Aceasta este pagina oficială a PNL Bușteni.

Alegeri parțiale pentru funcția de primar – 11 06.2017

Platforma – Program PNL Bușteni – 2017 – 2024

Viziunea

Bușteni – Stațiune turistică europeană, cu un mediu curat si condiții bune de viață pentru cetățenii săi in orice anotimp si pentru orice vîrstă.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, TURISM, SPORT, AGREMENT

*Inființarea unui Birou de strategii in turism, dezvoltare economică și politici publice cât și a unui Centru Multifuncțional de Consultanță, Comunicare și Informare Turistică. – pe amplasament existent care să organizeze monitorizarea politicilor, strategiilor la nivel regional și național și a axelor finanțabile / fonduri externe, prin care se vor atrage minim 5 milioane euro din Fonduri Europene , burse regionale de turism , dispecerat regional de turism ( in stransă legatură cu Centrul de Informare Turistică )

*Panotarea turistică și locală stradală a unitaților de cazare și alimentație pt turism ( autorizate de Min. Turismului )

*Reamplasarea harții turistice locale 4m x 2m la loc vizibil in centrul orașului și in toate cartierele orașului.

*Studierea ridicării nivelului redevențelor și chiriilor / teren din domeniul privat al orașului Bușteni de la 11 euro/mp sau 0,03lei/luna mp la valoarea apropiată pieței pentru viitorii ”investitori” nerezidenți și incurajarea locuitorilor sau agenților economici rezidenți prin scutirea de la plata impozitului pe cladirea construită, timp de 5 ani.

*Reabilitarea si modernizarea căilor de acces către obiectivele turistice (poteci, indicatoare, mobilier specific, podețe)

*Realizarea unui sistem de orientare, semnalizare , informare turistică , comunicare on-line cu agenții turistici – sursa finantare Buget local + Centrul de informare și realizarea unui Ghid turistic al orașului Bușteni, sursa finantare Buget local + Centrul de informare + taxa hotelieră

*Integrarea conceptului de dezvoltare și colaborare turistică regională Valea Prahovei – sursa finantare Buget local + Centru de informare + taxa hotelieră + fonduri Min. Turismului și reintegrarea in circuitul turistic, a Stațiunii Turistice de Interes Național Bușteni.

*Sprijinirea activă a tuturor agenților economici implicați in turism prin **Continuarea relaxarii fiscale, incepând cu anul 2017, respectiv reducerea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru activități nerezidente de la 1% la 0,6% etapizat anual ( La propunerea PNL s-a diminuat impozitul pe clădiri pentru toți agenții economici in 2017 cu 30 %). Pentru anul 2018 studiem identificarea unor surse alternative pentru echilibrarea veniturilor bugetare pentru a putea scadea procentul cu minim 20% atât pentru clădiri cât și pentru terenuri.

**Activități de promovare a tuturor agenților economici implicați in turism – Participarea la Bursele de turism si Târgurile de turism Naționale .

**Realizarea unui studiu EXTINDEREA LOCALITĂȚII BUȘTENI IN ZONA GOLULUI ALPIN BAIU FĂRĂ AFECTAREA ZONEI FORESTIERE pentru activități turistice și rezidențiale . sursa finanțare Buget local + Fonduri Min Turismului.

**Recreerea echilibrului agenților economici mici prin incurajarea produselor tradiționale prahovene. ( lactate, fructe, ape minerale sucuri, produse alimentare, etc. ) – Sursa de finanțare – Buget Local .

**Bușteni – ”Capitala Alpinismului și Cățărarii iarna și vara” prin reabilitarea estacadelor de gheața existente la pârtia Kalinderu și prin promovarea celor 200 de trasee de alpinism din Bucegi . – Sursa de finanțare Buget local + ONG – uri

**Realizarea studiilor de fezabilitate in vederea atragerii de fonduri europene pentru obiective de interes industrial, turistic și cultural – Buget Local

**Realizarea unui spațiu de campare AUTORIZAT pe Valea Cerbului – Sursa de finanțare: Buget Local + Parteneriate.

LOCURI DE MUNCĂ:

*In prima fază se va realiza o bază de date pentru identificarea tuturor specializărilor și coroborarea lor cu necesitățile reale ale pieței muncii locale.

*Crearea a 250 locuri de muncă superior remunerate prin realizarea unui PARC INDUSTRIAL ( industrie eco, IT, cercetare) in parteneriat public – privat.

**Crearea a 100 de locuri de muncă in urma Fondurilor Europene atrase.

DEZVOLTARE LOCALĂ

Prioritatea 1 – Reinfințarea Serviciului de Gospodarire Orășenescă ( S.G.O.) – in subordinea Primariei in sprijinul locuitorilor orașului Bușteni și pentru intretinerea spațiilor publice implicit lizierele pădurilor

1. Transport public local :

*Implementarea transportului public urban Cartierele Piatra Arsă – Zamora – Centru Bușteni in vederea accesului facil către școli, unități de alimentație publică, acces județean, etc ( rută locală ) in subordinea S.G.O.

*Transport local gratuit in limita a 10 călătorii lunare pentru persoanele vârstnice și cele cu venituri mici și reducerea abonamentelor de serviciu cu 20% – Sursa de finanțare – Buget local

*Implementarea transportului pe bicicletă și realizarea de piste pentru bicicliști pe arterele rutiere ocolitoare ( Cartier Zamora, Cartier Nestor Urechia) cu legatură Centru si Cartier Poiana Țapului.

*Fluidizare trafic DN1 prin implementarea de sensuri giratorii și subtraversări pietonale (CNADNR).

2. Reteaua de apă si canalizare:

*Diminuarea facturilor la Apă, Apă menajeră și Apă pluvială cu 10% prin reanalizarea costurilor și apometrizare individuală a persoanelor fizice.

*Continuarea proiectului Reabilitare, înlocuire, extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare –FĂRĂ CLOR, ci prin alte metode alternative ”sănătoase”) – Sursa de finanțare C.N.I.

*Continuarea proiectului Extindere rețea de canalizare și canal colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, jud. Prahova – finantare prin Hidro Prahova

*Extinderea rețelei de apă si canal în zonele de dezvoltare ale orașului inclusiv Zona BAIU.

3. Infrastructura de acces: drumuri, străzi, pasaje, poduri, parcări, trotuare

*Rețele de canalizare pentru modernizare străzi și modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora.

*Modernizare drumuri si rețele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roșie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democrației, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni.

– Sursa de finanțare : Planul Național de Dezvoltare Locală – 2016 – 2018 suma aprobată 7,609,000 lei

*Realizarea unei șosele de centură (rută ocolitoare) – sursa finanțare CNADNR fără exproprieri ci prin schimb de teren.

4. Dezvoltare edilitară, iluminat public, energie electrică

*Iluminat public eficient pe toate străzile din localitate ( corpuri de iluminat ecologice)

*Mobilier stradal implementat pe toate arterele de comunicație din localitate ( bănci, coșuri de gunoi )

*Introducere energie electrică in Zona Baiu

*Introducerea iluminatului public stradal de la intrarea in localitate ( dinspre Sinaia) pană in punctul de intersecție cu zona industrială.

*Iluminat stradal in zona industrială ( Crina si Pescăriei )

5. Revitalizare urbană:

*Modernizarea străzilor și extinderea ariilor pietonale din zona centrală a orașului și zona centrală a cartierului Poiana Țapului,

*Toalete publice funcționale in zona centrală, cartier Poiana Țapului, Cartier Zamora, Cartier Silva.

*Panotare stradală pentru toate cartierele orașului

MEDIU

1. Gestionarea deșeurilor

*Implementarea colectării selective prin realizarea de puncte de depozitare incadrate in peisaj ( tomberoane fier, sticlă, hârtie) in toate cartierele localității .

*Rezolvarea situației existentente in Cartierul Silva și Cezar Petrescu, cu privire la amplasarea tomberoanelor. Relocarea in conditii de siguranță sanitară si umană.

2. Spații verzi:

*Reabilitarea spațiilor verzi din orașul Bușteni, plantarea de arbori și arbuști pereni specifici zonei montane, replantarea de arbori specifici dealungul DN 1 pentru reducerea cheltuielilor plante ornamentale neperene.

*Realizarea unui studiu peisagistic pentru Parcul Central , Parcul Poiana Țapului, Parcul Zamora, Parcul Schiel și implementarea concluziilor acestuia dar si realizarea a trei parcuri in Cartierul Nestor Urechia, Zamora și Piatra Arsă.

3. Conservarea cadrului natural

*Curățarea apelor afluenților și a raului Prahova.

*Identificarea metodelor de relocare legală a urșilor in alte teritorii sau in zone salbatice ale PNB.

EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ :

*Infințarea de cabinete medicale in scoli cu urmatoarele profile : psihopedagogic și general – Sursa de finantare: Ministerul Sănătății + Educației.

*Fond de carte și dotări pentru bibliotecile școlare

*Reabilitarea cabinetelor medicilor de familie aparținand Oraș Bușteni in special Poiana Țapului.

*Construirea unui Centru de Primiri Urgențe cu laborator autorizat și internare de zi, in funcție de metodologia Ministerului Sănătății.

*Minim o farmacie non-stop in Buşteni şi Poiana Ţapului care sa deservească și cartierele Zamora și Piatra Arsă.

*Activitatea culturală va fi desfasurată prin C.C.”Aurel Stroe” ca unitate descentralizată cu buget propriu.

TRANSPARENȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE prin:

*Respectarea LEGII.

*Sedințele Consiliului local anunțate in termen legal iar proiectele de hotărâre aprobate numai in interesul locuitorilor oraşului Buşteni.

*Activitățile Primăriei – Achiziții Publice dar mai ales cele prin incredințare directă vor fii atent monitorizate și facute publice.

*Comunicarea cu cetățenii și reintroducerea programului de audiențe pentru primar dar și pentru consilierii locali.

* Datoria publică va fi atent monitorizată.

Reintegrarea și implicarea in viața socială a persoanelor vârstnice:

*Casa pensionarului – in spaţiu existent.

*Responsabili de cartier – proveniţi din rândul cetaţenilor.

*Transport in comun local gratuit pentru rezidenţi persoane vârstnice cu venituri foarte mici și pentru cele fără venituri.

Continuitate: Menținerea evenimentelor și activităților tradiționale finanțate din Bugetul Local:

*Ziua Cadrului Didactic, Nunta de aur, Ziua Copilului,Sărbători tradiționale

 

Alegeri Locale 2016

 

Cine suntem și Platforma PNL pentru Bușteni 2016 – 2020 

Suntem proveniţi DINTRE CETĂŢENI PENTRU CETĂŢENI şi ii vom reprezenta cu cinste, respect şi demnitate.

Poziția in listă Nume / Prenume Vârsta Nascut in Domiciliul Profesia
1 ACHIM Virgiliu Cristian 40 ani Bușteni Bușteni Economist
2 MUȘAT GABRIEL 45 ani Bușteni Bușteni Economist
3 TELEANU Eugenia Maria 65 ani Bușteni Bușteni Profesor
4 GRIGORESCU Ionuț 39 ani Bușteni Bușteni DEMISIONAT 2018
5 MOLDOVAN Sanda 46 ani Cluj Napoca Bușteni Coafeză
6 IONIȚĂ Valeria Sanda 50 ani Voluntari Bușteni DEMISIONAT 2017
7 BRATOSIN Vasile Marius 36 ani Bușteni Bușteni Jurist
8 MĂNGUȚĂ Claudiu Ion 44 ani Sinaia Bușteni DEMISIONAT 2016
9 COLȚIADIS Cosmin Florin 34 ani Bușteni Bușteni DEMISIONAT 2017

Ce vrem pentru Buşteni :

VIZIUNEA  P.N.L. Buşteni

Busteni – Statiune turistică europeană,cu un mediu curat si condiţii bune de viata pentru cetatenii sai in orice anotimp si pentru orice varsta.

Ce vom FACE !

Dezvoltare locală:

 1. Dezvoltare edilitară, iluminat public, energie electrică
 • Iluminat public eficient pe toate străzile din localitate ( corpuri de iluminat ecologic)
 • Mobilier stradal implementat pe toate arterele de comunicație din localitate ( banci, coșuri de gunoi )

 • Introducerea energie electrică in Zona Baiu

 • Introducerea iluminatului public de la intrarea in localitate ( Sinaia) până la puncul de intersecție cu zona industrială.

 • Iluminat stradal in zona industrială ( Crina și Pescăriei )

 1. Revitalizare urbană:
  • Modernizarea străzilor și extinderea ariilor pietonale din zona centrală a orașului și zona centrală a cartierului Poiana Țapului,
  • Toalete publice funcționale in Zona centrală, cartier Poiana Țapului, Cartier Zamora, Cartier Silva.

  • Panotare stradală
 1. Infrastructură de acces: drumuri, străzi, pasaje, poduri, parcări, trotuare

  • Rețele de canalizare pentru modernizarea străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora

  • Lucrări de modernizare str. Palanca.

  • Modernizare străzi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G Enescu, Zorilor, Primăverii, Splaiul Zamorei, Zamora, 4,408 km

  • Modernizare drumuri –străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni

  • Modernizare reţele de apă pe străzile Poiana Mărului, Prundului, Dumbrava Roşie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democraţiei, Aleea Odobescu şi Alei fără nume din Cartierul Zamora, Buşteni

   • Sursa de finanțare : Planul Național de dezvoltare locala – 2016 – 2018 suma aprobata 7,609,000 lei

  • Realizarea unei şosele de centură (rută ocolitoare) – sursa finantare CNADNR fără exproprieri ci prin schimb de teren.

– Reinfințarea Serviciului de Gospodărire Orășenescă – in subordinea Primăriei in sprijinul locuitorilor orașului Bușteni.

 1. Transport public local :

 • Implementarea transportului pe bicicletă și realizarea de piste pentru bicicliști pe arterele rutiere ocolitoare ( Cartier Zamora, Cartier Nestor Urechia) cu legătură Centru și Cartier Poiana Țapului.

 • Implementarea transportului urban Cartier Zamora ( ) – Centru Bușteni in vederea accesului facil ( rută locală )

 • Transport gratuit in limita a 10 călatorii lunare pentru persoanele vârstnice si cele cu venituri mici. – Sursa de finanțare – Buget local ( prin anularea chefurilor si cheltuielilor neconforme)

 • Fluidizare trafic DN1 prin implementarea de sensuri giratorii și subtraversări pietonale (CNADNR)

 1. Rețeaua de apă și canalizare:
 • Continuarea proiectului Extindere rețea de canalizare și canal colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, jud. Prahova – finantare prin Hidro Prahova
 • Continuarea proiectului Reabilitare, înlocuire, extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare (FĂRĂ CLOR ci prin alte metode alternative ”sănătoase”), rezervoare de înmagazinare, rețele cu apă) în localitatea Bușteni, județul Prahova ; Sursa de finantare C.N.I.
 • Extinderea rețelei de apă și canal în zonele de dezvoltare ale orașului inclusiv Zona BAIU.
 • Diminuarea facturilor la Apă, Apă menajeră şi Apa pluvială cu 10% prin reanalizarea costurilor şi apometrizare individuală

MEDIU

1. Gestionarea deșeurilor

 • Implementarea colectării selective prin realizarea de puncte de depozitare ( tomberoane fier, sticlă, hârtie) in toate cartierele localității cu specificarea incadrarii in peisaj
 • Rezolvarea situației existentente in Cartierul Silva cu privire la amplasarea tomberoanelor. Relocarea in condiții de siguranță sanitară și umană

 1. Spații verzi:
 • Reabilitarea spațiilor verzi din orașul Bușteni, plantarea de plante perene specifice zonei montane, replantarea de arbori specifici dealungul DN 1 pentru reducerea cheltuielilor cu panseluțele

 • Realizarea unui studiu peisagistic pentru Parcul Central , Parcul Poiana Țapului, Parcul Zamora Parcul Schiel și implementarea concluziilor acestuia dar si realizarea unui parc in Cartierul Nestor Urechia

 1. Conservarea cadrului natural

 • Curățarea apelor afluenților și a râului Prahova.

 • Identificarea metodelor de relocare legală a urșilor in alte teritorii sau in zone sălbatice ale PNB.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, TURISM, SPORT, AGREMENT

 • Infiintarea unui Birou de strategii in turism, dezvoltare economica si politici publice cât și a unui Centru Multifuncțional de Consultanță, Comunicare și Informare Turistică. – pe amplasament existent care sa organizeze:

  • Monitorizarea politicilor, strategiilor la nivel regional si national
  • Monitorizarea axelor finantabile / fonduri externe ( nu neaparat europene )
  • Burse regionale de turism
  • Dispecerat regional de turism ( in stransa legatura cu centrul de informare turistica )
 • Panotarea turistica si locala stradala a unitatilor de cazare si alimentatie pt turism ( autorizate de ANT )
 • Reamplasarea hartii turistice locale 4m x 2m la loc vizibil in centrul orasului si in toate cartierele orașului ( si nu numai ).
 • Studierea ridicării nivelului redevențelor și chiriilor / teren din domeniul privat al orașului Bușteni de la 11 euro/mp sau 0,01lei/lună mp la valoarea apropiată pieței pentru viitorii ”investitori” nerezidenți și incurajarea locuitorilor sau agenților economici rezidenți .
 • Reabilitarea şi modernizarea căilor de acces către obiectivele turistice (poteci, indicatoare, mobilier specific, podețe) cu sprijinul aparținătorilor – Administrația PNB, C.J. Prahova, Primăria Bușteni, etc

 • Realizarea unui sistem de orientare, semnalizare , informare turistică , comunicare on-line cu agenții turistici – sursa finantare Buget local + centru de informare

 • Realizarea unui ghid turistic al orașului Bușteni sursa finantare Buget local + centru de informare + taxa hotelieră
 • Integrarea conceptului de dezvoltare și colaborare turistică regională Valea Prahovei sursa finantare Buget local + centru de informare + taxa hotelieră + fonduri Autoritatea Nationala pt Turism

 • Reintegrarea in circuitul turistic, in primă etapă național, al Stațiunii Turistice de Interes Național Bușteni. ( primul pas fiind amplasarea de plachete maron Bușteni – Statiune Turistica de Interes Național , nu Bușteni Coca Cola ! )

 • Sprijinirea activă a tuturor agenților economici implicați in turism prin :

  • Relaxare fiscală incepând cu anul 2017, respectiv reducerea impozitelor pe cladiri si terenuri pentru activitați nerezidente de la 1,3% la 0,6% etapizat anual. Pentru anul 2016 studiem identificarea unor surse alternative pentru echilibrarea veniturilor bugetare pentru a putea scadea procentul de 1,3%

  • Activitați de promovare a tuturor agenților economici implicați in turism – Participarea la Bursele de turism si Targurile de turism Nationale – sursa finantare Buget local + centru de informare + taxa hoteliera + taxa promovare.

  • Realizarea unui studiu EXTINDEREA LOCALITĂTII BUȘTENI IN ZONA GOLULUI ALPIN BAIU FĂRĂ AFECTAREA ZONEI FORESTIERE pentru activitați turistice si rezidențiale . sursa finantare Buget local + Fonduri A.N.T.

  • recreerea echilibrului agenților economici mici prin incurajarea produselor traditionale prahovene. ( lactate, fructe, ape minerale sucuri, produse alimentare, etc. ) – Sursa de finantare – Buget Local

  • Bușteni – ”Capitala Alpinismului și Cățarării iarna si vara” prin reabilitarea estacadelor de gheața existente la pârtia Kalinderu și prin promovarea celor 200 de trasee de alpinism din Bucegi . – Sursa de finantare Buget local + ONG – uri

  • Realizarea studiilor de fezabilitate in vederea atragerii de fonduri europene pentru obiective de interes turistic și cultural – Buget Local ( Nu promitem reabilitarea Crucii de pe Caraiman deoarece a fost transferată in proprietatea Armatei de către Consiliul Local precedent)

  • Studierea posibilitații de reintoarcere in patrimoniul Orașului Bușteni a Domeniului Schiabil Kalinderu sau incheierea unui parteneriat intre SC Teleferic Prahova si agenții economici in vederea asigurării funcționării permanente a acestui obiectiv. ( A nu se ințelege denunțarea contractului de concesiune incheiat ) .

  • Realizarea unui spațiu de campare AUTORIZAT pe Valea Cerbului – Sursa de finantare: Buget Local + Parteneriate

EDUCAȚIE:

 • Infintarea de cabinete medicale in școli cu urmatoarele profile : psihopedagogic si general Sursa de finantare: Ministerul Sănatații + Educației.

SĂNATATE

 • Reabilitarea cabinetelor medicilor de familie aparținând Oraș Bușteni in special Poiana Țapului

 • Nu promit construirea unui SPITAL ci studierea posibilității construirii unui Centru de Primiri Urgențe cu laborator autorizat și internare de zi, in funcție de metodologia Ministerului Sănătății.

 • Minim o farmacie non-stop in Buşteni şi Poiana Ţapului care să deservească si cartierele Zamora si Piatra Arsă

Cultură

 • Activitatea culturală este desfășurată prin C.C.”Aurel Stroe” ca Unitate Descentralizată

 • Biblioteci școlare

TRANSPARENȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE:

 • Respectarea LEGII

    • Sedintele Consiliului local anuntate in termen legal iar proiectele de hotârâre aprobate doar in interesul locuitorilor oraşului Buşteni

    • Activitațile Primariei – Achiziții Publice dar mai ales cele prin incredințare directă atent monitorizate.

    • Comunicarea cu cetățenii și reintroducerea programului de audiențe pentru primari dar si pentru consilieri locali.

Locuri de muncă:

 • Realizarea unei baze de date pentru identificarea tuturor specializărilor și coroborarea lor cu necesitațile reale ale pieței muncii locale.

Reintegrarea și implicarea in viața socială a persoanelor vârstnice:

 • Casa pensionarului – in spaţiu existent

 • Responsabili de cartier – proveniţi din rândul cetăţenilor

 • Transport in comun local gratuit pentru rezidenţi persoane vârstnice cu venituri foarte mici sau pentru cele fără venituri.

Continuitate:

 • Menţinerea evenimentelor şi activităţilor tradiţionale:

  • Ziua Cadrului Didactic

  • Nunta de aur

  • Ziua Copilului

  • Sărbători tradiţionale

Cum poți intra in PNL Bușteni:

Prin completarea adeziunii ca membru al P.N.L.

Cum poți colabora cu Organizația PNL Bușteni :

Poți contacta unul dintre membrii biroului local sau pe Președintele PNL Bușteni in vederea stabilirii unei intâlniri

Președintele PNL Bușteni ca și Consilier Local este la dispoziția oricărui cetățean al orașului Bușteni indiferent de apartenența politică și are datoria de a prezenta propunerile sau problemele cetățenilor in C.L. Bușteni prin realizarea de Proiecte de Hotărâre sau cămunicari și/ sau interpelări.

Contact:

achim.virgiliucristian(at)gmail.com

Facebook

Tel: 0722.766,638 ( in intervalul orar 08.00 – 20.00).

Program Audiențe Consilier Local Achim Virgiliu Cristian

Audiențele se stabilesc telefonic .

Rapoarte și anunțuri ședințe C.L . Bușteni:

Ultima ședință ordinară a CL Bușteni din mandatul 2016 – 2020, ordinea de zi și votul

Am ajuns și aici, anunț, ca de fiecare dată de la preluarea mandatului de Consilier Local in anul 2016 ,… detalii 

neVINOVATUL candidat – partea II-a – Cutia Pandorei a fost deschisă

Fără uimire, constat că pe zi ce trece candidatul care nu stie nici măcar in ce localitate candidează, nu știe… detalii 

Ședința ordinară a CL Bușteni din 27.08.2020, ordinea de zi, votul

In curând mi se incheie mandatul de consilier local. Precum ați observat nu sunt pe lista niciunui partid ca și… detalii 

Ședința ordinară a CL Bușteni din 23.07.2020, ordinea de zi, votul

Anunț ca de fiecare dată Sedința ordinară a C.L.Bușteni , aceasta fiind una din „promisiunile” electorale cu care am câștigat… detalii 

Ședința ordinară a CL Bușteni din 18.06.2020, ordinea de zi, votul

Anunț Sedinta ordinara a CL Busteni pentru luna Iunie 2020. Nimic neobisnuit pentru o sedinta, , 90% vanzari , dar… detalii 

Ședința ordinară a CL Bușteni din 28.05.2020, ordinea de zi, votul

Ca de obicei, anunt Sedinta ordinara a CL Busteni pentru luna Mai 2020. Nimic neobisnuit pentru o sedinta, mai ales… detalii 

Repartiția Locuințelor sociale in Ședința ordinară a CL Bușteni din 30.04.2020, ordinea de zi, votul.

Din nou, ca in fiecare lună, vă prezint Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Bușteni și cum… detalii 

Ședința ordinară a CL Bușteni in 26.03.2020, ordinea de zi, votul, Comunicat PNL Bușteni, Precizări

Rămân pe poziții chiar dacă suntem afectați de această nenorocire mondială numită COVID 19. Oricum ar fi, mi-am asumat să… detalii 

 

___Vizualizari 25

Distribuie