OTRAVĂ IN APĂ LA BUȘTENI – UPDATE

Anul trecut scriam acest articol crezând că trăind intr-o democrație reală si că populația poate schimba ceva. Pentru scurt timp ( un an ) am reușit, acum isă se pare că s-a găsit soluția IMPUNERII DE SUS a acestui proiect.

” Sper să aveți răbdare să citiți, cel puțin atât cât am avut eu când am scris.

Alimentarea cu apă a oraşului Bușteni se realizează din 10 surse subterane și una de suprafață, care asigură alimentarea cu apă în proporţie de 90% din consum, cu un volum anual de 1.752.000 mc/an.

Pentru asigurarea în totalitate a populaţiei și a sectoarelor industriale cu apă potabilă este încheiat un contract de furnizare a apei și cu operatorul localității Azuga care livrează diferența.

Calitatea apei potabile este asigurată de Compania Naţională Apele Române – S.G.A. Prahova şi de S.C Hidro Prahova SA, ca operator al serviciului public de furnizare a apei.

Lungimea reţelelor de distribuţie a apei potabile este de 74,5 km și 21 km aducțiune asigurând distribuţia apei în întreg oraşul.

În perioada 1996-2010 au fost înlocuiti aproximativ 16 km de rețele de apă potabilă prin proiecte locale și programul SAMTID.

Valoarea programului SAMTID: aproximativ 1.000.000 de EURO pentru înlocuirea a 12 km de rețele, care însă nu s-a finalizat la timp, din această căuză UAT Bușteni a realizat un credit pentru a returna banii.

Rest de reabilitat/înlocuit rețele 57,5 km, valoare aproximativă: 7.000.000 Euro dacă ar fi să ne luăm după programul SAMTID.

Buşteniul beneficiază împreună cu localitațile Azuga și Sinaia de un proiect finanţat din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial Mediu pentru reabilitarea rețelelor de apă uzată (canalizare , canal colector şi stație de epurare la Sinaia ), dar şi apă potabilă, care presupune construirea a două stații de clorinare pentru Camera colectoare DIHAM și Rezervorul Fierăstrău. Valoarea unei stații de clorinare, conform Master Planului Apă – Apă uzată, este de 40.000 de EURO.

Finanțarea însă nu se face în totalitate din fonduri europene ci şi din fondurile C.J. Prahova, S.C. Hidro (sau ADI Prahova) și Bugetele Locale.

Interesant este faptul că tariful la apă s-a majorat pentru ca operatorul regional să-și poată achita partea lui de cofinanțare, deci finanțatea operatorilor o plătim NOI, prostimea, dar s-au atras fonduri europene.

Din punct de vedere al calităţii în zona Busteni, apele sunt de Categoria I.

Poluarea nu se resimte asupra apei potabile, neexistând concentraţii peste limita din STAS 1342/91 ” – Aceasta este fraza întalnită din 2007 şi pană în prezent în toate rapoartele anuale ale Primarului și Consiliului Local Bușteni, în toate situațiile la zi pentru întocmirea proiectelor europene, în strategia de dezvoltare durabilă a localității Bușteni aprobată prin HCL 72/08.06.2011.

apaclor01

 Pentru completarea investițiilor ce se vor realiza prin POS Mediu, UAT Buşteni a realizat un proiect în completare, care prevede înlocuirea de rețele de apă potabilă, rețele și aducțiuni noi și 4 stații de clorinare, mai precis prin HCL 67/2012:

Camere de captare Q = 4l/s ÷ 16l/s 4 bucăți

Conductă de aducțiune fontă ductilă, PN20 ÷PN 25, Dn 150 mm ÷315 mm – 5.000 m

Conductă de aducţiune (transport) PEID, PN10 ÷PN 20, Dn 150 mm ÷315 mm – 8.010 m

Conductă de legatură (transport) PEID, PN10, Dn 160 mm ÷ 250 mm – 900 m

Stații de dezinfecție clorinare Q=10l/s ÷36 l/s – 4 bucăți

Rezervoare V=300 mc ÷ 750 mc – 6 bucăți

Valoarea totală a acestui proiect: 41.267.000 lei echivalent a 9.549.000 EURO

Problemă de rezolvat prin regula de 3 simplă:

Dacă în proiectul SAMTID, 12 km de reţea au costat 1.000.000 de EURO, căt costă 14 km de rețea în acest proiect?

Daca o stație de clorinare în Masterplanul Apă-Apă uzată era evaluată la 40.000 de EURO, cât costă 4 stații de clorinare în acest proiect?

Dacă în Masterplan un rezervor este evaluat la 12.000 de EURO, cât costă 6 rezervoare în acest proiect?

Dacă în Masterplan un metru de aducţiune costă 40 de EURO, căt costă 14.000 de metri în acest proiect?

La un calcul sumar, răspunsul matematic ar fi: foarte mare, 1.500.000 de EURO sau 1.800.000 cu TVA ceea ce corespunde doar cu valoarea finanțării din Bugetul Local adica 19% .

De reținut că sursele de finanțare în proiect sunt următoarele:

 • Credit extern prin BDCE, în valoare aproximativă: 5.900.000 EURO
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului: 1.800.000 EURO
 • Bugetul local 1.800.000 EURO

 

Ceea ce înseamnă că nu mai este vorba de Cal de dar, ci de Vacă de muls, în valoare de 7.749.000 de EURO. Dar, ori nu a fost îndestulător, ori cineva de prin BDCE sau MDRT s-a prins că se fură ca în codru, pentru că în data de 19.12.2012, HCL 67/2012 se abrogă și se aprobă prin HCL 237 următorii indicatori:

Camere de captare Q = 4l/s ÷ 16l/s = 5 bucăți (+ 1 bucată)

Conductă de aducțiune fontă ductilă, PN20 ÷PN 25, Dn 150 mm ÷315 mm = 7105 m (+2105m)

Conductă de aducţiune (transport) PEID, PN10 ÷PN 20, Dn 150 mm ÷315 mm = 570 m + 3.310m (-410 m)

Conductă de legatură (transport) PEID, PN10, Dn 160 mm ÷ 250 mm = 1740 m (+840 m)

Stații de dezifecție clorinare Q=10 l/s ÷36 l/s = 4 bucăți

Stații tratare apa Q=10l/s ÷ 15 l/s = 2 bucăti (+ 2 bucăți)

Rezervoare V=300 mc ÷ 750 mc – 7 bucăți (+1bucată)

Valoarea totală a acestui proiect: 44.010.000 lei echivalent a 10.183.000 EURO

 Adică:

1 cameră captare + 2.535 metri de retea + 2 stații tratare apă + 1 rezervor = 634.000 EURO

 

Deci care este prețul corect?

Sursele de informare sunt Hotărârile 66 și 67 / 2012 și 237/2012 ale Consiliului Local Busteni aflate pe site-ul oficial al Primariei Bușteni www.orașul-bușteni.ro unde dacă citiți HCL 66 vă dați seama că sumele aprobate prin HCL 237 nu corespund cu acordurile de împrumut și cu sursele de finanțare.

Acum metodele de tratare a apei:

 

Clorinare gazoasă indirectă, cu clor gazos care se transformă întâi în soluţie. Asigură şi oxidarea diverselor substanţe organice şi anorganice. Dezavantajul major este că se formează compuşi secundari toxici (de exemplu trihalometani cum sunt cloroformul), incriminaţi inclusiv pentru efect cancerigen. O soluţie de evitare a formării lor este prealabila tratare cu ultraviolete şi ozon. Apa ce se supune clorinării trebuie să fie curată, altfel cea mai mare parte din clor se consumă în alte reacţii decât cele vizate, de distrugere a microbilor. Un alt efect nedorit este cel al formării clorfenolilor, care afectează grav gustul chiar în concentraţii infime de 1:20.000.000! În apă trebuie să mai rămână o cantitate de clor rezidual care să anihileze microbii ce mai impurifică apa pe parcurs pe reţea până la consumator, dar nu în exces deoarece alterează apa organoleptic şi e şi dăunător sănătăţii. Clorinarea obişnuită practic nu poate elimina Giardia.

Clorinarea apei nu o folosim pentru cã ar fi cea mai bunã modalitate de dezinfectare a apei, ci o folosim pentru cã este cea mai ieftinã metodă sau cel puțin așa ni se spune, dar spre exemplu:

Cl2O are avantaje importante faţă de clorul gazos: pH-ul apei nu influenţează utilizarea lui; are gust şi miros propriu mai puţin deranjant ca şi Cl2; nu reacţionează cu fenolii şi deci nu alterează organoleptic apa prin clorfenoli; E mai puţin reactiv cu compuşii organici din ape şi ca atare se consumă mai puţin pe direcţii nedorite; formează mai puţini trihalometani şi produse secundare. Dezavantajele sunt că reacţionează cu acizii humici rezultând produşi toxici chiar mutageni. În plus formează cloruri şi cloraţi şi alţi compuşi, mulţi toxici. De aceea pe ansamblu nu se poate afirma că e mai bun dar nici clar mai rău decât clorul gazos.

grupzdbcampanie

Ozonizarea constă în tratarea apei cu ozon, oxidant puternic care are şi el avantaje şi dezavantaje faţă de clor. Avantaje: Necesită timp mai puţin pentru reacţie (10 minute, faţă de 30 minute la clor); activitatea bactericidă este de 20 de ori mai puternică; nu este influenţat de pH-ul apei; nu persistă în apă şi nici nu dă produşi remanenţi (se degajă oxigen); nu produce clorfenoli şi nu afectează nici în alt fel gustul. Dezavantaje: Nu are efect de durată, remanent în reţea; eficienţa e afectată în prezenţa substanţelor organice, care “concurează” bacteriile pe care ar trebui să le atace; produce compuşi toxici cum sunt ozonidele.

Ultravioletele sunt o metodă de dezinfecţie aplicabilă apelor curate, deoarece depind de transparenţa apei. Nici tratarea cu UV nu e perfect “curată” dar mult mai curată ca cele descrise anterior.

Dezinfecţia apei potabile utilizând razele Ultraviolete a fost introdusă pe la începutul anilor 1900, iar mai recent a fost aplicată şi în cazul apelor uzate menajere.

Deoarece tratarea cu UV a apei este un proces fizic, aceasta poate fi utilizată în cazul apelor potabile şi uzate menajere ce sunt sensibile la dezinfectanţii chimici. Pe piaţă există diverse tipuri de instalaţii de tratare cu UV a apei, de la cele pentru utilizatorii casnici până la cele destinate alimentării cu apă a oraşelor. Costurile de exploatare ale unui sistem UV sunt reduse. În timp, lampa UV îşi pierde gradual capacitatea de tratare. De aceea, ea trebuie înlocuită o dată pe an – chiar dacă este încă funcţională. Teaca din cuarţ, ce protejează lampa UV, trebuie menţinută curată pentru a permite transferul energiei la capacitate maximă. Din acest motiv ea trebuie inspectată cel puţin odată la 2-3 luni, iar dacă devine opacă va trebui curăţată sau înlocuită. Nici un sistem UV nu poate oferi o dezinfecţie 100% a apei, fără o întreţinere corespunzătoare.

Sistemele de tratare a apei cu UV in Romania au urmatoarele caracteristici:

nu modifică caracteristicile organoleptice a apei (gust, miros, culoare) şi nici pH-ul

 • nu necesită adaugarea de produse chimice
 • este un tratament continuu şi eficace care are efect imediat – distrugerea bacteriilor are loc în reactor si nu este necesar un timp de contact dupa realizarea tratamentului
 • nu duce la formarea de sub-produse toxice în apa
 • sunt dispozitive compacte şi usor de instalat
 • întreţinerea dispozitivelor este simplă şi rapidă
 • consumul electric este redus (de multe ori mai mic decat al unui bec)

am căutat și există pe piața românească mai multe tipuri de instalații de tratare a apei cu UV:

 • Sisteme de dezinfecţie de intensitate mare pentru debite cuprinse intre 13 si 328 m3/h şi cu racorduri cuprinse intre 2˝ si DN 200.
 • Statii de dezinfecţie cu capacitate de dezinfecţie certificată, destinate tratarii de debite mari avand racorduri de la 1 1/4˝ pana la DN 200.

Exemplu de preț: pentru SISTEM TRATARE APA CU STERILIZATOR UV SI POMPE DOZATOARE 150 MC/ ora = 6.913,19 lei ( cu tot cu tva) adică 1.550 EURO.

Am precizat 150 mc/oră, pentru că, din indicatorii din studiul de fezabilitate reiese capacitatea cea mai mare a unei stații de clorinare de 130 mc/oră în condițiile unei prize de apă de 57 mc/oră.

Tratare cu argint: Necesită apă foarte curată şi contact de mai multe ore a apei cu plăcile de argint. Este un bun dezinfectant dar aplicabil mai degrabă pentru a menţine o apă sterilă după ce a fost deja dezinfectată.

Razele gamma: sunt radiaţii electromagnetice, ionizate. Se folosesc mai rar pentru dezinfecţie.

Ultrasunetele: sunt vibraţii mecanice de înaltă frecvenţă care pot ucide microorganismele. Sunt rar folosite.

Așadar, pentru a face cancer la Bușteni, ne costă 40.000 de EURO/stație de clorinare, fară să avem ceva de spus.

Pentru a trai sănătos ne-ar costa 1.550 de EURO/stație de tratare cu UV și să luăm atitudine pentru a schimba soluția. Dar precum văd vom bea apă clorinată mulțumiți și zâmbitori, fără grija zilei de mâine pentru că avem spre exemplu spital, unde să tratăm pentru orice boală actualii locuitorii, copiii si copiii copiilor lor și de ce nu și turiștii și investitorii care vor da năvală fericiți că se pot simți ca acasă, aer poluat, apă cu clor, zgomot de autostradă, peturi la tot pasul. În plus, datorită economiei, ESTE LOC de mișmășit valorile la celelalte obiecte din licitație!

Mulțumesc celor care au distribuit articolul ”Stop – La Bușteni otravă în apă” și au participat la Campania – Spune NU clorinării apei la Bușteni . Măcar am încercat împreună să ne schimbăm viitorul.

SE PARE CĂ N-AM REUȘIT !

Dacă nu ți-ai exprimat încă părerea o poți face acum în urmatorul chestionar:

[poll id=”2″]

 

Poti promova  Campania – Spune NU clorinării apei la Bușteni!  prin urmatoarele metode:

 

– Prin promovarea pe Facebook cu Share sau Like

– Discuții libere cu prietenii și vecinii

 

Acum, dacă tot se realizează proiectul… luând exemplul ”despăgubirilor” pentru pașuni, terenuri, păduri, pe noi LOCUITORII ORAȘULUI BUȘTENI ne va despăgubi cineva că vom cumpăra apă plată pentru consum ??? Cu siguranță NU !

Așadar dacă citiți acest articol și anteriorul veti vedea că un prim atentat la buzunar va fi de vreo 5 lei / persoană / zi adică 150 lei / lună pe lângă faptul că plătim cât plătim APA, Canalizarea și apa meteorică .

Din ce in ce mai BINE !

In acest moment sunt in stare de șoc și nu prea mai am vorbe, până și miștourile mi-au dispărut.

Va urma !

Eu zic să nu distribui că văd ceilalți că nu vrei să bei apă otrăvită, să-ți omori familia, copii, prietenii și să-i lași ”săraci” pe cei care ți-au propus să eutanasiezi viitoarele generații, nu este corect să gândești că poți trăi curat și liber.

”Capul plecat sabia nu-l taie

Dar cu lanțuri grele trupul incovoaie”

___Vizualizari 1276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
HPIM4855
Despre Primar, Viceprimar si Administratorul public de la Bușteni

E greu, foarte greu să ințelegi ce inseamnă democrația, votul , atribuțiile aleșilor, drepturile și obligațiile acestora, mai ales dacă...

002
Pârtia Kalinderu, Casa Otto Schiel, un nou viitor pentru Bușteni

Precum spuneam in articolul trecut, D.S. Kalinderu a fost din nou ”rescos” la licitație, s-a ”reconcesionat” serviciul de transport public...

Close