Proiecte in derulare2012     I      Investitii 2008 – 2013  I

In aceasta sectiune este prezentat Planul de masuri 2011 – 2015 care va fi completat cu legaturi directe catre proiectele si/sau investitiile care se incadreaza in acesta, in acest site sau direct in pagina oficiala a Primariei Busteni.

 

Obiectiv general:
 1. 1.    Dezvoltarea turismului competitiv la nivel european (TCE)
Obiectiv specific: TCE1.    Diversificarea serviciilor turistice si imbunatatirea nivelului calitativ al acestora
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
TCE 1.1: Elaborarea unui brand turistic unitar si integrat, incluzand toate tipurile de turism, competitiv la nivel european
 • Brand turistic local elaborat si promovat
 • Plan de marketing turistic realizat
 • Cresterea gradului de expunere a statiunii privind avantajele ofertei turistice
 • Cresterea gradului de promovare a patrimoniului turistic
 • Oferta turistica integrata realizata si promovata
TCE 1.2: Imbunatatirea standardelor de calitate a ofertelor turistice
 • Oferte turistice de calitate, in conformitate cu standardele de clasificare nationale si internationale
 • Cresterea nivelului de instruire practica a personalului din turism
Obiectiv specific: TCE2. Imbunatatirea infrastructurii de acces pentru obiectivele turistice
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
TCE 2.1: Imbunatatirea infrastructurii de acces aferente obiectivelor turistice
 • Imbunatatirea infrastructurii locale de transport catre obiectivele turistice
 • Cresterea gradului de confort al turistilor
 • Drumuri turistice modernizate
 
TCE 2.2: Imbunatatirea infrastructurii aferente obiectivelor turistice
 • Conditii de protectia mediului asigurate in arealele turistice
 • Imbunatatirea aspectului arealelor turistice prin cresterea gradului de curatenie
 • Scadere numarului si ariei ocupate de camparile ilegale
 • Cresterea gradului de informare a populatiei privind necesitatea protectiei mediului
Obiectiv specific: TCE3. Diversificarea si imbunatatirea conditiilor de practicare a sporturilor
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Diversificarea gamei de sporturi practicate in statiune
 • Noi suprafete de practicare a sporturilor de iarna amenajate
 • Pregatirea Festivalului Olimpic al Tineretului European 2013
Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii – sociala, edilitara si de mediu (IEM)
Obiectiv specific: IEM 1: Organizare spatiala, inventariere urbana, fond construit
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
IEM 1.1: Inventarirea fondului construit
 • Plan Urbanistic General actualizat
 • Fond de locuinte de inchiriat dezvoltat si modernizat
 • Ameliorarea situatiei legale a terenurilor disponibile in domeniul public si privat in zona urbana si periurbana
IEM 1.2: Spatii comerciale si publice
 • Adoptarea de noi regulamente urbanistice privind estetica noilor constructii
 • Realizarea unei imagini unitare a orasului
 • Imbunatatirea aspectului general al localitatii
Obiectiv specific: IEM 2:Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de drumuri
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
IEM 2.1: Modernizarea infrastructurii stradale si a spatiilor pietonale
 • Consolidarea si modernizarea zonelor de circulatie si transport
 • Realizarea pistelor pentru biciclisti
 • Realizarea facilitatilor pentru persoane cu dizabilitati
 • Sosea de centura (ocolitoare) realizata
IEM 2.2: Modernizarea iluminatului public
 • Acoperirea integrala a orasului cu retea de iluminat stradal
 • Realizarea iluminatului de ocazie
 • Imbunatatirea aspectului general al localitatii
Obiectiv specific: IEM 3:Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de mediu
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Realizarea statiei de epurare
 • Extinderea retelei de apa si de apa uzata
 • Modernizarea managementului deseurilor
 • Cresterea gradului de confort al populatiei si al turistilor
  • Cresterea nivelului de educatie ecologica
  • Scaderea cantitatii de deseuri depozitate ilegal
  • Imbunatatirea aspectului general al localitatii
 
Obiectiv specific: IEM 4: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sanatate si asistenta sociala
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
IEM 4.1: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sanatate
 • Diversificarea serviciilor medicale disponibile pentru locuitori si turisti
 • Cresterea calitatii serviciilor medicale disponibile pentru locuitori si turisti
 • Diversificarea gamei de servicii sociale disponibile la nivelul orasului
 • Imbunatatirea activitatii de protectie a persoanelor defavorizate
 • Cresterea gradului de implicare a partenerilor sociali in activitatile specifice de asigurare a sanatatii public
 
IEM 4.2: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de invatamant
 • Mentinerea gradului de modernizare a infrastructurii de invatamant
 • Mentinerea dotarilor la standarde ridicate a unitatilor de invatamant
 • Infiintarea unei crese
 
Obiectiv general: Dezvoltarea durabila a economiei si reducerea somajului (DES)
Obiectiv specific: DES 1:Dezvoltarea initiativei private si a investitiilor
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
DES 1.1: Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor
 • Imbunatatirea accesului firmelor la servicii de consultanta
 • Imbunatatirea accesului firmelor la surse de finantare
 • Diversificarea activitatilor economice la nivel local
 • Dezvoltarea de activitati economice prietenoase mediului
DES 1.2: Spriijinirea cresterii economice la nivel local
 • Imbunatatirea gradului de valorificare a produselor locale
 • Crearea unei piete locale pentru desfacerea produselor locale
 • Imbunatatirea promovarii produselor locale la nivel regional si national
Obiectiv specific: DES 2: Reducerea somajului
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
DES 2.1: Formare continua si reorientare profesionala
 • Corelarea ofertei de cursuri de formare cu cererea de pe piata
 • Cresterea flexibilitatii fortei de munca
 • Imbunatatirea accesului somerilor la consiliere si consultanta
DES 2.2: Masuri active de reducere a somajului
 • Cresterea oportunitatilor de angajare la nivel local
 • Cresterea gradului de pregatire practica a fortei de munca
 • Cresterea sanselor de angajare a tinerilor dupa absolvire
 • Cresterea gradului de retentie a tinerilor pe plan local
Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor publice, premisa unei vieti de calitate (DSP)
Obiectiv specific: DSP 1: Intarirea capacitatii institutionale a Administratiei Publice Locale
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Cresterea capacitatii de planificare strategica a APL
 • Cresterea performantelor manageriale ale APL
 • Cresterea capacitatii institutionale de implementare a proiectelor
 • Imbunatatirea accesului APL la sursele de finantare
 • Imbunatatirea comunicarii APL cu cetatenii si agentii economici
 • Cresterea gradului de informare a cetatenilor si agentilor economice cu privire la activitatea APL
 • Cresterea gradului de implicare cetateneasca in viata orasului
Obiectiv specific: DSP 2: Dezvoltarea serviciilor in domeniul sanatatii
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate in cadrul unitatilor de invatamant
 • Cresterea nivelului de educatie sanitara al tinerilor
 • Cresterea starii de sanatate a tinerilor
Obiectiv specific: DSP 3: Dezvoltarea durabila si eficienta a invatamantului
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
DSP 3.1: Dezvoltarea eficienta a educatiei formale
 • Imbunatatirea accesului somerilor la consiliere si reciclare
 • Cresterea mobilitatii fortei de munca pe piata muncii
DSP 3.2: Masuri active si continue de sprijinire a invatamantului
 • Cresterea accesului parintilor si familiei la programe de informare si constientizare
 • Cresterea gradului de informare a parintilor si familiei
 • Cresterea accesului tinerilor la servicii de consiliere psihopedagogica
 • Cresterea accesului tinerilor la servicii de consiliere si orientare profesionala
Obiectiv specific: DSP 4: Siguranta cetateanului
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Cresterea sigurantei publice
 • Cresterea atractivitatii statiunii, atat pentru cetateni cat si pentru turisti
 • Scaderea infractionalitatii
Obiectiv specific: DSP 5:  Asistenta sociala – sprijin pentru categoriile defavorizate
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Diversificarea gamei de servicii sociale disponibile la nivel de localitate
 • Cresterea voluntariatului la nivel de localitate
 • Scaderea riscului de excluziune sociala la nivel de localitate
 • Diversificarea gamei de servicii sociale disponibile pentru persoanele de varsta a treia
Obiectiv general: Relansarea vietii culturale si dezvoltarea activitatilor de agrement la standarde europene (CAE)
Obiectiv specific: CAE 1: Sprijinirea si incurajarea investitiilor in infrastructura culturala, reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Reabilitarea si conservarea obiectivelor turistice ce apartin patrimoniului istoric, cultural, turistic si ecumenic
 • Cresterea atractivitatii obiectivelor turistice – muzee, case memoriale
Obiectiv specific: CAE 2: Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii culturale
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Cresterea gradului de promovare a obiectivelor culturale, istorice si ecumenice
 • Cresterea atractivitatii statiunii in randul turisticlor
 • Corelarea ofertei de servicii culturale cu oferta de servicii turistice
 • Cresterea calitatii vietii culturale
Obiectiv specific: CAE 3: Dezvoltarea si diversificarea activitatilor de agrement
Masura Indicatori de impact <De completat in timpul monitorizarii>
n/a
 • Diversificarea activitatilor de agrement disponibile pentru turistii care nu practica sporturi de iarna
 • Cresterea atractivitatii statiunii pentru toate categoriile de turisti

___Vizualizari 394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Distribuie