Mai DEFRIȘĂM și noi ceva ?

Când este vorba de dezvoltare locală nu te poți ”pune” impotriva vântului, doar dacă ai ceva care să te apere sau ai ceva de apărat și atunci nu mai contează dacă te udă vântul 🙂 .

Dacă se apucă cineva să-mi spună că este important să se construiescă ceva pentru binele alor mei, dar pe bune nu cu indicatori fantasmagorici, atunci da il susțin, așa cum am susținut spre exemplu ”reabilitarea” nu neapărat ASFALTAREA a ceeace ar fi insemnat DJ 713 de la Piatra Arsă la Babele pentru trafic redus cu JEEP-uri.

Am susținut și atunci și acum că aceste drumuri sunt NECESARE pentru turism, cunoaștere, venituri pentru jeep-istii locali etc, bineințeles cu un regulament, cu supravegherea celor abilitati, create broșuri de informare cu zonele protejate, cu ce mai poți vedea și când pe aici prin Bucegi dar nu dezvoltat sectorul imobiliar.

Nu sunt impotriva construcțiilor in PNB, sau mai bine spus impotriva constructiilor strict necesare sau generatoare de ”venituri ecologice”, bine incadrate in peisaj, bine impletite cu tradiția montană, etc dar dacă nu sunt strict necesare și nu aduc nicio plus valoare zonei ci doar pentru buzunare sparte, atunci mă opun.

DSCN6491

Acum vreo câțiva ani au existat discuții intense despre dezvoltarea durabilă a orașului Bușteni prin dezvoltarea și extinderea  Domeniului Schiabil spre Valea Albă, Caminul Alpin, Poiana Coștilei și Valea Cerbului cu reprezentanții PNB care tocmai iși reinoiau Planul de Management și realizau, bineințeles fără să intrebe pe nimeni, zonarea PNB.

Astfel, la un moment dat, cu greu s-au introdus in zona de dezvoltare durabilă vro 225 de hectare de pădure cu scopul dezvoltării turistice pentru sporturi de iarnă, insă toate proiectele de pârtii au fost ”ciuntite” de către PNB, nemaifiind viabile ba din cauză că erau prea scurte, ba că treceau prin pante inverse ( in aceeași directie cu telescaunul 🙂 ) ba că treceau prin zone strictă de protecție ba că diverse. Oricum ar fi fost acele zone de dezvoltare durabilă, in care se poate construi pentru turism au rămas, insă numai dacă se realizează studii de impact asupra mediului pentru zonele ce vor fi afectate și studiu de biodiversitate.

Si uite așa am aflat și eu cam ce există protejat in zona Kalinderu, Valea Albă, Valea Cerbului și puteți avea și dvs. ocazia acum să vedeți cam ce a dispărut la ultimele defrișări pentru a se construi pârtii, fun-parkuri, parcări, case de vacanță și hanuri turistice 🙂 .

Pasari              
               
Specie Denumire populară Familia Conv Berna Directiva Păsări OG 57/2007 Observatii Observate în zona
Corvus corax corb Corvide Anexa 3   Anexa 4B specie sedentară *
Phylloscopus collybita pitulice mică Turdide Anexa 3   Anexa 4B oaspete de vară *
Erithacus rubecula măcăleandru Turdide Anexa 2   Anexa 4B oaspete de vară, rar iarna *
Prunella modularis brumărită de pădure Prunellide Anexa 2   Anexa 4B oaspete de vară, rar iarna *
Motacilla cinerea codobatură de munte Motacillide Anexa 2   Anexa 4B oaspete de vară, rar iarna *
Motacilla alba codobatură albă Motacillide Anexa 2   Anexa 4B oaspete de vară *
Cuculus canorus cuc Cuculide Anexa 3     oaspete de vară *
Fringilla coelebs cinteza Fringillide Anexa 3     migrator partial *
Apus apus drepnea neagră Apodide Anexa 3     oaspete de vară *
Parus ater pitigoi de brădet Paride Anexa 2     specie sedentară *
Troglodytes troglodytes ochiuboului Troglodytide Anexa 2     oaspete de vară, rar iarna *
Sylvia atricapilla silvie cu cap negru Sylvide Anexa 2     oaspete de vară *
Buteo buteo sorecar comun Accipitridae Anexa 2     migrator partial *
Dryocopus martius ciocănitoare neagră Picide Anexa 2 Anexa I Anexa 3 specie sedentară *
Hirundo rustica rândunică Hirundinide Anexa 2     oaspete de vara *
Delichon urbica lăstun de casă Hirundinide Anexa 2     oaspete de vara *
Garrulus glandarius gaită Corvide   Anexa II/2 Anexa 5C specie sedentară *
Regulus regulus ausel cu cap galben Turdide Anexa 2   Anexa 4B migrator partial oaspete de iarna *
Turdus merula mierla Turdide Anexa 3 Anexa II/2   migrator partial *
Turdus philomelos sturz cântător Turdide Anexa 3 Anexa II/2 Anexa 5C oaspete de vară *
Parus major pitigoi mare Paride Anexa 2     specie sedentară *
Certhia familiaris cojoaică de pădure Certhiide Anexa 2     specie sedentară *
Pyrrhula pyrrhula mugurar Fringillide Anexa 3     specie sedentară *
Ciconia nigra barza neagra Ciconidae Anexa 2 Anexa I Anexa 3 oaspete de vară *

Toate speciile menţionale in tabel sunt protejate prin Convenţia de la Berna, 40 dintre acestea fiind incluse pe anexa nr. 2 ca specii strict protejate. De asemenea 8 dintre acestea sunt incluse pe anexa 1 a Directivei Păsări (Directiva Consiluilui Europei 79/409 EEC) şi fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul iar 30 dintre specii sunt incluse pe anexele Ordonanţei de Guvern nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ordonanţă ce are în vederile prevederile Directivei Păsări şi a Directivei Habitate.

Pe parcursul studiului în zona Kalinderu, Buşteni, au fost observate un număr de 24 de specii, dintre care Dryocopus martinus şi Ciconia nigra sunt incluse pe anexa I a Directivei Păsări. Ciconia nigra a fost observată planând deasupra ariei studiate, fiind semnalată şi în literatura (Paspaleva Maria, Tălpeanu Matei, 1978).

Plante          
           
Specia Denumire populară Distributia speciei pe Valea Albă
Prezenta
speciilor în
Zona

Frecventa
speciilor în
zona
Categoria
de protectie
I II
Fam. Equisetaceae          
Equisetum palustre L. Coada calului Sporadică pe lăngă izvoare KM + NP
Equisetum sylvaticum L. Coada calului Sporadică pe lângă izvoare   + NP
Fam. Athyriaceae          
Cystopteris fragilis L.Bernh. Ferigută Frecventă în molidișuri KM + NP
Athyrium filix femina (L) Roth. Ferigă Frecventă în molidișuri și făgete   ++ NP
Fam. Aspleniaceae          
Asplenium trichomanes L.   Frecventă în toată zona KS + NP
Phyllitis scolopendrium (L) Newm. Năvalnic Sporadică în molidișuri KT + NP
Fam. Aspidiaceae          
Dryopteris filix mas (L.) Schott Ferigă Frecventă în toată zona KP ++ NP
Dryopteris dilatata Hoffm. Ferigă În zona inferioară P + NP
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.   Sporadică în molidișuri KM, KS + NP
Polystichum aculeatum (L.) Roth. Ferigă Sporadică în pădure de amestec KT + NP
Polystichum braunii Feé. Ferigă Sporad.ică în pădure de amestec KP + NP
Fam. Polypodiaceae          
Polypodium vulgare L. Năvalnic Frecventă KP ++  
Fam. Pinaceae         P
Abies alba Mill. Brad În brădete și brădeto-făgete KM; KS; P;PA ++ V BE
Picea abies (L.) Karst. Molid În molidișuri și amestecuri KS; KM;P;FP (izolat) + NP
Pinus sylvestris L. Pin Cultivată în zona inferioară     V R
Pinus mugo Torra. Jneapăn În bazinul superior      
Larix decidua ssp. carpatica Dom. Larice În bazinul superior     B bR
Fam. Taxaceae          
Taxus baccata L. Tisa Foarte rară   * 462 V/R
Fam. Cupressaceae          
Juniperus communis L. Ienupăr Frecventă în bazinul superior     NP
Fam. Salicaceae          
Salix syleziaca Willd. Salcie căprească În tufărișurile de jneapăn KS + NP
Fam Betulaceae          
Alnus viridis (Chaix.)DC. Anin Pe văi în zona superioară     NP
Alnus incana (L). Monch Anin alb Frecventă în zona Bușteni     NP
Fam Ulmaceae          
Ulmus glabra Huds. Ulm Sporadică în brădeto-făgete KT; P + NP
Fam Fagaceae          
Fagus sylvatica L. Fag În arboretele din etajul montan mijlociu KT;P;PA ++ NP
Fam. Urticaceae          
Urtica dioica L. Urzica Frecventă în lungul văilor, păduri KT;P;PA ++ NP
Fam. Polygonaceae          
Rumex acetosella L. Măcriș Sporadică în bazinul inferior KT + NP
Rumex acetosa L. Măcriș Sporadică în bazinul inferior KT;P;PA + NP
Rumex arifolius All. Ștevia de munte Frecventă în buruienișuri KT;P;PA ++ NP
Rumex alpinus L. Ștevia de munte Frecventă în pajiști KS + NP
Rumex sanguineus L. Ștevie sălbatică Sporadica în zona inferioară KS; P ++ NP
Polygonum bistorta L.   Sporadică în zona inferioară KM; KS;PA + NP
Fam Caryophylaceae          
Stellaria aquatica Scop.   Frecventă în bazinul inferior KT; P; PA ++ NP
Stellaria nemorum L. Stelută Frecventă KT;P;PA ++ NP
Stellaria media (L.) Cr. Stelută Frecventă KT; P; PA ++ NP
Cerastium fontanum Baumg.   Sporadică în zona inferioară KP + V R
Cerastium holosteoides Fries.   Sporadică în zona superioară     NP
Minuartia setacea Thuill.   Sporadică în bazinul superior     NP
Minuartia verna L.   Sporadică în etajul montan superior     NP A/R
Moehringia trinervia (L.) Clairv.   Frecventă în toate tipurile de pădure KT;P;PA ++ NP
Moehringia muscosa L.   În etajul montan mijlociu   * NP
Scleranthus uncinatus L.   Sporadică in etajul superior     NP
Scleranthus annuus L.   Sporadică în zona Bușteni KP + NP
Silene vulgaris Garke. Gușa porumbelului Sporadică, în pajiști     NP
Silene dubia Herb.   Sporadică în luminișuri stăncoase KP + Bb
Silene pusilla Wald et Kit.   Sporadică pe stâncării umede     NP
Dianthus spiculifolius Schur Garofita de munte Sporadică pe stâncării     Bb A/R
Fam Euphorbiaceae          
Mercurialis perennis L.   Frecvetă în pădure KT:P;PA ++ NP
Euphorbia carniolica Jacq. Laptele cucului Sporadică în Valea Albă   + NP
Euphorbia amigdaloides L. Laptele cucului Frecventă în pădure KT:P;PA ++ NP
Fam. Ranunculaceae          
Caltha laeta Schott, Nym, Kot. Calcea calului Sporadică pe lângă izvoare P + NP
Helleborus purpurascens Wald et Kit. Spinz Frecventă în toată zona KT;P;PA ++ B
Isopyrum thalictroides L.   Frecventă în toată zona KT;P;PA ++ NP
Actaea spicata L.   Sporadică în brădete KT;P;PA ++ NP
Aconitum tauricum Wulf. Omag Sporadică în V. Seacă     NP
Aconitum toxicum Rchb., ssp.schurii Beck. Omag Rară în zonă   * Bb
Aconitum lasianthum (Rchb.) Simk. Omag Rară în zonă   + Bb
Anemone ranunculoides L. Floarea paștelui Frecventă în făgete și brădeto-făgete KT;P;PA ++ NP
Anemone nemorosa L. Păștită Frecventă în făgeta P;PA ++ NP
Hepatica transsilvanica Fuss.   Rară în zonă   * Bb A/nt
Clematis alpina (L.)Mill. Curpen de munte Sporadica în etajul montan superior     NP
Ranunculus repens L. Piciorul cocoșului Frecventă în locuri umede KT;P;PA ++ NP
Ranunculus pseudomontanus Schur.   Sporadică în pajiști KS + B R
Ranunculus acer L. Piciorul cocoșului Frecvent în pajiști KS; P ++ NP
Ranunculus carpaticus Herb. Piciorul cocoșului de munte Frecventă în zonă KT;P;PA ++ B
Thalictrum minus L.   Sporadică V.Albă     NP
Fam. Aristolochiaceae          
Asarum europaeum L. Pochifnic Frecvent în pădure KT ++ NP
Fam. Papaveraceae          
Corydalis solida (Mill) SW. Brebenel Frecventă în făgete și amestec KT;P;PA ++ NP bR
Corydalis cava Mill. Brebenel Frecventă în zona inferioară KS;P;PA ++ NP
Fam. Brassicaceae          
Alliaria officinalis Andrz Usturoită Frecventă în zona inferioară KS;P;PA ++ NP
Erysimum transsilvanicum Schur   Rară în zonă KP + Bb AR
Hesperis oblongifolia Schur   Rară în V.Albă     Bb AR
Hesperis nivea Baumg.   Rară pe V. Albă     Bb bR
Rorippa sylvestris (L.) Bess.   Frecventă în pajiști la Bușteni KT; P ++ NP
Cardamine impatiens L.   Sporadică în pădure KT;P;PA + NP
Cardamine amara L.   Sporadică pe lângă izvoare KM;KS;P + NP
Dentaria bulbifera L.   Frecventă în brădeto-fagete KT;P;PA ++ NP
Dentaria glandulosa Woldst.et Kit.   Sporadică în zonă KM + Bb
Cardaminopsis neglecta (Schult.) Nay.   Rara in Valea Alba     R
Lunaria rediviva L.   Rară pe grohotisuri, pe Munticelul      
Thlaspi dacicum (Heuff.)   Rară     bR
Fam. Violaceae          
Viola biflora L. Toporași Rară in etajul montan superior si subalpin.      
Viola reichenbachiana (Jord.) Toporași Frecventă în brădeto fagete. KM;KS;P, PA ++ NP
Viola declinata (Waldst.et Kit.) Toporași de munte Sporadică   + B
Fam. Crassulaceae          
Sedum fabaria (Koch.) Iarbă grasă Rară în Valea Albă     R
Sedum telephium L., ssp.maximum Rauy. Iarbă grasă Rară în zona inferioară      
Sempervivum schlehanii Schott.., ssp.blandum (Schott) Nay Iarbă grasă Rară     B
Fam. Saxifragaceae          
Saxifraga demissa Scott et Kotsghy   Rară în V. Albă     A
Saxifraga stellaris L.   Sporadică în locuri umede KM;KS;P + NP
Saxifraga cuneifolia L.   Frecventă în făgeto-molidișuri KP ++ NP
Chrysosphlenium alternifolium L.   Frecventă în locuri umede KM;P:PA ++ NP
Parnassia palustris L. Floarea studentului Rară în locuri umede      
Fam. Grossulariaceae          
Ribes alpinum L. Coacăz de munte Rară în pădurea de molid     R
Fam Rosaceae          
Spiraea chamaedryfolia L.   Sporadică în luminișuri KT + NP
Sorbus aucuparia L. Scoruș Rară în molidișuri KT; P; PA *  
Rubus idaeus L. Zmeur Frecventă în golurile de pădure KT; P; PA ++ NP
Rubus hirtus Wodst. Et. Kit. Mur În pădurile de amestec KT; P; PA ++ NP
Potentilla ternata Koch.   Frecventa în pajiști stâncoase KP ++ NP
Potentilla erecta Neck   În pajiști și locuri umede KP + NP
Potentilla anserina L. Talpa gîștii Sporadică în partea inferioară a zonei KS; P + NP R
Potentilla reptans L. Talpa gîștii Frecventă în locuri umede la Bușteni KT; P; PA ++ NP
Fragraria vesca L. Frag Frecventă în tufărișuri, poieni KT; P ++ NP
Alchemilla mollis Roth.   Frecventă în pajiști umede     NP
Rosa pendulina L. Trandafir de munte Rară în poienile din molidiș      
Fam. Fabaceae          
Trifolium repens L. ssp. ochranthum (Maly.) Nyár Trifoi mărunt Frcventă în toată zona KT; P; PA ++ NP
Trifolium pratense L. ssp. nivalis (Sieb.) A. et G., Trifoi Rară în V. Albă KT; P; PA ++  
Anthyllis vulneraria L.   Sporadică pe stâncării     NP
Lotus corniculatus L. Ghizdei Frecvent în pajiște la Bușteni KT ++ NP
Oxytropis campestris (L.) DC   Rară pe V. Albă      
Fam. Onagraceae          
Epilobium angustifolium Lam. Plesnitoare Sporadică în rariști KP + NP
Epilobium montanum L. Plesnitoare Frecventă în pădure KT; P; PA ++ NP
Circaea lutetiana L.   Frecventă pe lângă izvoare KT; P; PA ++ NP
Fam. Linaceae          
Linum catharticum L. In de munte Sporadică în pajiști     NP
Fam Oxalidaceae          
Oxalis acetosella L. Măcrișul iepurelui Frecventăâ în pădure KT; P; PA ++ NP
Fam. Geraniaceae          
Geranium phaeum L.   Sporadică în făget KP; KM + NP
Geranium robertianum L.   Frecventă în pădure KT; P; PA ++ NP
Fam. Balsaminaceae          
Impatiens nolitangere L. Nu mă atinge Frecvent în locuri umede KM; P; PA ++ NP
Fam. Polygalaceae          
Polygala vulgaris L. Amăreala Frecventă în pajiște KP ++ NP
Polygala camosa Schk. Amăreala Sporadica în reg. inf. în pajiște KS; P + NP
Fam. Aceraceae          
Acer pseudoplatanus L. Paltin de munte Sporadică pe grohotișuri fixate KP + NP
Fam. Apiaceae          
Sanicula europaea L.   Sporadică în zona inf. KM;P + NP
Chaerophyllum hirsutum L.   Frecventa în locuri umede. KM; P ++ NP
Bupleurum longifolium L.   Rară în V. Albă      
Buplerum ranunculoides L.   Rară pe V. Albă     R
Carum carvi L. Anason Frecventă în pajiști KP ++ NP
Pimpinella major (L.) Huds.,   Sporadică în V. Albă KP + NP
Agropodium podagraria L.   Frecventă în păduri de amestec KT; P; PA ++ NP
Seseli libanotis (L.) Koch   Sporadic în etajul montan sup.     NP
Lygusticum mutellina (L.) Cr., Chimen Frecvent în pajiști KP ++ NP
Peucedanum austriacum Jacq   Rară în V. Albă      
Heracleum sphondylium L. ssp. montanum Brig. Talpa ursului Sporadică în etajul montan inf. KS; P + NP
Fam. Primulaceae          
Cortusa matthioli L.   Rară în V. Albă      
Lysimachia nummularia L.   Frecventă în locuri umede KT; P; PA ++ NP
Soldanella hungarica Sink.     KP *  
Primula elatior L.   Sporadică în poieni și pajiști KM + NP
Primula verris L.   Sporadică în pajiști, margini de pădure KM + NP
Primula halleri Gamel.   Rară în V. Albă     R
Pyrola rotundifolia L.   Rară în molidișuri KP *  
Monotropa hypopitys L.   Sporadică în etajul mijlociu PA; KM + R
Fam. Ericaceae          
Vaccinium myrtillus L. Afin Frecventă în luminișuri KP ++ NP
Vaccinium vitilis-idaea L. Afin Frecventă în etajul montan superior KP ++ NP
Fam. Borraginaceae          
Myosotis sylvatica Hoffm. Nu mă uita Sporadică în locuri umede KT; P; PA + NP
Pulmonaria rubra Schott. Limba șarpelui Frecventă în molidișuri KM; P; PA ++ Bb
Symphytum tuberosum L.   Sporadică în brădeto-făgete KM;KS;P + NP
Symphytum cordatum Waldst. Et Kit   Frecventă KT; P; PA ++ B
Fam. Scrophulariaceae          
Scrophularia nodosa L.   Spordică în făgeto-brădete KS; P + NP
Veronica serpyllifolia L. Veronica Frecventă în locuri înierbate KS; P; PA ++ NP
Veronica officinalis L. Veronica Sporadică în molidișuri KM + NP
Veronica latifolia L. Veronica Frecventa în pădure KT; P;PA ++ NP
Veronica montana Jussl. Veronica tîrîtoare Sporadică în molidișuri KP + NP
Digitalis grandiflora Mill. Degetel Frecventă în luminișuri KP ++ NP
Melanpyrum sylvaticum L.   Sporadică în V. Albă pe stâncării KP + NP
Euphrasia stricta Wolff   Frecventă în pajiște KP ++ NP
Rhinanthus alpinus Bammg. Piciorul cocoșului Sporadică în V. Albă. KP + NP
Rhinanthus minor Ehrh Piciorul cocoșului Sporadic în pajiște, in poiana Kalinderu KP + NP
Pedicularis bacquetii Graf.   Rară în V. Albă     Bb
Fam. Lamiaceae          
Ajuga reptans L. Pedicută Frecventă în locuri umede KT; P; PA ++ NP
Prunella vulgaris L. Tîta vacii Frecventă în pajiști umede KS; P ++ NP
Galeopsis speciosa Mill.   Sporadică pe lângă izvoare KS; P + NP
Lamium album L. Urzică moartă albă Sporadică în etajul montan mijlociu KS; P + NP
Lamium galeobdolon (L.) Nath. Urzică moartă galbenă Frecvent în pădure KT;P;PA ++ NP
Stachys alpina L.   Sporadică în etajul montan mijlociu P + NP
Stachys sylvatica L.   Frecventă în pădure P ++ NP
Salvia glutinosa L. Salvie Frecventă în lungul văilor KT;P;PA ++ NP
Clinopodium vulgare L.   Frecventă în luminișuri KT ++ NP
Thymus pulegioides L. Cimbrișor Frecventă în lucuri însorite KP ++ NP
Mentha longifolia (L.) Huds. Menta Frecventă în locuri umede P   NP
Fam. Plantaginaceae          
Plantago major L. Pătlagină Frecventă în pajiști, marginea cărărilor KS; P ++ NP
Plantago media L. Pătlagină Frecventă în pajiști KS; P ++ NP
Fam. Glutianaceae          
Gentiana lutea L. Ghintură galbenă Rară ocrotită pe V. Albă     462 V/R
Gentiana phlogifolia Schott et Kotschy Ghintură Rară     Bb
Gentiana asclepiadea L. Ghintură Sporadică pe V. Albă     NP
Fam. Rubiaceae          
Galium odoratum Scop.   Frecventă în pădure KT;P;PA ++ NP
Galium schultesii Vest   Sporadică în făgete și brădete KS + NP
Cruciata glabra (L) Erend.   Sporadică în brădeto-făget KT;P;PA + NP
Fam. Caprifoliaceae          
Sambucus nigra L. Soc Frecvent în etajul inf. KT ++ NP
Sambucus racemosa L. Soc roșu Sporadică în molidișuri KS; P + NP
Lonicera xylosteum L. Loniceră Sporadică în pădure KP;KM + NP
Lonicera coerulea L. Loniceră Sporadică în molidișuri KP + R
Fam. Adoxaceae          
Adoxa moschatellina L.   Sporadica în pădure KP + NP
Fam. Valerianaceae          
Valeriana officinalis L. Valerina Sporadică în luminișuri P + NP
Valeriana sambucifolia Mik Valerina Rară pe V. Albă P +  
Valeriana montana L. Valerina Sporadică în pădurea de molid si amestec P + NP
Fam. Dipracaceae          
Scabiosa lucida Vill   Frecventă în pajiște KP ++ B AR
Fam. Campanulaceae          
Campanula glomerata L. Clopotel Sporadică V. AlbA KP + NP
Campanula rapunculoides L. Clopotel Frecventă în pădure KM ++ NP
Campanula latifolia L. Clopotel Sporadică în molidiș KM;KP + NP
Campanula carpatica Jacq. Clopotel Sporadică pe stâncării     B BR
Campanula cochlearifolia Lam. Clopotel Rară pe V. Albă      
Campanula rotundifolia L. Clopotel Rară pe V. Albă      
Campanula persicifolia L. Clopotel Sporadică în pădure KM + NP
Campanula patula L. Clopotel Frecventă în pajiști KP ++ NP
Campanula abietina Griseb Clopotel Frecventă în margini de pădure KT;P;PA ++ Bb
Fam. Asteraceae          
Adenostyles alliariae Kern   Sporadică pe văi P + R
Solidago virgaurea L. ssp. alpestris W et. K   Sporadică pe stâncării KP   NP
Bellis perenis L. Stelută; Bănut Frecventă în pajiști KT; P ++ NP
Erigeron alpinus L.   Rară în V. Albă     R
Achillea schurii Sch-Bip   Rară în V Albă     Bb
Achillea distans W, et K. ssp stricta Schl. Coada șoricelului Sporadică în pajiști KP + NP
Leucanthemum vulgare Lam. Ochiul boului Frecventă în pajiști KT; P; PA ++ NP
Leucanthemum waldsteinii Sch.-Bip. Ochiul boului Frecventă în molidișuri KM + B;b BR
Petasites albus L. Potbal Frecventă pe locuri umede KT;P;PA ++ NP
Homogyne alpina (L.) Cass.   Sporadică în molidișuri KP + NP
Doronicum austriacum Jacq.   Frecventă în lungul văilor P ++ NP
Doronicum carpaticum Griseb   Rară pe V. Albă     Bb bR
Senecio fuchsii Gmel.   Frecventă în pădure KT;P;PA   NP
Carduus personata (L.)   În lungul văilor P   NP
Cirsium oleraceum (L.) Scop   Pe lângă ape P   NP
Cirsium erisithales (Jacq) Scop   În lungul văilor P   NP
Lapsana communis L.   Sporadică , marginea pădurii KS   NP
Hypochaeris uniflora Vill   Rară în V. Albă      
Leontodon autumnalis L.   Sporadică în pajiști KS + NP
Taraxacum officinale Web. Păpădia În pajiște KT; P; PA + NP
Micelis muralis L. Lăptuca Frecventă în brădeto-făgete KT; P; PA ++ NP
Crepis paludosa (L.) Munch   Pe lângă izvoare KM; P + NP
Hieracium villosum Jacq. Vulturică Sporadică pe V. Albă     NP
Hieracium bifidum Kit Vulturică Sporadic V. Albă     NP
Hieracium rotundatum Kit. Vulturică Frecventă în molidișuri KP; P   B
Hieracium praecurens Vuk. Vulturică Sporadică pe V. Alba     B
Hieracium prenanthoides Vill. Vulturică Rară pe V. Albă      
Fam. Liliaceae          
Veratrum album L. Stirigoaie Frecventă în pajiști KP;KM   NP
Colchicum autumnale L. Brîndusa de toamnă Pe pajiști KS   NP
Alium ursinum L. Leurda Frecventă în brădeto-făgete KM;KS;P ++ NP
Alium oleraceum L. Usturoi sălbatic Sporadică în V. Albă     NP
Lilium martagon L. Crin de pădure Sporadică în pădure     NP
Scilla bifolia L. Viorica Marginea pădurii la Bușteni KT; P; PA ++ NP
Paris quadrifolia L.   Sporadică în pădure KM; PA + NP
Fam. Iridaceae          
Croccus heuffelianus Herb. Brîndușa Sporadică în pădure KP + B
Fam. Juncaceae          
Luzula luzuloides Lam.   Frecventă în pădure KT; P; PA ++ NP
Luzula sylvatica Huds.   Sporadică în molidișuri KP + NP
Luzula spadicea Dc.   Rară pe V. Albă KP *  
Fam. Cyperaceae          
Carex ovalis Good. Rogoz Sporadică pe V.Albă, în pajiști KP + NP
Carex atrata L. Rogoz Rară pe V. Albă      
Carex montana L. Rogoz de munte Sporadică pe V. Albă     NP
Carex flacca Schreb. Rogoz Rară      
Carex digitata L. Rogoz În făgete KM   NP
Carex sylvatica Huds Rogoz Frecventă în brădeto-făgete KT; P; PA ++ NP
Carex pilosa Scop. Rogoz Frecventă în făgete KT; P; PA ++ NP
Fam. Poaceae          
Bromus ramosus Huds. ssp.benekenii Simk.   Frecventă în făgete KM; P; PA ++ NP
Bromus barcensis Simk   Pe V.Albă în poiana Kalinderu KP + R
Festuca drymeia Mert. Firuta de pădure Sporadică în făgete KM; P + NP
Festuca gigantea (L.) Firută Sporadică pe văi P + NP
Festuca pratensis Huds Firută Frecventa în pajiști la Bușteni     NP
Festuca rubra L. Firută Frecventă în pajiștile montane KT; P; PA   NP
Festuca porcii Hack. Firută Rară în V. Albă     B
Festuca ovina L. Firută Rară în V. Albă      
Brachypodium sylvaticum Huds.   Sporadică KS; P   NP
Glyceria nemoralis Uech   Rară pe Munticelu KM *  
Poa annua L. Păiuș mărunt Frecventă în pajiști KP; KS ++ NP
Poa pratensis L. Păiuș În zona inf. formează pajiști KS   NP
Dactylis glomerata L.   Sporadică în făgete KM;KS; P + NP
Briza media L. Tremuratoare În pajiste în etajul montan mijlociu KS   NP
Cynosurus cristatus L.   Frecvent în pajiște KP ++ NP
Melica uniflora Retz.   Rară pe Munticelu      
Agropyron caninum (L.) P.B.   Rară      
Hordelymus europaeus (L.) Jens Orz de pădure Rară în făgete P    
Nardus stricta L. tepoșica Frecvent formează pajiști în etajul montan KP ++ NP
Deschampsia caespitosa (L.) P.B. Iarba cîinească În locuri umede KM; KS   NP
Arrhenatherum elatius (L.) Presl. Păiuș Sporadică în pajiști pe V. Albă KS + NP
Trisetum macrotrichum Hack Păiuș Rară pe V. Albă     Bb bR
Avenula pubescens Huds. Ovăscior Sporadică pe V. Albă     R
Agrostis stolonifera L.   Pajiști umede la Bușteni KS; P   NP
Agrostis capillaris L.   Frecventă în fânete și pășuni KP;P:PA ++ NP
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. Iarba cîinească Frecvent în poieni KT;P;PA ++ NP
Phleum alpinum L.   Pajiști în etajul montan sup. KP   NP
Millium effusum L. Mei de pădure Sporadică în făgete P + NP
Anthoxanthum odoratum L.   Sporadic în pajiști KP + NP
Fam. Orchidaceae          
Cephalanthera rubra L   Sporadică în făgete KS; P + R
Epipactis hellebarine L.   Rară în brădeto-făgete P * R
Neottia nidus-avis (L.) Rchb. Cuibușor Sporadică în pădure KM + R
Platanthera chlorantha (Gust.) Rchb.   Rară în poiana Kalinderu     R
Chamaeorchis maculata L.   Rară KP * R
Chamaeorchis alpina (L.) Rchb.   Rară pe V. Albă     R
Orchis ustulata L.   Rară în V. Albă     R
Fam. Araceae          
Arum maculatum L. Rodul pămîntului Rară la Bușteni KS; P   NP
Prezenta speciilor in zona pârtiei Kalinderu – Caminul Alpin
KT – pe tot traseul pârtiei Kalinderu
KP – plecare pârtie Kalinderu
KM – mijlocul pârtiei Kalinderu
KS – sosire pârtie Kalinderu
P ­ – parcare auto Kalinderu
PA- parc de aventură Kalinderu
 
Frecventa speciilor pe traseul investitiilor în zona pârtiei Kalinderu – Caminul Alpin
* rar
+ sporadic
+ + frecvent
 
Categoria de protectie
I – după autori studiului și lista roșie.
II – după „Lista roșie a plantelor superioare din România” 1994 autori M. Oltean, G. Negrean, A. Popescu, N. Roman, G. Dihoru, V. Sanda, S. Mihăilescu.
 
462 = sp. ocrotită prin Legea 462/2001
R = specie rara în tară
A = specie endemică în Romania
B = specie subendemică cu areal limitat în Europa
b = specie endemică – Dacic-Carpatic
V = specie vulnerabilă
NP = specii nepericlitate
E = specie periclitată
Fauna de mamifere mici            
             
Specia Ord. Fam. C R
V R
Direct. Hab. Conv.
de la Berna
OG 57/
2007
Talpa europaea L.            
Sorex araneus L. Insectivora Soricidae     Anexa 3  
Sorex alpinus Schinz. Insectivora Soricidae V   Anexa 3 Anexa
4B
Sorex minutus L. Insectivora Soricidae     Anexa 3  
Glis glis L.   Gliridae V   Anexa 3  
Muscardinus avellanarius L. Rodentia Gliridae V Anexa 4 Anexa 3  
Mus musculus L. Rodentia Muridae        
Apodemus sylvaticus L. Rodentia Muridae        
Apodemus flavicollis Melch. Rodentia Muridae        
Clethiyonomys glareolus Schreb. Rodentia          
Pitymys subterraneus Sél-Long. Rodentia Arvicolidae        
Microtus arvalis Pall. Rodentia Arvicolidae        
Microtus agrestis L. Rodentia Arvicolidae V      

La altituini cuprinse între 1350m şi 1450m, s-a observat prezenţa chiţcanului alpin (Sorex alpinus) pe lângă alte 2 specii de insectivore şi 6 de rozătoare. Acestă specie este protejată prin Convenţia de la Berna (anexa 3) şi declarată specie de interes naţional ce necesită protecţie strictă prin OG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa 4B). Pârşii devin foarte rari la acesată altitudine, prezenţa lor fiind legată de cea a pădurilor de foioase. Muscardinus avellanarius este specie de interes comunitar ce necesită protecţie strictă (Directiva Habitate, anexa 4), fiind vulnerabil la fragmentările de habitat datorate în principal defrişărilor. De asemenea, scade frecvenţa şoarecelui scurmător de pădure (Clethrionomys glareolus).

Deoarece mamiferele mari (atât ierbivorele cât şi prădătoarele) ca şi păsările, au capacitate mare de deplasare (20-50km/zi) şi folosesc în scopuri diferite desişurile pădurii faţă de poieni sau păşuni, sunt intens agresate de prezenţa omului chiar prin simpla sa prezenţă în zonele sau pe traseele lor de hrănire sau de adăpare; ca urmare, ele sunt nevoite să-şi modifice aceste trasee, să intre în concurenţă pentru spaţiul vital cu alţi indivizi din aceeaşi specie sau din speciile cu care sunt în competiţie trofică.

Efectivele speciilor de vânat stabil, nerăpitor pe întreg fond forestier

în perioada 1987-2005

Specia

Nume popular

1987-1996

nr.ind

2004

nr.ind

2005

nr.ind

Mamifere

Cervus elephas L (m+f)

Cerb comun

325

38

Capreolus capreolus (m+f)

Căprior

219

68

Rupicapra rupicapra L (m+f)

Capra neagră

901

31

Sus scrofa L. (m+f)

Mistreţ

167

8

16

Lepus europaeus Pall. (m+f)

Iepure

235

Păsări

Tetrao urogalus (m+f)

Cocosul de munte

140

4

m = mascul; f = femelă

Efectivele speciilor de vânat stabil, răpitor pe întreg fond forestier

în perioada 1987-2005.

Specia

Nume popular

1987-1996

nr. ind.

2004

nr.ind.

2005

nr. ind.

Ursus arctos (L).

Urs

28

25

27

Lynx lynx (L)

Râs

10

1

2

Canis lupus (L)

Lup

5

11

6

Vulpes vulpes (L)

Vulpe

32

25

8

Felis silvestris (Schrb.)

Pisică sălb.

3

1

1

Meles meles (L)

Viezure

12

2

2

Martes martes (L)

Jder de cop.

18

4

3

Martes foina ( Enxlb.)

Jder de piatr.

20

Putorius putorius (L)

Dihor

20

10

Mustela nivalis (L)

Nevăstuică

19


În zona analizată s-au înregistrat trasee şi locuri de adăpost pentru urs porc mistreţ şi căprior. Aceste specii, mai ales cele prădătoare, vor fi incomodate, nu numai de lucrările de extindere a pârtiei şi construire a parcarii şi a parcului de aventură cât şi de funcţionarea acestora; ele se vor deplasa din zonele unde aveau adăpostul, pentru că acestea vor fi ameninţate, iar pentru hrană, s-ar putea să ajungă mai aproape de populaţia oraşului Buşteni, unde oferta trofică înlocuieşte ceea ce au pierdut în siturile ce vor fi utilizate pentru investiţie. Celelalte specii din fondul de vânătoare, cu efective reduse, vor fi mai mult afectate, întru-cât suportă mult mai greu apropierea habitatelor perturbate de om şi dispariţia a 1-2 exemplare înseamnă dispariţia întregii populaţii. Speciile de vânat ierbivor din fondul de vânătoare prezentate sunt afectate în mod diferit; capra neagra care nu vizitează aceste locuri, ar putea apare la limita de plecare având în vedere imediata apropiere a abruptului de pe Caraiman şi Coştila, deci poate fi afectată. Căpriorul şi cerbul care preferă habitatele de pădure din zona văilor Albă şi Coştilei, mai liniştite şi mai bogate în iarbă şi lăstari tineri de arbori şi arbuşti; vor fi nevoite să se concentreze pe restul suprafeţei, evitând întreaga zonă cu investiţiile propuse.

În lista faunistică a amfibienilor şi reptilelor din munţii Bucegi sunt cuprinse 5 specii de amfibieni şi 5 reptile. În prezent, populaţiile acestor animale sunt subdimensionate atât în ţara noastră cât şi în spaţiul european, multe specii fiind ocrotite. Habitatele unde aceste specii se găsesc sunt situate la altitudini mai scăzute, datorită faptului ca ele au sânge rece, iar temperatura mai redusă a mediului montan limitează răspândirea lor. Numărul lor creşte în etajul fagului şi amestecurilor fag cu brad.

Dintre speciile semnalate în aceste zone ale munţilor Bucegi, Triturus vulgaris, Bombina variegata şi Bufo bufo sunt specii ocrotite atât în ţara noastră cât şi la nivel european, ele necesitând arii speciale de conservare, fiind cuprinse în lista din Anexa III din legea 462/2001 a ariilor protejate din Romania. Speciile de amfibieni care habitează în general în aceste zone montane sunt: Salamandra salamandra (salamandra), Triturus alpestris (triton de munte), Triturus montandoni (triton carpatic), Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă), Bufo bufo (broasca râioasă brună), Rana temporaria (broasca roşie de munte). Majoritatea speciilor sunt legate mai mult de un anumit etaj de vegetaţie, cu excepţia lui Triturus alpestris care este o specie euritopă (peste tot) şi frecventează nu numai etajele forestiere dar şi pajiştile şi tufişurile subalpine şi alpine.

În ecosistemele studiate au fost identificate următoarele specii: Salamandra salamandra (salamandră), Triturus cristatus (tritonul cu creastă), Triturus montandoni (tritonul carpatic), Bombina variegata (buhai de baltă cu burtă roşie), Bufo bufo (broasca rîioasă brună), Rana temporaria (broasca roşie de munte).

Conform Directivei Habitate 92/43/EEC, speciile Triturus cristatus şi Bombina variegata sunt considerate specii strict protejate, a căror conservare necesită stabilirea unor arii protejate; exploatarea speciei Rana temporaria necesită măsuri manageriale.

Conform Convenţiei de la Berna, următoarele specii sunt strict protejate: Triturus cristatus, Triturus montandoni, Bombina variegata, iar restul speciilor sunt protejate: Salamandra salamandra, Bufo bufo, Rana temporaria.

Statutul speciilor de amfibieni indentificate în raport cu criteriile de evaluare propuse de IUCN este:

Salamandra salamandra – specie rară, vulnerabilă.

Triturus cristatus – specie rară, vulnerabilă.

Triturus montandoni – specie rară.

Bombina variegata – specie comună, nepericlitată.

Bufo bufo – specie rară, vulnerabilă.

Rana temporaria – specie rară, vulnerabilă.

Conform O.U nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, speciile de amfibieni se împart în:

  • speciii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare sunt: Triturus cristatus şi Triturus montandoni,

  • specii de interes comunitar: Triturus cristatus şi Triturus montandoni,

  • specii de interes naţional: Salamandra salamandra, Bufo bufo şi Rana temporaria,

  • specii de interes comunitar: Rana temporaria.

Poziţia speciilor de amfibieni în vîrful piramidei trofice asigură întregii reţelei trofice un echilibru. Dereglarea sau dispariţia unei verigi a acestei reţele, determină apariţia dezechilibrului ecologic al ecosistemului. Pentru a asigura o conservare corespunzătoare a acestor specii este necesară păstratea habitatelor.

Frumos este ca in toate studiile de impact de mediu de după 2010 apar urmatoarele fraze sau completări :

  • Având în vedere faptul că nu toate speciile de păsări menţionale în zonă sunt protejate prin Convenţia de la Berna (40 dintre ele sunt incluse pe anexa nr. 2 ca specii strict protejate, 8 dintre acestea sunt incluse pe anexa 1 a Directivei Păsări-Directiva Consiluilui Europei 79/409 EEC) şi fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, iar 30 dintre specii sunt incluse pe anexele Ordonanţei de Guvern nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ordonanţă ce are în vederile prevederile Directivei Păsări şi a Directivei Habitate ; nu se impune pe viitor limitarea investiţiilor în zona Caraiman-Coştila-Valea Albă-Valea Cerbului. Derularea investiţiilor nu va determina diminuarea habitatelor acestor specii de păsări.
  • Speciile vulnerabile: Muscardinus avellanarius Clethrionomys glareolus şi Glis glis nu vor disparea sau nu se vor diminua si nu va duce la avantajarea speciilor oportuniste, cum sunt Microtus arvalis ce prezintă în condiţii favorabile explozii demografice de genul invaziilor (4-5 generaţii de pui în acelaşi an). De aceea este important de menţinut constant raportul între specii şi o diversitate crescută a speciilor din zonă.
  • Aria aflată în studiu a fost declarată sit de importanţă comunitară prin Ordinul 1964/2007, cod ROSCI0013.

Ar fi interesant de analizat ce se va intâmpla după ce se defrișează cele 225 de hectare in scopul ”dezvoltarii turistice locale” ! Va mai exista turism sau deșert ?

Sursa: STUDIU DE BIODIVERSITATE – 2008  🙂

Ce nu ințeleg eu din toată ”dezvoltarea”:  In loc să-ți faci vilă cu piscină cu PRIVIRE LA BUCEGI, toți, dar toți ghiolbanii iși fac case cu spatele la pădure și la Bucegi. De ce ?

___Vizualizari 1299

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
001-simbolul-protector-al-busteniului
Prin Bucegi si imprejurimi in secolul XX

Pentru că a venit primăvara iar turismul ”duduie” in proporție de 19 - 22 % m-am gândit să refac o...

0001csc
1972 – Club sportiv Caraimanul

Odată demult la Bușteni functiona Clubul Sportiv Caraimanul cu diverse specialitati gen fotbal, schi, schi fond atletism etc. Acestea sunt...

Close