Valea Cerbului asfaltată la sfatul lui Păcală, de către Păcălit

Și aflu din presa prahoveană joia trecută că drumul care duce spre Gura Diham va fi asfaltat. Nu mai puțin de 4 km. după unii și 7 km in realitate, plus o parcare de 100 – 150 de locuri la preț promoțional de 4 milioane LEI din banii … C.J. Prahova, in speță ai lui Bogdan Toader, cel cu mâinile pupate.

Știrea era completată bineințeles cu ceva de genul … ”acest lucru a fost posibil numai datorită efortului Senatorului de Prahova, fostul primar al Bușteniului, Dr. Ec. Emanoil Savin” iar eu vin in completare cu ceva de genul, Păcală, personajul care-i prostea pe proști

E bine că dl. Doctor este preocupat de binele orașului pe care incă il conduce din biroul de parlamentar din Primăria Bușteni, nimic de zis, chiar felicitări ar trebui să i se aducă, să-i strige oamenii din Bușteni URA, dar … 4 milioane de lei ? … hai cu ”cofinanțare” 20% de la BL ( Buget local) , 4,8 milioane de lei !!!

Păi dacă după 12 ani de mandat, când ști că DC 132 are 4,2 km și că s-a incercat reabilitarea lui pe bani de pe la Guvern, CJ, fonduri europene și că acest drum costă 2,5 milioane de EURO, doar cei 4,2 km, dar ai estimat pentru proști 1 milion de euro intr-o strategie 2016 – 2030, făcută pe genunchi, 7 km … păi atunci … nu se cheamă că Păcală păcălește un Păcălit, scuze un Bogdan Toader?

Dar ca să nu ziceți că am eu ceva cu omuși că-mi place mie să mă dau dăștept, iată niste date interesante, reieșite din niște documente oficiale:

Strategia orașului Bușteni 2011 – 2015 , aia care zicea toată lumea că e prea stufoasă și că a fost făcută din birou :

Hmmm, 2,5 milioane de euro, 4,2 km + 5poduri +trotuare+rigole + + +

… și totuși de unde 4 milioane lei de la Bogdan Toader ?… Păi așa se intâmplă când ți se pun vorbe-n gură fără să ai habar de ceva chiar dacă ești tu Păcală. Chiar sunt curios cum s-a discutat ”negocierea” intre dl. Păcală și Păcălit Președinte de CJ … eu cred că ceva de genul :

” Bă Bogdane, dă bă și tu un milion pe Valea Cerbului bă, că e de bine bă, iți crește ratingu‘. Uite bă că SF-urile-s bune că le-am calculat ”noi” prin 2016 . Zicem că asfaltăm 4 km cu 1 milion de euro și noi asfaltăm 7 km bă cu banii ăștia și mai dăm pe suplimentare vro 2-3 milioane până la sfârșit că-i multianual chiar dacă nu e.”

Dacă nu mă crezi … uite bă fișa de proiect calculată la fața locului de profesioniștii mei bă, ăia 20% care nu iau șpăguță …

Fișa nr. 3

Modernizare Drum Acces DC 132:

DN 1- CABANA GURA DIHAM

1.

Amplasare

Obiectivul este amplasat în orașul Bușteni, la limita de nord a județului Prahova, și se desprinde din drumul național DN1 la kilometrul 132+000.

Drumul, care face obiectul proiectului de modernizare, asigură legătura între DN1(Km132+000) și zona turistică din jurul cabanei Gura Diham și se continuă până la limita județului Brașov.

Traseul drumului prezintă trei sectoare distincte:

  • Sectorul I de stradă categoria III, cuprins între DN1,Km 0+000, și podul de beton peste Valea Cerbului, Km 0+630. Pe acest tronson se află deoparte și alta proprietăți și instituții, iar ca element principal este caracterul cursiv al străzii care se numește strada Nestor Urechea.
  • Sectorul II are configuratia de DC, drum comunal, cuprins între podul peste Valea Cerbului,Km 0+630, și cabana Gura Diham, Km 4+000, caracterizat prin traseul desfășurat într-un profil preponderent mixt
  • Sectorul III are configurație de DF, drum forestier, între cabana Gura Diham, Km 4+000, și limita județului Brasov,Km 7 + 000, caracterizat printr-un traseu defășurat într-un profil mixt
  • Situația actuală a drumurilor care fac obiectul fișei de proiect se prezintă astfel:

In plan traseul , are în general elemente geometrice acceptabile pe sectorul I de stradă, după aceea drumul urmează șicane cu viraje stânga-dreapta, cu raze între 18,00 m și 23,00 m urmând a fi trasate și corectate din punct de vedere al supralărgirii; pe traseul II până la cabana Gura Diham, drumul are un grad mediu de sinuozitate după relieful în care se desfășoară, pe traseul actual drumul are în medie 7 curbe/km; sectorul III care este un drum forestier prezintă deteriorări ale platformei carosabile cu numeroase intersectări, cu pârâuri repezi și cu zidurile de sprijin distruse.

  • Este de amintit că pe sectorul II cele 5 poduri și 13 podețe trebuie reconstruite complet.

2.

Obiective:

Obiectiv General

Obiective specifice

Creşterea atractivității staţiunii şi retenţia turiştilor.

– Lucrări de refacere a infrastructurii de drum;

– Lucrări de refacere a trotuarelor;

– Lucrări de refacere a a 5 poduri rutiere;

– Realizarea studiului de fezabilitate şi identificarea soluţiilor tehnice, întocmirea documentaţiei de atribuire şi organizarea procedurilor de atribuire pentru dirigintele de şantier şi pentru constructor, urmat de contractare.

3.

Contextul, complementaritatea si justificarea proiectului

– Proiectul de modernizare a drumului de acces Busteni – D.C.132-CABANA Gura Diham- limită județ Brașov se completează foarte bine cu cele două inițiative ale localităților Bran și Râșnov, care au realizat drumul forestier modernizat Râșnov- limită județ Prahova cu ramificația drum forestier modernizat Bran.

Aceste drumuri constitue o rețea de drumuri turistice care vor asigura dezvoltarea unei zone turistice în partea de nord a munților Bucegi, respectiv muntele Diham .

-În urma studiilor și observațiilor asupra zonei, care este traversată de cele trei sectoare de drum prezentate, se desprinde importanța acestui drum care în primul rând va rezolva desfățurarea traficului în condiții de confort și siguranță către una dintre zonele turistice cele mai reprezentative ale județului Prahova, fapt ce a determinat clasarea drumului într-o primă etapă de către ConsiliulJudețean Prahova ca drum comunal pe sectorul II și drum forestier modernizat pe sectorul III, în cadrul „Sistemului de Sistematizare a Bretelei de Drumuri Publice din Romania” în baza Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, completată prin legea nr.82/15.04.1998.

-Modernizarea drumului de acces D.C.132 Bușteni-Cabana Gura Diham-Diham-limită jud Brașov va rezolva o altă mare problemă a traficului între județele Prahova și Brașov, prin conectarea cu drumul forestier modernizat deja realizat de primăria orașului Râșnov, care a reusit printr-un proiect de investiții pe fonduri SAPARD să modernizeze drumul forestier ce leagă orașul Râșnov de zona Diham până la limita cu județul Prahova.

-Prin realizarea acestui proiect întreaga zonă de nord a munților Bucegi va putea beneficia de accesibilitate, usurând în același timp traficul pe D.N.1, între localitățile Bușteni, Azuga, Predeal, Râșnov, Poiana Brașov, dându-i și un caracter interregional.

4.

Activități Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

– Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico economică și/sau Plan de afaceri și/sau Plan de marketing și alte documente solicitate prin Ghidul General precum și prin Ghidurile specifice)

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:

– Intabularea terenurilor pentru întreg traseul drumului de acces inclusiv a terenurilor pentru lărgirea drumului

– Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru D.C.132 (realizat în 1998,inclusiv cele 5 poduri);

– Reactualizare Proiect tehnic pentru D.C132 km0+636-km4+000 – realizat în mai 2000(fara poduri

– Reactualizare Studiu de prefezabilitate martie 2011(fără poduri) –km0+632-km 7+000

– Obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

– Realizarea studiilor: Topo,geo și hidro;

– Încheierea contractului de finanțare;

– Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici declarați învingători;

Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate;

– Realizarea lucrărilor de construcție, unde este cazul;

Achiziție dotări;

– Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;

– Activitatea de raportare în cadrul proiectului;

– Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;

– Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului;

– Auditarea proiectului, dacă este cazul;

5.

Durata de implementare a proiectului (luni)

Durata proiectului de investiție este estimată între 18 și 24 luni în funcție de condițiile din sezonul de iarnă. Această estimare nu ia în calcul și construirea celor 5 poduri, între Km 0+630 și Km 4+000 care ar prelungi durata de execuție cu 6 luni.

6.

Rezultate

  • Idicatori de realizare

  • Indicatori de rezultat

Dublarea turiștilor care vizitează Valea Cerbului.

-Realizarea unui climat fără praf pentru campările din Valea Cerbului.

-Accesul către Bran, Râșnov și Poiana Brașov, evitând aglomerațiile de pe DN1.

-Creșterea confortului pe timpul transportului.

-Reducerea consumului de carburanți.

-Creșterea siguranței în trafic.

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

-Lungime drum modernizat =7.000 ml

-Lățime platformă = 8 ml

-Lățime parte carosabilă = 6 ml

-Lățime benzi de încadrare = 2 x 0,5 m

-Lățime acostamente = 2 x 0,5 m

-Podele tubulare DN 500-Premo = 5 buc

-Rigola betonată 9.750 ml

-Podete transversale noi = 32 buc

-Raza minimă = 22 m

7.

Riscuri

Realizarea segmentului de drum Gura Diham – Limita cu județul Brașov pe un teren cu foarte multe pîraie și teren instabil.

Există riscul de prelungire a termenului estimat de realizare, în funcție de prelungirea sezonului de iarnă.

8.

Buget (Valoarea estimată a proiectului)

Valoarea estimată a investiției

4.500.000 lei

1.000.000 Euro

9.

Surse de finanțare

Buget de stat+Buget local+Fonduri UE

10.

Stadiul actual al implementării

– Studiul de fezabilitate pentru D.C.132 realizat in 1998 (inclusiv cele 5 poduri)

– Proiect tehnic pentru D.C132 km0+636-km4+000 – realizat in mai 2000 (fara poduri)

-Studiul de prefezabilitate martie 2011(fara poduri) –km0+632-km 7+000

-Studiul topo

… Da, domnu PREȘEDINTE Bogdan Toader, fișa asta este AUTENTICĂ și PUBLICĂ și făcută in ”colaborare” cu MDRAP-ul pe alti bani europeni și se găsește pe site-ul Primăriei Bușteni iar matale ai citit doar TITLUL, ca pe facebook și ai dat like și share, făra să vezi ”și se continuă până la limita județului Brașov sauSectorul III are configurație de DF, drum forestier, între cabana Gura Diham, Km 4+000, și limita județului Brasov,Km 7 + 000, caracterizat printr-un traseu defășurat într-un profil mixt .

Acu‘, dacă tot te-ai luminat la față precum becul ars, domnPreședinte CJ, hai să-ți mai zic una bună … vezi că DC 132, 4 km + ceilalți 3 km , trec taman prin SIT NATURA 2000 – trecere la carnasiene mari, adică URS, conform Planului de management al APNB și dacă se găsește vreo urmă de LABĂ pe drum sau prin pădure, inebunește tot UE-le că s-a blocat urma de labă… și ar mai fi niște precizări … Cum mama naibi se aprobă banii pe la C.J. fără INDICATORI APROBAȚI de vreun Consiliu Local ? Că precum vede toată lumea, toate SF-urile, 98, 2000, 2011 sunt cam expirate legal … și … nu cred că PSD-ul face ilegalități mai ales la indemnul unora care ”nu cunosc incă regulamentul că sunt noi ” 🙂 ? … sau nu cumva banii ăștia, așa cum ne-am obișnuit vin pe sursă Valea Cerbului, pe urmă se face o rectificare mică și se asfaltează ceva acoperișuri, se mai ”plătesc ilegal lucrări neefectuate” conform Curții de conturi și gata proiectul măreț ? …

Și ar mai fi o mirare măcinătoare … nu știu cum se aprobă Bugetul Consiliului Județean Prahova, poate că pe vorbe și telefoane dar conform legii 🙂 , in principiu, pentru a se aproba ceva SCRIS, ca propunere de la vreun UAT, se analizează niște indicatori tehnico-economici APROBAȚI de ”boii ăia aleși”, care se numesc CONSILIERI LOCALI, iar la partea scrisă și aprobată se poate face LOBBY de către oricine, că dacă nu, iar in cazul BUȘTENIULUI nu există vreo cerere aprobată de CL, se numește TRAFIC DE INFLUENȚĂ… asta așa, ca să se pună actele in ordine ”cronologică” 🙂 .

Nu că aș fi impotriva reabilitării drumului spre Gura Diham, chiar și până la Râșnov, dar ar trebui să avem o imagine realistă a investiției, pentru că așa s-a intâmplat și cu lucrarile de ”reabilitare termică de la școli”, au fost subdimensionate sumele și a trebuit făcută rectificare de buget cu schimbare de destinație, ca să asfaltăm strada Crinei, că acolo ajungeau sumele… cu promisiunea că vor veni alți bani de la CJ și acum … Dar lasă că asfaltările sunt mai ok, că nu dă nimeni garanție la covor ci doar la gropi.

Precum spuneam și intr-un articol precedent ”Spre diferență de alți ani, să știți că DC 132 Bușteni – Gura Diham a fost in intregime aproape reabilitat cu griblură asfaltică și anul acesta, doritorii de pic-nic-uri nu vor mai inghiții tone de praf alb… ci negru. Poate până când iși vor face apariția primele corturi sau rulote, cineva va face și curățenie la ”tomberon”.

In concluzie, cred totuși că ”știrea” a fost falsă, poate că ”preelectorală” , sau un pre 1 Aprilie, o incercare a lui Păcală cel isteț versus prostia omenească … bă și i-a ieșit ! Oricum ar fi, dacă nu merge cu capu-n poză la București, merge la Ploiești … Să trăiești!

Web up ! ZdB Style

___Vizualizari 1383

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Feerie stinsă la Bușteni și se deschide oficial Pârtia Kalinderu, foto și tarife

Ho, HO, HOOO ! Zdring , zdring ! Merry Christmas ! ... Cam așa sună Crăciunul românesc, un val de...

kuklos3
Cantonul Schiel revolving restaurant Bușteni

Cantonul Schiel a fost construit pe creasta, ca punct de observare si de supraveghere al traseului funicularului, iar dupa inchiderea...

Close