Raportul Curții de Conturi 2016 pentru Orașul Bușteni și vai de noi

Emanoil SAVIN – Ce il recomandă

Primar al orasului Bușteni, 3 mandate in perioada 2004 – 2016

Senator in Parlamentul Romaniei in perioada 2016 – Prezent 

 

 

Ca primar al orasului Bușteni a avut urmatoarele realizări pentru comunitate:

 • 8 blocuri de locuințe sociale cu 130 de apartamente pentru aproximativ 350 de persoane
 • 2 blocuri ANL cu 42 de apartamente pentru aproximativ 105 persoane
 • Reabilitare și amvelopare termică a tuturor de blocurilor, peste 2500 apartamente, singura localitate din România care a reabilit integral, creind premisele unei economii pentru fiecare familie beneficiară de aproximativ 250 lei lunar.
 • Reabilitarea și Modernizarea permanentă a peste 65 km. de strazi prin introducerea a peste 48 km de rețea apa/canal, asfaltari si amenajări.
 • A realizat in proportie de 90% programul de extindere retele apa potabilă, rezervoare captări si statii de tratare urmând ca după finalizare tarifele la apa potabilă și menajeră să scadă vertiginos.
 • Reabilitarea și modernizarea a 10 poduri si podețe peste Râul Prahova și afluenții lui
 • Apărări de maluri pentru securizarea zonel inundabile.
 • Reabilitarea și modernizarea a 6 parcuri locale, unul prin Fonduri europene
 • Modernizarea Sălii de sport a orașului
 • Modernizarea și reabilitarea a 4 terenuri de sport
 • A realizat cea mai spectaculoasa structura de escaladă pe gheață din Europa de est
 • A construit Fun-Park Kalinderu ca alternativă a petrecerii timpului liber in orice sezon
 • A modernizat toate scolile, gradinițele și liceul Ion Kalinderu
 • A reabilitat centrul istoric al orașului prin fonduri europene
 • A construit cea de-a doua pârtie Kalinderu pentru ski si snowboard
 • A susținut facilități fiscale pentru atragerea de investiții in Bușteni, ( Borsec, Penny, Lidl, Mega Image, ArtSani , Profi )
 • A acordat facilități fiscale antreprenorilor creind zona industrială nepoluantă Crina
 • A ținut impozitele și taxele locale la cel mai mic nivel pentru locuitorii și societățile comerciale din Bușteni
 • Au fost acordate peste 600 de terenuri pentru tinerii din Bușteni in vederea construirii de case fără a le fi solicitate cheltuieli de autorizare.
 • A extins cimitirul din Bușteni .
 • A susținut si modernizat toate activitățile cultelor din oraș prin acordarea de subvenții .
 • A transformat in tradiție locala susținerea zilelor Copilului, Cadrului didactic, Nunta de aur,
 • A atras permanent importante investiții in infrastructură prin finanțări și cofinanțări județene, guvernamentale, si europene.
 • A finanțat activități sportive, culturale și religioase, lansări de carte, sau personalități.
 • In cifre, valoarea totală a plus-valorii aduse de Emanoil Savin:
  • 5 milioane euro Fonduri Europene
  • 50 milioane euro din parteneriate cu CJ. Prahova
  • 10 milioane euro prin PNDL
  • 12 milioane euro prin Compania Natrională de Investiții
  • 20 milioane euro fonduri guvernamentale
  • 2 milioane euro alte parteneriate
  • 1 milion euro sponsorizări
  • Toate acestea contribuind in acest moment la realizarea de venituri de catre populație și agenții economici in valoare brută de peste 20 milioane euro anual.

Ca senator:  În cei patru ani ai mandatului de Senator, Emanoil Savin a fost semnatarul a unui numar de 94 de inițiative legislative.

A fost primul senator PSD care a militat și votat pentru majorarea cuantumului alocației pentru copii și a fost inițiatorul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice care stabileşte cadrul juridic pentru satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public.

 

 

A adus principale modificari la Legea educaţiei fizice şi sportului în sensul finanțării de la bugetul de stat, pe bază de programe, a sportului Şcolar şi Universitar și a sportului de performanţă.

Inițiative Legislative:

Administrație publică – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Mediu de afceri – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Finanțe și Fiscalitate 

 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 • Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.

Muncă

 • Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin. (4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Taxe și impozite

 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite.
 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor.
 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor.

Pensii – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice speculative.

Protecție socială 

 • Propunere legislativă de completarea art.3 alin. (1) din Legea nr.61/1993 privind majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii.
 • Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate publicespeculative de creanțe.
 • Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Învățământ

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional.
 • Propunere legislativă “Legea manualului şcolar”.

Sănătate

 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului.
 • Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid – 19.
 • Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

Agricultură

 • Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
 • Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Mediu

 • Legea 46/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
 • Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Sport – Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

 • A finanțat activități sportive, culturale și religioase, lansări de carte, sau personalități.

Nu uitați, dacă distribuiți sau comentați la acest articol vă vede Bau Bau și vă ia boii de la bicicletă !

Web Up ! ZdB Style .

___Vizualizari 2057

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Eu susțin EMANOIL SAVIN !

Din 12 martie 2024 a început perioada electorală pentru Alegerile Locale, Județene și Euro Parlamentare , care vor avea loc...

Bușteni, unicitate și relaxare, partea I

Unicitate, frumusețe, relaxare, in doar câteva cuvinte dar și câteva imagini, UNICE.   De ce să te oprești la Bușteni...

Close