Nestor Urechia – In Bucegi

Lamurire

În anul 1927, după recomandarea neuitatului meu prieten, marele poet Alexandru Vlahuţă, Institutul de arte grafice şi de editură „Minerva” a tipărit prima ediţie a acestei lucrări. În acelaştimp, a apărut la Paris, în editura cunoscutei case Plon-Nourrit, textul francez al acestei opere,alcătuit de autor, sub litlul „Dans les Carpathes Roumainen”.Cele două texte, francez şi românesc, au avut destinuri deosebite. Cel francez a avut, din prima zi a ivirei sale, o primire călduroasă şi foarte măgulitoare pentru autor; a fost nevoe de patruediţii.Textul românesc a trebuit să aştepte formarea în publicul cetitor a unei mentalităţi speciale:

dragostea de Natură şi de cutreerare a munţilor.
Din ziua când această mentalitate s’a înfiripat, cartea„În Bucegi” a ajuns să fie cunoscută, apreciată şi mare a fost mulţumirea autorului de a constatarăspândirea ei în mâinile unei elite româneşti. Ediţia din 1907 s’a epuizat înainte de răsboi. Dela răsboi încoace, toţi amicii şi cunoscuţiimei, ba chiar mulţi necunoscuţi, cari s’au exprimat călduros prin scris, m’au îndemnat foarte stăruitor să public o nouă ediţie a acestei lucrări. Trebue să adaug că acest îndemn este întărit şi de marele succes dobândit de ultima mea carte „Vraja Bucegilor” publicată sub auspiciile „Turing-Clubului României”. Iată dar că am nespusa mulţumire de- a prezenta publicului cetitor o ediţie, cu text definitiv, alucrărei „În Bucegi”, care mi-este cea mai dragă dintre toate cele ce am scris.
NESTOR URECHIA
Va recomand indemnandu-va la citit  in putinele clipe libere pe care le aveti …

___Vizualizari 338

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
0099rigler-rosusinegru
Eliseul din Valea Cerbului – 1900 – 1910

Eliseul din Valea Cerbului  - o scurtă trecere in revisă prin anii 1900 - 1910  - Denumirea inițiala "Eliseul din Valea...

Administratia și viața economică – Bușteni 110

Un nou articol din ciclul Bușteni 110, omagial aș putea spune, pentru că, dacă vă aduceți aminte din articolele trecute,...

Close