Echipa pentru Consiliul Local Bușteni, pentru dezvoltare și bunăstare

 Echipa PSD pentru Bușteni

Echipa care va aduce bunăstarea și dezvoltarea orașului Bușteni din 9 iunie 2024

Emanoil Savin

Emanoil SAVIN – Ce il recomandă

Primar al orasului Bușteni, 3 mandate in perioada 2004 – 2016

Senator in Parlamentul Romaniei in perioada 2016 – Prezent 

Ca primar al orasului Bușteni a avut urmatoarele realizări pentru comunitate:

 • 8 blocuri de locuințe sociale cu 130 de apartamente pentru aproximativ 350 de persoane
 • 2 blocuri ANL cu 42 de apartamente pentru aproximativ 105 persoane
 • Reabilitare și amvelopare termică a tuturor de blocurilor, peste 2500 apartamente, singura localitate din România care a reabilit integral, creind premisele unei economii pentru fiecare familie beneficiară de aproximativ 250 lei lunar.
 • Reabilitarea și Modernizarea permanentă a peste 65 km. de strazi prin introducerea a peste 48 km de rețea apa/canal, asfaltari si amenajări.
 • A realizat in proportie de 90% programul de extindere retele apa potabilă, rezervoare captări si statii de tratare urmând ca după finalizare tarifele la apa potabilă și menajeră să scadă vertiginos.
 • Reabilitarea și modernizarea a 10 poduri si podețe peste Râul Prahova și afluenții lui
 • Apărări de maluri pentru securizarea zonel inundabile.
 • Reabilitarea și modernizarea a 6 parcuri locale, unul prin Fonduri europene
 • Modernizarea Sălii de sport a orașului
 • Modernizarea și reabilitarea a 4 terenuri de sport
 • A realizat cea mai spectaculoasa structura de escaladă pe gheață din Europa de est
 • A construit Fun-Park Kalinderu ca alternativă a petrecerii timpului liber in orice sezon
 • A modernizat toate scolile, gradinițele și liceul Ion Kalinderu
 • A reabilitat centrul istoric al orașului prin fonduri europene
 • A construit cea de-a doua pârtie Kalinderu pentru ski si snowboard
 • A susținut facilități fiscale pentru atragerea de investiții in Bușteni, ( Borsec, Penny, Lidl, Mega Image, ArtSani , Profi )
 • A acordat facilități fiscale antreprenorilor creind zona industrială nepoluantă Crina
 • A ținut impozitele și taxele locale la cel mai mic nivel pentru locuitorii și societățile comerciale din Bușteni
 • Au fost acordate peste 600 de terenuri pentru tinerii din Bușteni in vederea construirii de case fără a le fi solicitate cheltuieli de autorizare.
 • A extins cimitirul din Bușteni .
 • A susținut si modernizat toate activitățile cultelor din oraș prin acordarea de subvenții .
 • A transformat in tradiție locala susținerea zilelor Copilului, Cadrului didactic, Nunta de aur,
 • A atras permanent importante investiții in infrastructură prin finanțări și cofinanțări județene, guvernamentale, si europene.
 • A finanțat activități sportive, culturale și religioase, lansări de carte, sau personalități.
 • In cifre, valoarea totală a plus-valorii aduse de Emanoil Savin:
  • 5 milioane euro Fonduri Europene
  • 50 milioane euro din parteneriate cu CJ. Prahova
  • 10 milioane euro prin PNDL
  • 12 milioane euro prin Compania Natrională de Investiții
  • 20 milioane euro fonduri guvernamentale
  • 2 milioane euro alte parteneriate
  • 1 milion euro sponsorizări
  • Toate acestea contribuind in acest moment la realizarea de venituri de catre populație și agenții economici in valoare brută de peste 20 milioane euro anual.

Ca senator:  În cei patru ani ai mandatului de Senator, Emanoil Savin a fost semnatarul a unui numar de 94 de inițiative legislative.

A fost primul senator PSD care a militat și votat pentru majorarea cuantumului alocației pentru copii și a fost inițiatorul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice care stabileşte cadrul juridic pentru satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public.

A adus principale modificari la Legea educaţiei fizice şi sportului în sensul finanțării de la bugetul de stat, pe bază de programe, a sportului Şcolar şi Universitar și a sportului de performanţă.

Inițiative Legislative:

Administrație publică – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Mediu de afceri – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Finanțe și Fiscalitate 

 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
 • Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.

Muncă

 • Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin. (4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Taxe și impozite

 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor față de executările silite.
 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor.
 • Propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra cesiunilor.

Pensii – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice speculative.

Protecție socială 

 • Propunere legislativă de completarea art.3 alin. (1) din Legea nr.61/1993 privind majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii.
 • Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate publicespeculative de creanțe.
 • Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor.
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Învățământ

 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional.
 • Propunere legislativă “Legea manualului şcolar”.

Sănătate

 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului.
 • Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid – 19.
 • Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

Agricultură

 • Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
 • Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.
 • Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Mediu

 • Legea 46/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
 • Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Sport – Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

 • A finanțat activități sportive, culturale și religioase, lansări de carte, sau personalități.

 

 

 

SEBASTIAN DUȚU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestea sunt propunerile noastre pentru Bușteni !

 

Alegeți PSD pentru continuarea dezvoltării Bușteniului, alegeți poziția 2 pe buletinele de vot pentru Europarlamentare, pentru Consiliul Local Bușteni și pentru Emanoil Savin – Primarul tuturor!

CMF 21240002

___Vizualizari 312

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Printre urși in Valea Cerbului și in Bușteni

De mulți ani Ursul brun, regele Bucegilor, a urmat transformarea economico-socială a Porții Bucegilor, astfel, in ultimul timp il intâlnim...

vulc4
Se învârte ROATA?

Ca tot ramasesem dator cu un post, pe care demult vroiam sa-l pun. Ca tot mi-a zis cineva, lipsit de...

Close