Bugetul orașului Bușteni pentru 2021, in consultare publică

Iată că a venit și ziua mult așteptată, cea a publicării pentru etapa de consultare publică a Bugetului Local al Orașului Bușteni pentru anul 2021.

Nu vă ascund faptul că in primă fază am privit neîncrezător acest buget și mă asteptam să fie unul ”praf”, insă am avut o surpriză.

Am realizat faptul că, dacă i se acorda votul pentru Primar , lui Mircea Corbu in 2017 și nu lui Irinel Ghiță, acum, Bușteniul ar fi fost departe.

Bineînțeles că este perfectibil, bineințeles că nu va fi mulțumită toată lumea și bineînțeles că se putea și mai bine și și mai aproape și pentru locuitorii orașului, dar, va trebui să recunoașteți că este primul Primar de după 1989 care a reușit să rezolve, incă din primele 6 luni de mandat, două dintre promisiunile generale din , dacă pot spune așa, ”Programul de guvernare”, in speță, ”reinventarea Sectorului” și fluidizarea traficului prin demararea construirii parcării de pe locul fostului Spital.

Intr-adevăr, cu parcarea ar fi de discutat ca prioritate nu ca necesitate, pentru că necesare sunt multe.

Revenind la Buget, există și niște paradoxuri, pe de-o parte faptul că Bugetul 2020 a avut un grad de realizare de doar 74% , astfel Bugetul 2021 va fi cu 26% mai mic ca cel din 2020 dar și faptul că s-a incheiat anul bugetar 2020 cu un excedent de 246 de mii lei fapt ce infirmă zvonurile că Primaria a fost preluată de la fosta administrație cu doar 4 mii lei !

Pe de altă parte, se menține inerția ”panseluțelor” la prețuri astronomice, să dea Dumnezeu ca din acești bani măcar să fie și celelalte cartiere pline cu flori, se menține costul la deszăpezire la maxim licitat, se triplează intenția de vânzare a terenurilor din domeniul orașului către ”Privat”.

Totodată sunt prevăzute cheltuieli de capital cu ”Locuințe”, oricare ar fi ele, sociale, de serviciu , ANL, cert este că valoarea este destul de promițătoare.

După lecturare si intr-un fel analiză, am constatat că am afirmat la cald că ar trebui să organizăm un Referendum de schimbare a Primarului , pentru că, după 6 luni se dovedește , odată cu apariția acestui Buget că de fapt PNL a avut cel puțin o viziune, spre deosebire de toți ceilalți care se află in ”opoziție” și fluturau ”proiecte mărețe”, pentru că veți constata că după ce au fost aleși ca și consilieri locali au uitat cu desăvârșire ceea ce susțineau. Niciun Consilier Local din PSD, PMP, PER sau Verzi nu pare să fi venit măcar cu o ”mică” propunere in acest buget, NICIUNUL !

Mă intreb dacă or mai fi existând totuși organizații locale, pentru că , la fel, nu știu dacă ați constatat, dar niciun alt partid in afară de PNL nu mai are sediu pe raza localității, au fost votați și au tras storurile TOȚI, până, zic ei , in 2024 .

Cu siguranță, in vreo câteva zile se va publica și data ședinței in care va fi dezbătut și aprobat Bugetul pentru 2021 . Ședința va fi publică!

Ce totuși ar trebui să știți este că intervenția oricărui cetățean ”de rând” in cadrul dezbaterilor este INTERZISĂ , dacă acesta nu a transmis in scris pentru a fi analizate , propuneri pertinente și sustenabile. Dacă nu au fost depuse astfel de ”scrisori de intenție” , puteți participa dar … doar ca privitori interesați, pentru că … știți cum este … ”după război mulți viteji se arată!”

Probabil, voi transmite și eu câteva propuneri, referitoare la rezolvarea unor probleme ale comunității, la reluarea gratuității pentru colectarea deseurilor menajere pentru persoane defavorizate și cu vârste inaintate, la semnalistica montană și turistică, etc, că or fi bune, că or fi rele, măcar mă implic .

Acum, pentru a ințelege la ce mă refer , am ”impreunat” Bugetele 2021 si 2020 pentru a putea si dvs să comparați.

Sursa acestor documente este pagina oficială orasul-bușteni.ro sectiunile anunturi și documente publice.

VENITURI

 

DENUMIRE PREVEDERI BUGETARE 2021 Prevederi bugetare 2020
Impozit pe venit 70.000,00 300.000,00
lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 70.000,00 300.000,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 6.092.000,00 7.124.000,00
Cote defalcate din impozitul pe venit  /  Suma repartizata de DGFP 5,297 ,000.00 5.868.000,00
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local 795.000,00 756.000,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean 0,00 500.000,00
lmpozite si taxe pe proprietate 10.255.000,00 9.735.380,00
lmpozit si taxa pe cladiri 8.000.000,00 7.288.170,00
lmpozit cladiri de la persoane fizice 4.200.000,00 2.989.960,00
lmpozit si taxa pe cladiri de la persoane iuridice 3.800.000,00 4.298.210,00
lmpozit si taxa oe teren 2.205.000,00 2.429.540,00
lmpozit pe teren de la persoane fizice 1.600.000,00 1.722.210,00
lmpozit pe teren de la persoane juridice 600 ,000.00 702.510,00
lmpozit pe terenul din extravilan 5.000,00 4.820,00
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru 50.000,00 17.670,00
Alte impozite si taxe pe proprietate   0,00
Sume defalcate din  TVA 2.676.000,00 2.521.100,00
Sume defalcate din TVA ptr finantarea  cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip
prin Decizie Dir Execuriv DGFP Prahova, TOTAL, din care:
1.488.000,00 1.214.100,00
a) ajutor incalzire locuinte
b) chelt.cf.art.104 al.2, lit b)-e) din L. 1/2011
c) drepturi copii cu cerinte educationale speciale cf. HG.904/2014
d) drepturi asistenti pers cu handicat grav sau indemnizatii lunare
e) drepturi stabilite de Legea nr.248/2015
fl finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (3), leqea 6/2017
5,000.00
0.00

43,000.00

 

 

1,430,000.00

10,000.00

 

0.00

2900.00
405000.00

12700.00

 

788500.00

0.00

 

0.00

Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea  buqetelor locale 1.188.000.00 1.307.000,00
Sume defalcate din TVA pt. drumuri judetene si comunale 0,00 0,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 0,00 0,00
Taxe hoteliere 0,00 0,00
Taxe pe servicii specifice 451.000,00 209.800,00
lmpozit pe spectacole 1.000,00 1.000,00
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont 450,000 .00 208.800,00
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfa1 1.781.617,00 2.265.830,00
lmpozit pe miiloacele de transport 1.431.617,00 1.895.830,00
lmpozit pe mijloacele de transport persoane fizice (lmpozit auto PF) lmpozit pe mijloacele de transport persoane juridice (lmpozit auto PJ)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii defunct
1.081.617,00 1.088.450,00
350,000 .00 807.380,00
 

 

 

50.000,00

 

 

 

120.000,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 300.000,00 250.000,00
Alte impozite si taxe fiscale 40.000,00 31.700,00
Alte impozite si taxe 40.000,00 31.700,00
Venituri din proprietate 2.510.000,00 902.120,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 2.500.000,00 892.120,00
Alte venituri din proprietate 10.000,00 10.000,00
Venituri din prestari servicii si alte activitati 50.100,00 119.800,00
Taxa eliberare extras G.I.S. 100,00 0,00
Venitur i din prestari de servicii 50.000,00 69.800,00
Venituri din recuperare cheltuieli de judecata, imputat ii si despagubir i 0,00 50.000,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 50.000,00 2.000,00
Taxe extrajudiciare de timbru 50.000,00 2.000,00
Amenzi , penalitati si confiscari 1.020.000,00 1.035.400,00
Venituri din amenz i si alte sanctiuni aplicate potivit legii 1.000.000,00 1.023.400,00
Penalitati pentru nedepunerea  sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe .
10,000.00
10.000,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 10.000,00 2.000,00
Diverse venituri 900.000,00 1.110.050,00
Taxe speciale 800.000,00 777.760,00
Alte venituri 100.000,00 332.290,00
Transferuri volunt;ire. altele decat subventiile (Sponsorizari) 37.306,00 0,00
Donatii si sponsorizari 37.306,00 0,00
Donatii si sponsorizari 0,00 0,00
Venituri din valorificarea  unor bunuri 147.477,00 195.900,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 20.276,00 5.750,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat 127.201,00 190.150,00
Subventii de la bugetul de stat 3.404.300,00 9.321.400,00
Subventii pentru reabilitare termica cladiri 0,00 0,00
Subventii primite de la Fondul.National de Dezvoltare 0,00 0,00
Subventii necesare sustinerii derularii proqramelor 0,00 0,00
Sprijin financiar pentru constituirea  familiei 0,00 0,00
Subventii ptr acordarea  aiutorului  otr incalzirea locuintei 0,00 0,00
Subventii de la buqetul de stat oent ru finantarea  sanatatii 1.250.000,00 0,00
Subventii pentru finantarea locuintelo r sociale 0,00 0,00
Sume alocate BS aferente corectiilor financiare 0,00 0,00
Finantarea Prag.Nat.Dez. Localitati 2.154.300,00 9.321.400,00
Subventii de la alte administratii                                         0,00 155.000,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de
inregistrare sistematica
0,00 155.000,00
  29.484.800,00 35.029.480,00

 

CHELTUIELI

 

DENUMIRE PROPUNERI
2021
PROPUNERI
  2020
   
AUTORITATI PUBLICE 9.268.750,00 9.557.260,00
Cheltuieli de Personal 4.217.000,00 4.047.250,00
Bunuri si servicii 2.913.000,00 2.895.650,00
Alte cheltuieli 67.000,00 70.000,00
Cheltuieli Capital 3.100,00 319.500,00
Rambursari de credite 2.073.000,00 2.225.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -4.350,00 -140,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERAI_E

501.300,00 504350.00
Servicii publice comunitare si de evidenta a persoanelor 290,000.00 294350.00
Cheltuieli Personal 290.000,00 294.350,00
Bunuri si servicii  
Cheltuieli de capital
Alte servicii publice generale, din cam:
 
11.300,00 10.000,00
Cheltuieli de Personal 0,00 0,00
Bunuri si servicii 11.300,00 10.000,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile 0,00 0,00
Fond de rezerva bugetara, din care: 200.000,00 200.000,00
Fond rezerva bugetara 200.000,00 200.000,00
   
DOBANZI 1.022.000,00 1.400.000,00
Dobanzi 1.022.000,00 1.400.000,00
Comisioane 0,00 0,00
TRANSFER CU CARACTER GENERAL  
Transferuri intre unitati 0,00 0,00
   
ORD/NE PUBLICA St SIGURANTA NAT. 1.420.500,00 1.692.650,00
   
Politia Comunitara 876.000,00 943.500,00
Cheltuieli Personal 840.000,00 860.500,00
Bunuri si servicii 36.000,00 58.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 25.000,00
Protectia Civila 544.500,00 749.150,00
Cheltuieli Personal 501.000,00 482.050,00
Bunuri si servicii 43.500,00 84.100,00
Cheltuieli de capital 0,00 183.000,00
INVATAMANT-  din care: 634.200,00 1.681.700,00
   
Scoala ··Nestor UrechIa” 319.400,00 522.220,00
Cheltuieli de Personal 35.000,00 40.000,00
Bunuri si servicii 250.000,00 449.670,00
Transferuri Burse 34.400,00 25.000,00
Cheltuieli capital 0,00 0,00
Asistenta sociala 0,00 7.550,00
Grupul Scolar “Ion Kalinderu” 309.800,00 530.480,00
Cheltuieli de Personal 30.000,00 45.000,00
Bunuri si servicii 250.000,00 455.330,00
Asistenta sociala 0,00 5.150,00
Transferuri Burse 29.800,00 25.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
Oras Busteni 5.000,00 629.000,00
Bunuri si servicii 0,00 7.000,00
Asistenta sociala 5.000,00 5.000,00
Cheltuieli capital 0.00
1,380,900.00
617.000,00
SANATATE 116.850,00
Servicii de sanatate publica 105.900,00 116.850,00
Cheltuieli de Personal 81.900,00 81.850,00
Bunuri si servicii 24.000,00 35.000,00
Alte cheltuieli in domeniu/  sanatatiJ 1.275.000,00 0,00
Cheltuieli de Personal 420.000,00 0,00
Bunuri si servicii 855.000,00 0,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
CULTURA 2.260.470,00 1.878.600,00
din care:  
   
BIBLIOTECI PUBLICE ORASENESTI 0,00 0,00
Cheltuieli de personal 0,00 0,00
Bunuri si servicii  
CASA DE CULTURA BUSTENI 500.000,00 460.000,00
Bunuri si servicii 0,00 60.000,00
I ransteruri 350.000,00 350.000,00
Cheltuieli de capital 150,000.uu 50.000,00
!SPORT 224;070.00 148.600,00
  0,00 0,00
ITransferuri 224.070,00 148.600,00
lntret, parcuri, spatii verzi, baze sport 1.143.000,00 1.200.000,00
Cheltuieli de personal 0,00 0,00
BunUri si servicii 843,0 00.00 1.000.000,00
Cheltuieli de capital 300,00 0.00 200.000,00
CONSOLIDAREA  SI RESTAURAREA MONUMENTELO 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
ALTE SERVICII CULTURALE 393.400,00 50.000,00
Bunuri si servicii 211.400,00 50.200,00
Transferuri  
Cheltuieli de capital 182.000,00 0,00
Plati efectuate in anii precedenti si rec;uperate in anul
curent
0,00 -200,00
SERVICII RELIGIOASE 0,00 20.000,00
Transferuri 0,00 20.000,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII ETC. 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
  0,00 0,00
Rambursari de credite 0,00 0,00
ASISTENTA SOCIALA 2.144.000,00 2.092.900,00
AJUTOARE PENTRU LOCUINTE 4.000,00 2.900,00
Asistenta sociala 4.000,00 2.900,00
ASIST. PERS. HANDICAP 2.074.000,00 2.040.000,00
Cheltuieli de personal 644.000,00 640.000,00
Bunuri si servicii 20.000,00 20.000,00
Asistenta sociala 1,4 10,000  .00 1.380.000,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIULA.SIGURARILOR 66.000,00 50.000,00
Bunuri si servicii 66.000,00 50.000,00
Asistenta sociala 0,00 0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri ext13rne nerambursabile 0,00 0,00
SERVICII DEZVOLTARE SI LOC:UINTE 3.473.000,00 2.062.000,00
LOCUINTE 714.000,00 198.000,00
Din care:  
Dezvoltarea sistemului de locuintu 714.000,00 198.000,00
Bunuri si servicii 614.000,00 202.150,00
Cheltuieli de capital 100.000,00 0,00
Plati efectuate in anii precedenti si rncuperate in anul
curent
0,00 -4.150,00
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR 0,00 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
Cheltuieli de capital  ·  
Alimentare cu apa        –                     ·-              –                        0.02.05 ..01 –       –       ·-      –   0 .00- 0,00
Bunuri si servicii 0,00 0,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
Alimentare cu apa si amenajari hicfrotehnice                        70.02.05.02 320.000,00 209.000,00
Bunuri si servicii 200.000,00 100.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
Rambursari de credite 120.000,00 109.000,00
lluminat public si electrificari rurale 550.000,00 783.000,00
Bunuri si servicii 550.000,00 550.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 233.000,00
Alte servicii in domeniul locuintelor 1.889.000,00 872.000,00
Bunuri si servicii 207.000,00 52.000,00
Cheltuieli de capital 962.000,00 100.000,00
Transferuri  
Rambursari de credite 720.000,00 720.000,00
PROTECTIA MEDIULUI 1.675.000,00 1.636.730,00
Salubritate + ecarisaj+ dezapezire 1.675.000,00 1.611.730,00
Bunuri si servicii 1.675.000,00 1.611.730,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 0,00 25.000,00
Cheltuieli de capital 0,00 25.000,00
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 539.000,00 600.000,00
Bunuri si servicii (TVA) 320 ,000.00 300.000,00
Transferuri 219.000,00 300.000,00
AGRICULTURA,  SILVICULTURA,  PISCICULTURA 0,00 0,00
Cheltuieli de capital 0,00 0,00
TRANSPORTURI 4.094.000,00 10.580.290,00
Strazi 3.749.600,00 10.350.290,00
Cheltuieli de personal 0,00 0,00
Bunuri si servicii 1.504.000,00 1.000.000,00
Cheltuieli de capital 2.245.600,00 9.350.290,00
Transferuri
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
0,00 0,00
 
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 225.400,00 100.000,00
Bunuri si servicii 10.000,00 50.000,00
Cheltuieli de capital 215, 400.00 50.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 0,00 0,00
Drumuri si poduri 119.000,00 130.000,00
Bunuri si servicii 119.000,00
1.011.880,00
130.000,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 1.226.150,00
TURISM
Bunuri si servicii
30,000.00
30,000 .00
80.000,00
Cheltuieli de capital 0 .00 50.000,00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 1.041.680,00 1.146.150,00
Cheltuieli de personal 741  ,000 .00 716.150,00
Bunuri si servicii 90.000,00 130.000,00
Transferuri
Cheltuieli de capital
210 ,680 .00 300.000,00
0,00 0,00
RECAPITULATIE CHELTUIELI :  
   
CHELTUIELI DE PERSONAL 7.799.900,00 7.207.150,00
CHELTUIELI MATERIALE 10.842.200,00 9.330.830,00
DOBANDA 1.022.000,00 1.400.000,00
FOND REZERVA BUGETARA 200.000,00 200.000,00
TRANSFERURI INTRE UNITATI 1.003.750,00 118.600,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb. 0,00 0,00
ASISTENTA SOCIALA 1.419.000,00 1.400.600,00
BURSE, FUNDATII 131.200,00 120.000,00
CHELTUIELI CAPITAL 4.158.100,00 11.202.790,00
RAMBURSARI DE CREDITE
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
TOTAL GENERAL
2.913.000,00 3.054.000,00
-4.350,00 -4.490,00
29.484.800,00 35.029.480,00

 

In concluzie, dacă aveți comentarii puteți comenta, dar decent și fără atac la persoană pentru că oricât de indârjiți ați fi dpdv politic, la Bușteni există doar PNL, ceilalti, pe care i-ați votat, dorm !

Web Up! ZdB Style.

___Vizualizari 614

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Zilele Culturii la Bușteni, 9-25 August și programul

In perioada 9 - 25 August, Bușteniul redevine, ca in fiecare an, Capitala culturii romănești.  Spectacole de teatru, muzica clasica,...

plan-centrala-imagine
Jocul cu focul partea a III a 2013

Anul trecut in primele două parți prezentam centrala mea pe lemne construita pe principiul Racket Stove, cu ardere triplă. După...

Close