In sfârșit, turismul la Bușteni DISTRUS, populația tace, URAAAA !

DA ! După aproape trei ani de zile cu complicitatea autorităților locale și impotriva tuturor regulilor de bun simț s-a aprobat PROIECTUL DE TRATARE A APEI LA BUȘTENI PRIN CLORINARE .

apaclor011

Despre clorinare și efectul CANCERIGEN al acesteia am scris in Ziar de Bușteni vreme de trei ani, am arătat că există și alte metode la fel de eficiente de tratare iar costurile altor tratamente sunt mult mai mici pe termen lung. Am scris că AERUL, APA si PEISAJUL sunt lucrurile cele mai de preț ale Bușteniului, că ele asigură INCĂ desfășurarea unei activități și așa șubrezită, turismul, cam singura activitate care mai exista, ȘI … !?

Și NIMIC! S-a mers pe ”burtă” prin transferarea proiectului de la Autoritatea Contractantă UAT Bușteni la Compania Națională de Investiții care a făcut tot posibilul să câștige ”cine trebuie”.

Cine a câștigat licitația pentru proiectul :  Proiectare si executie de lucrari aferente obiectivului de investitii Reabilitare/ inlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa), in localitatea Busteni, judetul Prahova ? … Cine altcineva decât EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL .

Cine este EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL – O societate comercială inființată in anul 2011,  specializată in constructii de drumuri si autostrazi, cu cifra de afaceri o ( ZERO ) in 2011 si 2012 iar in 2013 – 889.569 lei, care are 1 ( UNU ) ANGAJAT, a reușit performanța să câștige această licitație de  6.520.010,17 EURO sau 28.178.179,97 RON.

Pe scurt:

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Viitorul contract va sigura, potrivit prevederilor legale, realizarea reabilitarii/ inlocuirii/ extinderii sistemului public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa) in localitatea Busteni, judetul Prahova. Obiectul contractului include: 1. Servicii de proiectare care se refera, in principal, la urmatoarele: 1.1. Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei, in conformitate cu legislatia nationala 1.2. Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, in conformitate cu legislatia nationala, inclusiv proiectul de monitorizare, control si achizitii date, in cadrul unui sistem automatizat SCADA 1.3. Verificarea tehnica a documentatiilor elaborate de catre verificatori de proiecte atestati, potrivit pervederilor legislatiei nationale. 1.4. Elaborarea documentatiilor continand instructiuni de intretinere si exploatare 1.5. Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor 1.6. Elaborarea documentatiei conforme cu executia (daca este cazul) 2. Executia de lucrari care se refera, in principal, la urmatoarele: 2.1. Executia lucrarilor pentru realizarea surselor de captare, conductelor de aductiune, rezervoarelor de inmagazinare, statiilor de tratare, conductelor de transport, de drenare etc. 2.2. Procurarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice 2.3. Testarea si punerea in functiune a lucrarilor/utilajelor/ echipamentelor tehnologice executate/ montate in cadrul contractului 2.4. Realizarea si punerea in functiune a tuturor componentelor sistemului SCADA 2.5. Monitorizarea functionarii sistemului si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar 2.6. Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor Valoarea estimata a contractului este de 7135718,00 euro compusa din: 355 470,00 euro = Servicii de proiectare si asistenta tehnica 5 842 097,00 euro = Investitia de baza 175 263,00 euro = Utilitati necesare obiectivului 114 505,00 euro = Organizare de santier 11 100,00 euro = Probe 637 283,00 euro = Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din valoarea serviciilor de proiectare, a investitiei de baza si cea a utilitatilor necesare obiectivului) Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi, dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d) – cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 – Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232430-5 – Statii de tratare a apei (Rev.2)
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Așadar URAAAAA ! In sfârșit Bușteniul va fi STERS de pe harta turistică ! Cine mai venea să mai bea apa cristalină și fără gust acum va bea APA PLATĂ .

Râd amar și sunt intristat de lipsa de interes a ”concetățenilor” mei care se vede că au ajuns din mândri munteni niște docili neinteresați, dacă nu de viața lor măcar de cea a urmașilor lor.

Tăcerea aceasta și acceptarea tuturor măgăriilor unora și altora vor duce la pierzania acestor minunate locuri. PĂCAT, MARE PĂCAT.

Doamne AJUTĂ-NE ! Singuri nu mai suntem in stare !

 

___Vizualizari 1336

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
incendiu
Controale iminente in unitățile de cazare și norme minime de protectie la incendii

Avem in Valea Prahovei o multitudine de unități de cazare, care respectă mai mult sau mai puțin regulile minime de...

Ion, te CASĂTOREȘTI cu MARIA ? DA !

Cam așa văd eu intrebările in Biserica Ortodoxa Româna care are , in principiu aproximativ 80% din populatia țarii, ca...

Close