RAPORT  FINAL – Extras

Strategia – format pdf.

 1. 1.      DATE GENERALE
Codul   SMIS 12735
Numele beneficiarului Orasul Busteni
Titlul proiectului Planificarea   strategica , parghie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii Busteni
Adresa Bulevardul   Libertatii 91, Cod postal105500, Localitatea Busteni, Judetul Prahova
Telefon/Fax 0244.322.005  0244.321.728
E-mail primabus@yahoo.com       primaria.busteni@gmail.com
Data începerii proiectului 13.09.2010 Data încheierii proiectului 12.06.2011
Valoarea totală eligibilă   a proiectului (lei): 290.020,00
Perioada de   raportare[1] De la: 13.09.2010 La: 12.06.2011
 1. 2.      DESCRIEREA   IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

2.1 REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul „Planificarea strategica , parghie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii Busteni „ Cod SMIS 12735 ,  este incadrat in Programul Operational „ Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Domeniul major de interventie 1.1, Strategii de dezvoltare locala. Contractul de finantare a fost semnat la data de 13.09.2010 cu numarul 186. Si a avut o perioada de implementare de 9 luni, respectiv 13.09.2010 – 12.06.2011

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

– Stabilirea liniilor de dezvoltare strategică a localităţii

– Identificarea şi distribuirea eficientă a resurselor financiare pentru implementarea proiectelor prevăzute în planul de acţiuni elaborat

– Îmbunătăţirea eficienţei şi performanţei funcţionării autorităţii publice locale

– Iniţierea unui dialog ce vizează crearea de parteneriate la nivel instituţional cu instituţii similare

– Diseminarea rezultatelor şi constientizare publică cu privire la importanţa planificării strategice

–                  In derularea proiectului s-a verificat permanent modul de afisare a elementelor vizuale si s-a cerut acordul ofiterului de proiect.

–                  S-au desfasurat toate activitatile prevazute in cererea de finantare

–                  Strategia de dezvoltare locala a fost aprobata de Consiliul local in data de 08.06.2011 cu numarul 72

–                  Au fost tiparite dupa aprobarea in consiliul local a Strategiei de dezvoltare, 200 exemplare strategii si 100 exemplare ghiduri planificare strategica.

–                  S-a efectuat auditul proiectului,

 

–                  2.2.  STADIUL PROIECTULUI ÎN RAPORT CU REALIZAREA OBIECTIVELOR

   

Obiective generale

Creşterea capacităţii de planificare strategică   la nivelul oraşului Buşteni prin elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă   la nivel local , orizont 2015

Obiective specifice

 • Stabilirea liniilor   de dezvoltare strategică a localităţii;
 • Identificarea şi   distribuirea eficientă a resurselor financiare pentru implementarea   proiectelor prevăzute în planul de acţiuni elaborat;
 • Îmbunătăţirea   eficienţei şi performanţei funcţionării autorităţii publice locale;
 • Iniţierea unui dialog   ce vizează crearea de parteneriate la nivel instituţional cu instituţii   similare;
 • Diseminarea   rezultatelor şi constientizare publică cu privire la importanţa planificării   strategice;

 

2.3.  ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Denumirea    activităţii

Perioada de    realizare

Stadiul    implementării

(implementat,    neimplementat)

Începere

Finalizare

Pregatire cerere de   finantare (realizata anterior perioadei de implementare) 3 august 2009 3 septembrie 2009 Realizat anterior   perioadei de implementare
Lansarea procedurii   de achiziţii publice    Septembrie 2010 Octombrie 2010 implementat
Achizitie   echipamente IT Septembrie 2010 Octombrie 2010 implementat
Informare, publicitate Septembrie 2010 iunie  2011 implementat
Formarea grupului   de lucru ianuarie    2010 Februarie 2010 implementat
Colectare de date Decembrie 2010 Aprilie2011 implementat
Sondaj de opinie Decembrie 2010 Aprilie2011 implementat
Definirea Status   Quo. Ianuarie2011 Martie2011 implementat
Evaluarea situaţiei   existente şi identificarea punctelor tari, slabe, a ameninţărilor şi   oportunităţilor Martie2011 Martie2011 implementat
Stabilirea   viziunii, misiunii şi a axelor prioritare de dezvoltare Martie2011 Martie2011 implementat
Consultare publică   strategie de dezvoltare Aprilie2011 Aprilie2011 implementat
Elaborarea   măsurilor şi a seturilor de acţiuni Aprilie2011 Aprilie2011 implementat
Consultare publică   strategie integrală cu plan de acţiune Aprilie2011 Aprilie2011 implementat
Sesiuni de   pregătire personal autoritate publică Martie2011 Iunie2011 Implementat
Management proiect   şi raportare Septembrie 2010 Iulie 2011 implementat
Audit proiect Iunie 2011 iulie 2011 implementat

 

2.4. Detaliaţi stadiul realizării măsurilor corective, precum şi respectarea termenelor stabilite, pentru cazurile în care AM a făcut astfel de recomandări:

Măsuri corective iniţiate de AMDCA

Termen de realizare acordat

Stadiul realizării măsurilor

Respectarea termenelor propuse

Nu   este cazul

 

 

2.5. REZULTATELE OBŢINUTE

 

Rezultate de proiect

–  21 Funcţionari ai primăriei pregătiţi în domeniul planificării strategice,

–  25 Funcţionari ai primăriei pregătiţi în domeniul dezvoltării durabile,

–  53 Angajati ai primăriei pregătiţi în domeniul egalitatii de sanse

–  25 Angajati ai primariei pregatiti in domeniul dezvoltarii durabile

–  65 Participanti la Conferinta cu tema Dezvoltarii durabile

–  69 Participanti la Conferinta cu tema Egalitatii de sanse

–  40 Participanti reprezentativi pentru orasul Busteni la prima consultare publica

–  40 Participanti reprezentativi pentru orasul Busteni la consultarea publica finala

–  1 strategie de dezvoltare durabila aprobata prin hotarare de Consiliu Local

Rezultate imediate ale proiectului

– 5 contracte semnate cu furnizorii

– Echipamente achizitionate functionale : 1 laptop, 3 soft licentiat, 1 multifunctionala, 1 videoproiector, 1 ecran proiectie

– 2 Comunicate de presa – Lansare proiect si finalizare proiect

– 1 Banner proiect

– 50 Etichete/stickere

– 200 strategii

– 100 ghiduri planificare strategica

– Grupuri de lucru formate in functie de urmatoarele tematici: mediu, economic, social, administratie,turism

2.6.  EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI

 

Proiectul a avut un impact deosebit, pozitiv, contribuind la dezvoltarea capacitatii administrative a personalului din Primarie dar mai ales a dus la colaborarea intre institutia Primariei si locuitorii orasului Busteni, axandu-se pe transparenta in comunicare, in organizare, derulare si finalitate.

Astfel la acest proiect au participat democratic persoane reprezentative din localitate, personalul primariei, toti consilierii primariei, unitatile bugetare de pe raza orasului busteni, alte societati comerciale, conlucrand , finalitatea proiectului traducandu-se prin realizarea „ Strategiei de dezvoltare durabila a Localitatii Busteni – Orizont 2015 aprobata de Consiliul Local Busteni in data de 08.06.2011 prin Hotararea 72.

 

2.7. Indicatori

Cererea   de proiecte 4/2009

Axa 1 –                Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

DMI 1.1. –            Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Operaţiunea –     Strategii de dezvoltare locală

Indicatori

U.M.

Valoare realizată în perioada de raportare

Valoare prevăzută în Cererea de finanţare    (ţintă)

Strategii elaborate

număr

1 1
Strategii aflate în faza de implementare

număr

1 1
Analize SWOT realizate

număr

5 5
Zile participant la instruire*

număr

141 170
Strategii aprobate

număr

1 1

 

 

2.9.      ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE A PROIECTULUI

 1. a.    Activităţi legate de mass-media

Activitatea

DA (număr)

NU

Comunicat de presă la începutul derulării   proiectului 1
Comunicat de presă la sfârşitul proiectului 1
Apariţii în presă:- articole în presa scrisă 1
– ştiri 2
– reportaje
– interviuri radio/TV 4
x Activităţile au   respectat cerinţele minime incluse în anexa IV a Contractului de finanţare?  DA

 

 

 1. b.    Materiale de promovare

Tipul materialului    de promovare

DA

NU

Bannere/afişe   la locul de desfăşurare a proiectului da
Fotografii   din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor da
Etichete   aplicate mijloacelor fixe achiziţionate da
Materialele   necesare pentru îndeplinirea activităţilor (curricule, suporturi de cursuri,   manuale, rapoarte, etc) conţin elementele de identificare vizuală da
Materiale-suport   pentru activităţile desfasurate (de ex.: pliante, broşuri, pixuri, mape, etc) Nu   este cazul
În realizarea materialelor s-au   respectat cerinţele minime incluse în anexa IV a Contractului de finanţare?   Da

 

 1. c.    Evenimente de promovare

Tipul    evenimentului

Descrierea

Eveniment   lansare 70   de participanti la evenimnetul de lansare
Conferinta   dezvoltare durabila 65   participanti din care 25 angajati ai primariei
Seminar   egalitate de sanse 69   participanti din care 53 de angajati ai primariei
Consultare   publica 1 40   de participanti in cadrul consultarii publice
Consultare   Publica 2 ( finala 40   de participanti in cadrul consultarii publice
X  Fotografii de la locul de desfăşurare a evenimentului.

 

 

 1. d.    Alte activităţi de informare şi publicitate

Tipul    evenimentului

Descrierea

Interviuri In   cadrul fiecarui eveniment descris mai sus a fost invitata presa scrisa si   vizuala, dandu-se interviuri de catre managerul de proiect si primarul   localitatii Busteni
Aparitii   in presa scrisa Lunar   Primaria Busteni da comunicate cu privire la starea economica sociala si de   mediu a populatiei localitatii, prezentand si aspecte ale atragerii de   fonduri europene
Comunicate   de presa generale In   cadrul altor evenimente ce au loc pe teritoriul orasului intotdeauna sunt   amintite proiectele europene derulate, programele de finantare, fondurile si   axele prioritare.

2.10.  ACHIZIŢII PUBLICE¨

Nr.crt.

Obiectul contractului

Tip contract achiziţii (servicii, bunuri) şi cod CPV

Procedura de achiziţie publică aplicată

Număr de oferte evaluate

Contract achiziţie (nr/data)

Valoare contract

(Lei fără TVA)

Stadiu contract

1

2

6

7

9

10

12

13

01

Pregătirea cererii de finanţare ServiciiCod CPV73220000-0 Cere oferta SEAP 5 8557 / 27.08.2009

21.006,00

Finalizat

1.1

Realizarea strategiei de dezvoltare   durabilă a oraşului Buşteni, elaborarea ghidului de best practice-uri în   domeniul planificării strategice, susţinerea sesiunilor de pregătire în   domeniul planificării strategice, egalităţii de şanse şi a conferinţei în   domeniul dezvoltării durabile. ServiciiCod CPV73220000-080530000-8 Cere ofertaSEAP 3 13070/13.12.2010

78.181,60

Finalizat

1.2

Servicii de realizare a sondajului de   opinie ServiciiCod CPV79320000-3 Cere ofertaSEAP 3 13.069 / 13.12.2010

44.700,00

Finalizat

2

Servicii de tipărire strategie, ghid în   domeniul planificării strategice, banner, etichete ServiciiCod CPV79823000-9 Achizitie directa 3 6219 / 09.06.2011

27.180,00

Finalizat

3

Achizitie servicii informare si publicitate   ( bannere,etichete,comunicate presa ServiciiCod CPV 79341000-6 Achizitie directa Caiet sarcini13140/14.12.2010

347,00

500,00

700,00

Finalizata

4

Achiziţie echipamente IT Furnizare echipamenteCod CPV30213100-638652120-730232110-848624000-8 Achizitie directa 3 11133 / 22.10.2010

7.790,00

Finalizat

5

Ch gen de administratie ServiciiCod CPV 30192153 – 8 Achizitie directa 1 2011.03262 / 06.04.2011

384.03

Finalizat

6

Inchiriere sali Servicii Cod CPV 70130000-1 Achizitie directa 2 4178/13.04.2011

7000,00

Finalizat

7

Servicii audit ServiciiCod CPV79212100-4 Cerere de oferta 7 6958 / 27.06.2011

2000,00

Finalizat

 

 

2.12. CONTINUAREA PROIECTULUI:

 

Proiectul va continua prin monitorizarea strategiei de dezvoltare   durabila a localitatii. La monitorizare vor participa cei 21 de angajati ai   primariei care au beneficiat de instruirea in domeniul planificarii   strategice . Sursa de finantare Buget local – Capitol Salarizarea   personalului
 1. 3.    CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1.  DEZVOLTAREA DURABILĂ

Explicaţi modul în care proiectul a contribuit la dezvoltarea durabilă (economic, social şi de mediu)

In cadrul proiectului s-a desfasurat   activitatea „Conferinta pe tema dezvoltarii durabile” in cadrul acestei   activitati au beneficiat de instruire/informare 25 de functionari ai   primariei care si-au insusit cunostinte si principii ale dezvoltarii   durabile. Pe langa intarirea capacitatii administrative in acest domeniu s-a   avut in vedere ca aceste principii sa poate fi comunicate si populatiei   localitatii, din acest motiv in cadrul aceluiasi eveniment au participat si   persoane ce nu au facut parte dintre angajati, exempu Consilieri locali,   Personal administrativ din invatamant, sanatate,administratia financiara ,   societati publice ( salubrizare, apa-canal ) etc de pe teritoriul   administrativ al localitatii.

3.2.  EGALITATEA DE ŞANSE

Explicaţi modul în care proiectul a promovat egalitatea de şanse

In cadrul proiectului s-a desfasurat   activitatea „Seminar pe tema Egalitatii de sanse” in cadrul acestei   activitati au beneficiat de instruire/informare 53 de functionari ai   primariei care si-au insusit cunostinte si principii ale egalitatii de sansa.   Pe langa intarirea capacitatii administrative in acest domeniu s-a avut in   vedere ca aceste principii sa poate fi comunicate si populatiei localitatii,   din acest motiv in cadrul aceluiasi eveniment au participat si persoane ce nu   au facut parte dintre angajati, exempu Consilieri locali, Personal   administrativ din invatamant, sanatate,administratia financiara , societati   publice ( salubrizare, apa-canal ) etc de pe teritoriul administrativ al   localitatii.

 

 

 

 1. PROBLEME APĂRUTE        PE DURATA IMPLEMENTĂRII

 

Problema

Modalitatea de rezolvare

In   conditiile in care Romania trece printr-o perioada de reduceri de personal in   Administratia publica locala, Orasul Busteni a avut aceleasi probleme, Astfel   in luna iunie 2010 un numar de 25 de angajati / functionari au fost   disponibilizati, in luna Martie 2011 un numar de 38 de angajati au renuntat   sa mai lucreze in cadrul Primariei datorila scaderilor salariale, ducand la   dificultati in atingerea indicatorilor de proiect respectiv neatingerea unui   numar de 33 de participanti eligibili ( functionari ai Primariei )la   conferinta pe tema dezvoltarii durabile. La   conferintele si seminariile pe tema dezvoltarii durabile au participat   persoane angajate in sectoarele conexe administratiei publice locale,   respectiv Politie, Politie locala, Invatamant , Sanatate, Servicii   deconcentrate, ceea ce a dus implicit la atingerea obiectivului propus,   respectiv Intarirea capacitatii administrative.

___Vizualizari 622

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Distribuie