x   Raport Final     

 I.       Prezentare generală

 

Axa   prioritară  5Domeniu   major de intervenţie 5.1  
Titlu   proiect Reabilitarea patrimoniului cultural din statiunea Busteni  
Beneficiar   : U.A.T. Oras Busteni  
Număr   de referinţă / cod SMIS :  3452
   
   
   
   
   

 

II.       Detalii raportare

 

Data semnării contractului  04.05.2010

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare: 05.05.2010

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare 05.01.2012

 

III.      Detalii despre beneficiar

 

Beneficiar  U.A.T. Oras Busteni

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)Bulevardul Libertatii nr. 91 Cod 105500, Busteni, Judet Prahova

Tel. 0244.322.005   Fax 0244.320.752           E-mail : primabus@yahoo.com

IV.     Obiectivele generale / specifice ale proiectului

 

 Obiectivul general al proiectului a fost „Dezvoltarea   turismului cultural in statiunea Busteni”. Pentru a putea fi indeplinit   obiectivul general va trebuie atins obiectivul specific de crestere cu 10 %   pana in anul 2015 a numarului de artisti si turisti ce vor participa la   evenimentele culturale si artistice din localitate.Pentru indeplinirea obiectivului general si a   celui specific implementarea proiectului    a dus la Reabilitarea Casei de Cultura si a spatiului din fata   acestuia si restaurarea Monumentului „ Ultima Grenada a caporalului Musat,   situat in fata Garii Busteni 

 

 

 

V.      Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  pana la momentul raportării

 

 Proiectul   REABILITAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN STATIUNEA BUSTENI a avut ca scop  cresterea atractivitatii statiunii Busteni   pentru iubitorii de arta si cultura. Acest  proiect face parte din strategia de   dezvoltare turistica a orasului Busteni – „ Busteni o statiune renascuta „   fiind un proiect integrat care, pornind de la aspectele culturale, sociale si   turistice a realizat mai multe puncte de interes destinate diferitelor   tiplogii de activitati care sa asigura o buna utilizare a cadrului urban, in   conformitate cu caracterul sau.Proiectul a   raspuns necesitatilor prin investitiile in :-            Reabilitarea Casei de Cultura si a spatiului din   fata acesteia.

–            Restaurarea monumentului «  Ultima Grenada   «  situat in fata Garii Busteni .

Atat Monumentul ‘’Ultima Grenada’’   cat si Casa de Cultura Busteni fac parte din grupa B de monumente, fiind   reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Pentru ca   proiectul sa-si atinga obiectivele stabilite, a fost necesara o planificare a   tuturor activitatilor ce au fost realizate. Activitatile proiectului au fost acele   actiuni care au condus la atingerea obiectivelor propuse. Planificarea   activitatilor a determinat ceeace trebuie realizat, de catre cine si cu ce,   pentru a indeplini toate cerintele pentru finalizarea proiectului in   parametrii de timp, cost si calitate impusi.

Astfel,   pentru implementarea prezentului proiect au fost realizate urmatoarele   activitati :

 

  1. Elaborarea        studiului de fezabilitate

 

Procedura de achizitii publice   pentru elaborarea SF, PT, DE a fost incheiata in iulie 2006 prin Ministerul   Dezvoltarii Regionale si a fost castigata de Firma Romair Consulting   Bucuresti.

 

  1. Elaborarea        cererii de finantare

 

– Elaborarea Cererii de finantare a   fost realizata de firma Romair Consulting Bucuresti, in baza castigarii licitatiei   publice efectuate de primaria Busteni in Mai 2007

– Depunerea Cererii de finantare a fost realizata in decembrie 2007

– Semnarea contractului de finantare s-a realizat in 04.05.2010

 

  1. Procedura        de achizitii publice pentru servicii de informare si publicitate,        lucrari de reabilitare si restaurare a Casei de Cultura si a        monumentului ‘’Ultima Grenada ‘’, servicii de dirigentie de        santier, servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a        lucrarilor, servicii de audit.

 

3.1.   Programarea achizitiilor publice prevazuta pentru octombrie 2008  –   nu a fost programata la termen datorita   perioadei lungi de evaluare a Cererii de finantare. Programarea efectiva a acestor proceduri a avut loc in iunie 2010.

3.2. La data   realizarii raportului de progres  s-au elaborat toate documentatiile de   atribuire pentru :

– Publicitatea proiectului

– Lucrari

 

3.3. , 3.4   Au fost semnate contractele pentru asistenta tehnica , si dirigentie de   santier .

3.5.   Elaborarea si semnarea contractelor de lucrari, activitate prevazuta pentru   luna august 2010,  a fost finalizata in   luna aprilie 2011 .

 

  1. Publicitatea        proiectului

 

4.1.Comunicatul de presa privind inceperea   implementarii proiectului prevazut pentru luna octombrie 2010 s-a realizat in   luna noiembrie 2010 , fiind avizat de ADR Calarasi la data de 29.10.2010 cu   numarul 10926, iar publicarea a fost realizata in data de 15.11.2010 in   ziarul Telegraful de Prahova .

4.2.Montarea panourilor provizorii era prevazuta   pentru luna noiembrie 2010, insa datorita intarzierii incheierii contractului   de lucrari panourile s-au montat in luna iulie 2011

4.3.Comunicatul de presa privind finalizarea   implementarii proiectului era prevazuta pentru luna noiembrie 2011 insa   datorita intarzierii semnarii contractului de lucrari s-a decalat in luna 21 a   proiectului respectiv a fost publicat  la   data de 10.01.2012. La data de 10.01.2012 s-a publicat un articol de   informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul Telegraful de   Prahova.

 

  1. Realizarea        lucrarilor de reabilitare si restaurare

 

5.1Dirigentia de santier –Contractul   s-a desfasurat pe perioada lucrarilor , in acest sens Dirigentia s-a realizat   prin prezenta la fata locului si rapoarte lunare ale dirigintelui de santier

5.2Asistenta tehnica pe timpul implementarii   proiectului –Contractul   s-a derulat pe perioada lucrarilor, in acest sens un reprezentant al proiectantului    s-a deplasat saptamanal la sedintele   de monitorizare si implementare acordand asistenta tehnica necesara.

5.3Restaurarea   Monumentului Ultima Grenada a fost unul din cele doua obiective de investitie   si a fost  prevazut sa inceapa in luna   noiembrie 2010 , insa datorita revizuirii proiectului tehnic s-a decalat pt   luna mai 2011, in prezent s-au realizat lucrarile de reabilitare a spatiului   inconjurator monumentului conform contractului de finantare .Reabilitarea   Casei de cultura – in urma revizuirii Proiectului Tehnic a inceput in luna mai  2011 .Pana in prezent au fost realizate   lucrari de reabilitare a etajului si mansardei conform contractului de   finantare si  proiectului tehnic.   Totodata pentru lucrarile de reabilitare a fost incheiat actul aditional nr1   cu constructorul , prin care perioada de finalizare a obiectivelor de investitii   a fost luna decembrie 2011 respectiv luna 20 de proiect. .

 

6.   Audit   –a fost auditata perioada 04.05.2010 – 14.02.2012

 

Management   si comunicare :

 

Managementul   proiectului a fost realizat de catre echipa de proiect de la nivelul   Primariei Busteni, care a fost  compusa   din 9 persoane , inclusiv managerul de proiect, in conformitate cu capitolul   Managementul Proiectului din Cererea de Finantare astfel :

Semnarea contractului de finantare s-a realizat in   data de 04.05.2010.

Prima instruire a   echipei de proiect s-a realizat in data de 04.06.2010 la ADR Sud Muntenia   Calarasi

In urma intalnirii   cu ADR Calarasi a fost realizat primul raport de instruire al echipei de   proiect.

In   perioada 05.05.2010 – 04.01.2012 au fost realizate 31 intalniri ale echipei   de proiect pentru monitorizarea activitatilor proiectului.

In   perioada de implementare au fost intocmite 31 minute ale intalnirilor echipei   de proiect .

Au   fost realizate 6 vizite de monitorizare la fata locului de catre ADR Sud   Muntenia – Prahova

A   fost virata si dedusa prefinantarea conform cererii de prefinantare.

Au fost  depuse cinci cereri de rambursare .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.     Rezultatele proiectului

Output *

Obiective aprobate,   revizuite

Realizări raportate în   perioada curentă

Denumire

UM

Obiective de patrimoniu local restaurate

bucati 2 2

Vizitatori la obiectivele de patrimoniu   restaurate

persoane 10.760 200

Numar de locuri de munca temporare create

Persoane 15 10 in perioada de implementare, 5 locuri de munca   permanente in vederea functionarii obiectivelor create

 

Rezultat *

Obiective aprobate,   revizuite

Realizări raportate   în perioada curentă

Denumire

UM

Suprafata   restaurata desfasurata a obiectivelor de patrimoniu cu potential turistic mp 1100 1100
Surse   de apa montate bucati 1 1
Instalatii   de iluminat imbunatatite bucati 2 2
Instalatii   de incalzire si climatizare imbunatatite bucati 1 1

 

 

 

 

IX.     Stadiul derulării procedurilor de achiziţii

(conform capitolul Achiziţii publice din Cererea de finanţare)

 

Tipul achiziţiei

Procedura   aplicata

Valoarea estimată

Conform sect.   3.4 din CF

Valoarea

contractata

Diferenţa Data publicării in SEAP(inclusiv nr.   SEAP)/Data publicării anunţ in ziar/Data transmiterii cererii de oferta

Data estimata   de finalizare a procedurii

Data semnării   contractului

(Inclusiv   nr.SEAP atribuire)

Realizare   studiu de fezabilitate, P.T si DE pentru proiectul Busteni – O statiune   renascuta

Licitatie   deschisa

152661.33

152661.33

0

05.2007

Cheltuieli   pentru avize, acorduri, autorizatii de construire

Achizitie directa

11858.09

11858.09

0
Documentatie   pentru cererea de finantare din fonduri europene – Busteni o statiune   renascuta – reabilitarea patrimoniului cultural din statiunea Busteni

Cerere de   oferta

25760.33

25760.33

0 Inv. Partic. 6802 / 26.06.2008

05.08.2008

SEAP 36441 /   12.08.2008

Organizarea   procedurilor de achizitie publica Incredintare   directa

Se   desfasoara in cadrul UAT Busteni

17014.92

0

17014.92
Servicii   de dirigentie de santier

Cerere de   oferta

35344.04

8734.19

26609.85 Anunt participare 262557 /   05.08.2010

07.09.2010

SEAP

117821 /   14.09.2010

Realizare   lucrari de reabilitare Casa de cultura si restaurare Monument „Ultima grenada   „

Licitatie   deschisa

1486571.34

810216.27

676355.08 Anunt participare 111433 /   15.11.2010

08.04.2011

SEAP 106817 /   03.05.2011

Servicii   de informare si publicitate

Achizitie directa

2900,00

Servicii   de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

Negociere   fara publicare anunt de participare

23562.70

23562,00

0.70 UCVAP 7727/ 28.07.2010Min Finantelor7729 / 28.07.2010

24.08.2010

SEAP

90309 /   28.08.2010

Comisioane,   taxe, cote legale, costuri de finantare

Achizitie   directa

17739.54

Servicii   de audit

Achizitie directa

18000.00

17500

500

 

 

 

Obiect DA / NU Observaţii
Au   fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de   informare şi publicitate? DA Persoana care se ocupa de publicitate este   d-na Ene Sorina
Există   comunicate de presă în legătură cu proiectul? DA Un comunicat de presa publicat in data de   15.11.2010 si doua in data de 10.01.2012
A fost   respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala? DA Materialele publicitare au fost avizate de ADR   Sud Muntenia
Au   existat activităţi de informare şi diseminare organizate (conferinţe, seminarii,   târguri sau expoziţii) în care a fost prezentată investiţia şi forma sa de   finanţare? NU
În cazul   investiţiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de   informare? Panourile provizorii au fost montate in luna iulie   2011

 

 

 

 

XV Egalitatea de şanse (conform capitol din Cererea de finanţare):

 

Echipa de proiect a fost formata din 9 persoane , patru de gen masculin si cinci de gen feminin.

Egalitatea de sanse a fost  promovata si in cazul atribuirii si derularii contractelor de lucrari si servicii care au fost  realizate conform OG 34 / 2006. S-a  asigurat  accesul la documentatia de atribuire tuturor ofertantilor interesati in realizarea proiectului.

 

 

 

 

 

___Vizualizari 383

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Distribuie