Buget local VOTAT, Buștenarii BELIȚI

Ieri, joi, a avut loc ședința de aprobare a Bugetului Local pentru anul 2016 la Centrul Cultural Aurel Stroe, eveniment PUBLIC, anunțat…”prin canale”.

077

Participarea … sala plină ochi de locuitori interesați… de cazul Borcea, de Becali, de plajele luate de valurile mării și de țânțarii de Dunăre, de toate astea care afectează viața urbei și fac viața un calvar.

Ca de obicei s-a dat citire Bugetului care a fost bineințeles insușit și aprobat in unanimitatea ( cu câteva abțineri, dar doar in suflet ) de către Consilierii Locali care cu cinste, corectitudine și toate gândurile de bine ne reprezintă.

Cei 8700 și ceva de locuitori cu drept de vot au trimis ”la Primărie” vreo 15 consilieri locali care ( mai de care ) aprobă Hotărâri, care TREBUIE să fie duse la indeplinire de Primar, că Primarul ”cică” este ”doar executiv”. Asta așa de lămurire conform legii 🙂 .

Anul trecut am analizat Bugetul Local 2015 așa că m-am uitat un pic și peste cel de anul acesta, 2016, nu mi-a folosit la nimic dar măcar vă pot face un rezumat.

Este cel mai TARE buget pe care l-am văzut până in prezent 🙂 , ca explicitare … Bușteniul este ”Stațiune Turistică de Interes Național”, asta doar in cărțile de turism sau de geografie pentru că bugetul alocat pentru TURISM este 0 (ZERO) 🙂 🙂 .

Taxele pe terenuri și cladiri pentru persoane fizice și juridice au CRESCUT cu aproximativ 75 %, amenzile care vor veni sunt de 3 – 4 ori mai mari, au crescut cheltuielile aparatului administrativ cu vreo 13 miliarde de lei vechi, de investit se investește in aceleași drumuri ca in ultimele 3 mandate, se mai vinde in continuare ce a mai rămas din Bușteni ”la dispoziția” Primarului și a Consilierilor locali, ce să mai tura vura, E de BINE !

Vă dau mai jos o compilare a Bugetelor de Venituri și Cheltuieli cu mențiunea că am pus și Bugetul din 2015 pentru a vă face o idee despre acțiunile și capacitatea managerială a CL Bușteni puse in practică de primar.

DENUMIRE VENIT 2015 2016   Diferente
       
Impozit pe venit 350000 350000   0
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrim. 350000 350000   0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3623000 3841000   218000
Cote defalcate din impozitul pe venit 3155000 3045000   -110000
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local 468000 796000   328000
Impozite si taxe pe proprietate 6663834 9955782   3291948
Impozit si taxa pe cladiri 5035234 8948782   3913548
Impozit cladiri de la persoane fizice 2322000 1110000   -1212000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 2713234 7838782   5125548
Impozit si taxa pe teren 1628600 971000   -657600
Impozit pe teren de la persoane fizice 1060000 580000   -480000
Impozit pe teren de la persoane juridice 565000 390000   -175000
Impozit pe terenul din extravilan 3600 1000   -2600
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru 0 36000   36000
Alte impozite si taxe pe proprietate 0 0   0
Sume defalcate din TVA 3847000 4485000   638000
Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor 3772000 4252000   480000
a) finantare chel pers din inst inv preuniversitar de stat 2677000 3042000   365000
b) ajutor social si ajutor incalzire locuinte 0 0   0
b) ch conf art 104 al 2 l1/2011 388000 412000   24000
c) finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (4), legea 11/2010 0 0   0
c) hot jud plata salarii inst preuniv de stat 97000 0   -97000
d) drepturi asist pers hand 574000 775000   201000
e) finantare chelt L 5/2013 36000 23000   -13000
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale 75000 233000   158000
Sume defalcate din TVA ptr dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive 0 0   0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 50000 35000   -15000
Taxe hoteliere 50000 35000   -15000
Taxe pe servicii specifice 151000 101500   -49500
Impozit pe spectacole 1000 1500   500
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont 150000 100000   -50000
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d 1135800 1337000   201200
Impozit pe mijloacele de transport 585800 999000   413200
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit auto PF) 347800 447000   99200
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit auto PJ) 238000 552000   314000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct 50000 38000   -12000
Taxa Viza autorizare 0 0   0
Taxa autorizatii de functionare 0 0   0
Taxa autorizare sc pf 10000 0   -10000
Taxa certificat producator 0 3000   3000
Taxa parcare taxi 0 0   0
Taxa zona restrictionata 0 0   0
Taxa viza autorizatie transport 0 5000   5000
Taxa viza Autorizatie alimentatie publica 40000 30000   -10000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 500000 300000   -200000
Taxa tranzit 0 0   0
Taxa arhiva 0 0   0
Taxa comert ambulant 50000 25000   -25000
Taxa cimitir 50000 25000   -25000
Taxa urbanism 400000 250000   -150000
Alte impozite si taxe fiscale 50000 25000   -25000
Alte impozite si taxe 50000 25000   -25000
Taxa firma 25000 0   -25000
Taxa reclama si publicitate 25000 25000   0
Venituri din proprietate 3830500 2333000   -1497500
Venituri din concesiuni si inchirieri 3800500 2325000   -1475500
Chirie boxa 0 0   0
Chirii teren curte 50000 200000   150000
Chirie spatiu locativ 50000 75000   25000
Chirii teren domeniu public 200000 200000   0
Chirie teren spatii comerciale 300000 300000   0
Concesiune operator Hidro Ph 200000 50000   -150000
Concesiune teren Persoane Fizice 500000 500000   0
Concesiune teren Persoane Juridice 1900500 1000000   -900500
Inchiriere teren domeniu public 600000 0   -600000
Parcare (EURO) 0 0   0
Parcare 0 0   0
Alte venituri din proprietate 30000 80000   50000
Taxa Examinare auto 30000 4000   -26000
Taxa Inmatriculare auto 0 4000   4000
Venituri din prestari servicii si alte activitati 40000 45000   5000
Venituri din prestari servicii 0 25000   25000
Recuperari ch judecata 40000 20000   -20000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 0 0   0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20000 40000   20000
Taxe extrajudiciare de timbru 20000 40000   20000
Taxa extrajudiciara de timbru 20000 40000   20000
Taxa inmatriculari auto 0 0   0
Amenzi, penalitati si confiscari 200000 500000   300000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potivit legii 200000 500000   300000
AMENZI: Urbanism 50000 75000   25000
Mediu 5000 30000   25000
Circulatie 35000 200000   165000
Jandarmi ordine publica 5000 0   -5000
Circulatie rutiera 24 h 48h 20000 105000   85000
Politia Comunitara 5000 10000   5000
Politia Comunitara alte localitati 5000 0   -5000
Contraventionale 75000 80000   5000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 0 0   0
Amenzi Jandarmi 0 0   0
Amenzi impozite si taxe 0 0   0
Diverse venituri 934000 900000   -34000
Taxe speciale ( autofinantate ) 900000 700000   -200000
Alte venituri 34000 150000   116000
Taxa timbru fiscal 34000 50000   16000
Contravaloare CI 0     0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (Sponsorizari) 0 50000   50000
Donatii si sponsorizari 0 50000   50000
Donatii si sponsorizari 0 50000   50000
Venituri din valorificarea unor bunuri 1300100 1380000   79900
Venituri din valorificare bunuri abandonate domeniu public 0 0   0
Venituri din valorificare bunuri ale institutiilor publice 0 0   0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 0 50000   50000
Rata vanzare locuinte si terenuri L112 0 50000   50000
Venituri din vanzare locuinte ANL 0     0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat 1300100 1330000   29900
Venituri din vanzare terenuri inchiriate & concesionate 1300100 480000   -820100
Venituri din vanzare bunuri instit publice 0 850000   850000
Subventii de la bugetul de stat 11000 5000   -6000
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu lemne, carb. 11000 5000   -6000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico 0 0   0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 0 0   0
Fondul Social European       0
TOTAL 22206234 25383282  

Cu roșu am subliniat niste aspecte din care poate să reiasă niște ciudățenii cum ar fi :

Au scăzut impozitele / cladiri la persoane fizice, pe terenuri la fizice și juridice ?  Păi aici cred că este o greșeală monumentală care arată cât de bine a fost calculat BL-ul pentru că aceste impozite puteau să scadă doar dacă ”imobilele cu pricina s-ar fi volatilizat SAU au fost calculate deja SCUTIRI pentru ”prieteni”.

Taxa hotelieră și de Salvamont calculată /diminuată la jumătate, ceeace arată că turismul ”duduie negativ”

Venituri din proprietate și concesiuni DIMINUATE cu peste 3 milioane de lei ( 30 miliarde vechi ) din cauza faptului că s-a vândut și se vinde in continuare patrimoniul Orașului, devalizându-se viitoarele Bugete Locale, tăindu-se orice posibilitate de redresare economică viitoare.

Terenul din care se mai produceau 600.000 lei anual a fost vândut și astfel pauză de bani …

Crește valoarea AMENZILOR ( prevăzute 🙂 ) cu 300.000 lei

Mai există ceva active, de vreo 2,66 milioane lei care vor fi mătrășite anul acesta

Toate acestea pentru:

Capitol Bugetar – Cheltuieli ( mii lei ) 2015 2016   Diferente
Autorităţi publice 4068 5415   1347
Alte servicii publice generale 274 300   26
Dobânzi 2000 1000   -1000
Ordine publică şi siguranţă naţională 770 1017   247
Învăţământ 3849 4333   484
Sănătate 50 70   20
Cultură recreere si religie 3503 3485   -18
Asistenţă socială 941,5 1212   270,5
Servicii dezvoltare şi locuinţe 4092 3914,5   -177,5
Transporturi 1146 2161   1015
Protectia mediului 1000 1500   500
Agricultura/ silvicultura 100 10   -90
Alte acţiuni economice 649 597   -52
        0
Venituri Proprii 15236 17057,2   1821,2
Alte surse externe 7470 8326   856
Total General 22442,5 25383,2   2940,7

Acum la Diferențe Venituri Proprii –  1821,2 mii … dacă dati inapoi și vă uitați la :  Impozite si taxe pe proprietate – 3.291.948 + Venituri din vanzare bunuri instit publice – 850.000 s-ar putea să nu mai ințelegeți matematica bugetară sau cum se cheltuiesc banii dumneavoastră.

Spre final mai exista și Lista obiectivelor de investiții , care in 2015 avea o valoare de 4410 mii lei iar in 2016 are valoarea de 4858,5 mii lei, numai că in 2015 a rămas primăria DATOARE cu 1.476,2 mii lei bani pe care va trebui să-i achite anul acesta 🙂 .

Pe lângă toate acestea, la” nevăzute” mai există și un credit ( rată anuală până in 2023 ) de numai 1500 mii lei .

Bănuiesc că vor exista niște comunicate oficiale ca și anul trecut care vor spune cam așa :

Învăţământul, Cultura , Serviciile de dezvoltare şi locuinţe, Transporturile și Protectia mediului vor beneficia in anul 2016 de alocări bugetare de peste 10 milioane de lei la Bușteni prin grija Consiliului Local și a Primarului …

nicidecum …  Bușteniul și Buștenarii, persoane fizice și juridice vor fi beliți in acest an, cu peste 10 milioane de lei pentru iluminat festiv ( 300 mii , salarizarea pilelor primarului și consilierilor 5,4 milioane , plantarea de panseluțe pe timp de iarna 1,5 milioane, inlocuire granit oriunde și reparare veșnică aceleași străzi 2,1 milioane …

Deci totul este bine când se belește buștenarul bine !

Dacă vă interesează câtuși de puțin viața voastră distribuiți acest articol, dacă nu, este Ok !

___Vizualizari 593

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
hot-41-NU-pasarele
TOTUL DESPRE APA CLORINATĂ și ȚEAPA ȚEPELOR

Clorul a fost descoperit în 1774 de chimistul suedez Carl Wilhelm Scheele, dar numele i-a fost dat de Sir Humphrey...

Autostrada Comarnic Brașov și cortul

Deputatul liberal Virgil Guran îi invită pe Victor Ponta și Dan Șova să se mute în cort pentru a vedea...

Close