 🙂 .

Mda, prejudicii in 2012 de 852.000 lei, iar in 2016 de ”doar” 367.000 lei, numai că in 2012 s-au constatat PLĂȚI ILEGALE PENTRU LUCRĂRI NEEFECTUATE in valoare aproximativă de 120.000 lei pe când in 2016 … nu mai puțin de 280.000 lei, cum …:

Dacă in anul 2012 – În perioada 2012 – ianuarie 2013 au fost efectuate plăti nelegale din bugetul local în valoare de 95.663 lei, reprezentând c/valoarea unor lucrări nerealizate pe strada Alpiniştilor. În timpul misiunii de audit au fost calculate accesorii la nivelul dobânzii de referinţă a BNR (4,25%) până la data de 30.10.2013, în valoare totală de 6.246 lei … iată că in anul 2016 s-a constatat că :

  1. În anul 2015, UATO Bușteni a încheiat si derulat în mod defectuos contractul cu o societate comercială, fapt ce a avut drept consecință, plata nedatorată de către instituție a sumei de 43.554,23 lei, pentru lucrări necomandate și neefectuate, pentru imobilizarea sumei amintite fiind calculate foloase nerealizate în sumă de 7.168,91 lei.
  2. În perioada 01.04.2015 – 31.12.2015, U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nejustificat unei societăți comerciale suma nedatorată de 46.277,36 lei, pentru lucrări neefectuate și prețuri supraevaluate, în timpul misiunii de audit financiar fiind calculate penalități în sumă de 5.262,68 lei pentru imobilizarea sumei amintite
  3. În anul 2015, U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nejustificat unei societăți comerciale, suma nedatorată de 49.757,99 lei pentru lucrări neefectuate, în timpul misiunii de audit financiar fiind calculate penalități în sumă de 13.434,66 lei, pentru imobilizarea sumei amintite
  4. În perioada 01.10.2014 – 30.09.2016, U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nejustificat unei societății comerciale suma de 25.968,84 lei, datorită acceptării la plată a unor cote de CAS și TVA mai mari decât cele legale, pentru imobilizarea sumei fiind calculate penalități în sumă de 4.795,07 lei
  5. În anul 2015, U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nejustificat unei firme suma de 9.304,81 lei pentru lucrări neexecutate, în timpul misiunii de audit financiar fiind calculate penalități în sumă de 744,38 lei pentru imobilizarea sumei amintite
  6. În anul 2015 U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nejustificat unei societăți comerciale urmare a acceptării la plată a unor prețuri cu materiale și manoperă supraevaluate, suma de 61.184,51 lei, pentru imobilizarea sumei fiind calculate penalități în sumă de 7.170,73 lei
  7. În anul 2015, UATO Bușteni a plătit în mod nejustificat unei firme, pentru lucrări neexecutate la blocul A1, strada Telecabinei, suma nedatorată de 10.934,84 lei, pentru imobilizarea căreia în timpul misiunii de audit financiar au fost calculate penalități în sumă de 1.968,27 lei

… adică ce spuneam mai sus 280.000 mii lei, sumă care, intr-o ”țară normală” așa ca România se consideră ”ABUZ IN SERVICIU”, asta bineințeles dacă n-ar fi ”disjuns” … deci este ”de bine” !

Ar mai fi o formă continuată de ”nu știu cum să-i spun” starea asta de fapt :

in 2012 Primăria oraşului Buşteni a înregistrat fără a avea temei legal, la cap.51.02 “Autorităţi executive” – titlul I “Cheltuieli de personal” şi a efectuat în perioada 01.08.2012-31.08.2013 plăti nelegale în suma totală de 87.736 lei reprezentând spor de dificultate de 30% pentru opt membri ai Comisiei de fond funciar, din care: 48.266 lei sume nete, 20.547 lei contribuţii reţinute şi virate pentru angajat la bugetele publice şi 18.923 lei contribuţii reţinute şi virate de angajator la bugetele publice. Pentru sumele plătite nelegal au fost calculate dobânzi penalizatoare până la data de 30.10.2013 în valoare totală de 6.868 lei iar in 2016 s-a constatat că in perioada 27.09.2014 – 31.01.2015, U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nejustificat la șapte persoane angajate din entitate, suma totală de 22.627 lei, din care 18.413 lei drept spor de dificultate pentru aplicarea legilor fondului funciar si 4.214 lei, contribuții aferente suportate de entitate, pentru imobilizarea acestor sume fiind calculate penalități în sumă de 7.813 lei… păi ce mama naibii … dacă s-a constatat prima dată, a doua oară poate că merge … dar stați linistiți că banii s-au dat inapoi, de fapt s-au semnat angajamente de plată și se vor incasa de acum incolo.

O altă treabă ușor neplăcută este faptul că s-a constatat de către Curtea de Conturi că in evidența contabilă analitică și sintetică, balanța de verificare și darea de seamă financiar contabilă încheiate la 31.12.2015, U.A.T.O. Bușteni avea înregistrate în contul 231 “active fixe în curs de execuție” în sumă de 13.752.184,55 lei, din care mijloace fixe în sumă de 5.178.441,72 lei, aveau procese – verbale de recepție, fiind finalizate, ceeace mă duce cu gândul că se puteau face plăți sau se mai pot face incă plăți pentru lucrări ”deja finalizate” și probabil achitate și in mandatul 2016 – 2020, interesant nu ? … Totodată, având acest tip de raportări, oricând te poți duce să ceri bani de la Consiliul județean, Guvern, CNI, Fonduri europene, etc și să mai plătești incă odată aceleași lucrări, ca in 2012 pe Alpiniștilor când s-a plătit de trei ori aceeași lucrare dar nu s-a efectuat deloc … păi la asta cum ii spune ? … 51 de miliarde vechi ??? finalizate??? dar in curs??? … 🙂 🙂

Totuși, cu toate că unde-i lege nu-i tocmeală, a mai constatat Curtea de Conturi că in perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, U.A.T.O. Bușteni a plătit în mod nelegal salariatelor, drept cadouri în bani cu ocazia zilei de 8 Martie și salariaților drept cadouri în bani pentru copiii acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun, suma totală de 40.650 lei și astfel, la fel banii se vor recupera. Aici am totuși o intrebare retorică … Nu cumva se putea aproba de către Consiliul Local acordarea de premii, prime sau ceva de genul, la fel cum se aprobă organizarea de fel de fel de manifestări ? Și se putea spune ”indemnizații sau ajutoare” in sumă de până la 4-500 lei lunar și neimpozabili ? … Dar … se pare că nu se putea! … Sau se putea ?

Ce NU a constatat Curtea de Conturi ? … păi de exemplu in 2012 s-a constatat vânzarea unor suprafeţe de teren (contract nr nr.482/05.07.2012 şi contract nr nr.483/05.07.2012) în temeiul art.123 (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei locale, fără ca pe acestea să fie edificate construcţii … 🙂 🙂 … păi câte terenuri s-au vândut până in 2017 … că nu era ședință să nu se scoată la vânzare măcar jumătate de hectar ? …

Tot in 2012 s-a constatat că in perioada 01.03.2011 – 30.09.2013, organele de specialitate din cadrul U.A.T.O. Buşteni nu au impus fiscal, clădirile apartinand domeniului public şi privat al oraşului, administrate şi în folosinţa S.C. Kalinderu Service S.R.L. Buşteni în baza Contractului de concesiune fn/01.03.2011, pentru care în timpul auditului a fost stabilită o diferenţă de taxă pe clădiri necalculată, neevidenţiată, neurmarită şi neîncasată în sumă totală de 279.904 lei (217.945 lei debit şi 61.753 lei majorări de întârziere) și organele de specialitate ale U.A.T.O. Buşteni nu au evidenţiat, înregistrat, urmărit şi încasat conform clauzelor contractuale venituri (redevenţa şi accesorii) pentru neplata la termen a concesiunii aferente bunurilor încredinţate S.C. Kalinderu Service S.R.L. Buşteni prin contract de delegare de gestiune, actualizată la data auditării la nivelul sumei totale de 128.800 lei.Așadar iată de ce SC TELEFERIC PRAHOVA ne-a dat o țeapă la bugetul local de ”doar” 1,8 milioane lei sumă pe care o vom recupera ”vreodată” la masa credală.

Ca să ne ințelegem bine, SC Kalinderu Services SRL era societate comercială care avea ca ”Acționar unic” Consiliul Local Bușteni, avea 55 de angajați și a intrat in insolvență, fapt care a dus la delegarea gestiunii DS Kalinderu (prin licitație ) către S.C. Teleferic Prahova S.A. Kalinderu in 2 ani 346.000 lei, Teleferic in 2 ani 1,8 milioane lei … Avantaj cine ? Chiar nu intreabă nimeni nimic, cum a fost posibil așa ceva in timp ce in același timp se spunea că ”nu sunt bani de rechizite sau altele” ? … Deci cam așa s-a efectuat controlul Curții de Conturi … pe de altă parte au și inspectorii aceia dreptate cred, timpul nu le-a permis 🙂 .

Un week-end magic vă urez !

P.S.

Că tot am vorbit despre Teleferic Prahova și Primăria Bușteni inscrisă la masa credală pentru o sumă ”modică” aproximativă de 1,8 milioane de lei, care speră unii că va fi recuperată integral … iată cine mai este inscris la masa credală, că tot așa ”creduli” au fost și ei :

SABA INVESTMENTS OVERSEAS LTD PRIN MANDATAR COSTINELA CRISTINA ROŞU Creditor
GRUP SALUBRIZARE URBANĂ SA – ÎN INSOLVENŢĂ, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL CLARA CRISTIANA FLORESCU, J40/19144/2004, CUI RO16967114 Creditor
PRICOP LUCIAN CEZAR, Creditor
SC EVANS 93 SRL, PRIN RERPREZENTANT LEGAL, J29/211/1994, CUI 5147933 Creditor
SC HIDRO PRAHOVA SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL SEMCU ADRIAN EMANUIL, J 29/2095/2004, CUI RO 16826034 Creditor
SC RAJA SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL STROE FELIX, J13/80/1991, CUI R1890420 Creditor
S. ELECTRICA FURNIZARE SA – S.F.E.E. MUNTENIA NORD PLOIEŞTI, PRIN REPREZENTANT LEGAL SORIN IOAN POPA, J29/1509/2011, CUI 29198969 Creditor
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI, PRIN PRIMAR EMANOIL SAVIN, CIF 2845729 Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL MARIA HOLOM, CUI 4317495 Creditor
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL GEORGE MUSCOIU, J08/1945/1993, CUI 4164790 Creditor
I.I. IONIŢĂ ION, PRIN REPREZENTANT LEGAL IONIŢĂ ION, F 29/253/2013, CUI 31235368 Creditor
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL REMUS RUSU, J40/90/1991, CUI 361757 Creditor
UAT COMUNA MOROIENI, PRIN PRIMAR MORARU MIHAI LAURENŢIU, CUI 4280116 Creditor
DEPOZOTARUL CENTRAL SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL FLORINA ROŞU, J40/5890/1997, CUI RO9638020 Creditor
NEGULESCU CAMELIA, PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL ARMASELU MIHAI, CIF 21214279 Creditor
SC TIRIAC LEASING IFN SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL MIRCEA DIHEL, CUI RO 12351919 Creditor
ENGIE ROMANIA SA, PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL AV. ANDREI POGONICI, J40/5447/2000, CUI RO13093222 Creditor
AXESS AG Creditor
S.C. RAJA S.A. Creditor
RCS & RDS S.A. Creditor
PRIMĂRIA ORAŞULUI PREDEAL Creditor
ORAŞ STAŢIUNE PREDEAL Creditor
SORESCU & MATEESCU, SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI Creditor
SC INDUSTRIAL GP SRL Creditor
SABA INVESTMENTS (OVERSEAS) LTD Creditor
SC DEKATEL SRL Creditor
AVOCAT ICHIM GHEORGHE Creditor
ABACUS (CYPRUS) LIMITED Creditor
ABACUS (CYPRUS) LIMITED Creditor
SC URBAN PROTECT SECURITY SRL Creditor
VERTIKAL MAST SRL Creditor

Ăăă ! … Și stai să vezi dacă nu vor mai apărea și alții … vai de noi și de ”recuperarea integrală” .

Așa cum spuneam mai devreme 🙂 Week-end minunat , vă doresc !

Sursa articolului: 🙂 Documente publice, altele decât cele din Primăria Bușteni .

Nu uitați, dacă distribuiți sau comentați la acest articol vă vede Bau Bau și vă ia boii de la bicicletă !

Web Up ! ZdB Style .

___Vizualizari 1929

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
00007poianatapului1
Stiati ca ?

Badea Cartan, este inmormantat in cimitirul din Sinaia dar a decedat la Poiana Tapului , in Vila Parc  ?

ciuperci2
Dacă Ghebe nu-s, astea n-ar fi bune?

Sau fac parte din categoria de ciuperci pe care unii le ofera "prietenilor". Clar, nu ma pricep. Dar sunt frumoase...

Close