Ultimele articole
Acum un an de zile apăruse o știre de incompatibilitate cu privire la un consilier local ( consilieră) care era incompatibilă cu ceeace făcea. In acel moment chiar eram trist pentru că , cel putin eu, consideram că este o facătură nedreaptă, insă astăzi a apărut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spulberă credibilitatea omului onest pe ca l-am cunoscut față de faptele de atingere a intereselor personale prin orice mijloace. Păcat că cinstea și corectitudinea uneori sunt doar fațadă.

primariabusteni

Incă odată ,chiar sunt surprins de comunicat iar dacă se va dovedi intr-un fel sau altul că este făcătură, cel puțin imi cer scuze de acum !

BURICEA SIMONA-DANIELA
Manager al Sanatoriului de Nevroze Predeal
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

A încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de manager al Sanatoriului de Nevroze Predeal, a semnat contracte de execuție lucrări și a aprobat achiziționarea de bunuri și servicii de la JORD MOBIL COM S.R.L., respectiv ALDREX CONS S.R.L. (societăți comerciale în cadrul cărora soțul acesteia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator), precum și cu TERMO BUNEA S.R.L. și MONTANO EURO CONSTIL S.R.L. (societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată a fost angajată în funcția de contabil în perioada 01 aprilie 2008 – 01 aprilie 2013).

De asemenea, în perioada 2011 – 2013, soțul persoanei evaluate a obținut prin intermediul societăților comerciale al căror administrator este un folos patrimonial în cuantum de 971.511,05 Lei, iar TERMO BUNEA S.R.L. și MONTANO EURO CONSTIL S.R.L., societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată a fost angajată în funcția de contabil, au obținut un folos patrimonial în cuantum de 113.772,88 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 180, alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de dispozițiile art. 301, alin. (1) din Codul Penal, întrucât, în perioada exercitării funcției de manager interimar al Sanatoriului de Nevroze Predeal, BURICEA SIMONA-DANIELA a semnat o serie de acte administrative prin care a creat un folos material rudelor sale de gradul I, respectiv fiul și soțul, în cuantum de 73.062 Lei (venituri salariale), aceștia fiind angajați în cadrul sanatoriului.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 180, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricăror alte funcții salarizate, nesalarizate sau / și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică […]”;
· art. 180, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”;
· art. 180, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații non-guvernamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să exercite funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză”;

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
Comunicat de presă : AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 29 mai 2015

Deci , nu are legătură conform primei știri de anul trecut cu o incompatibilitate dpdv al unui consilier local al orașului nostru, cu afectarea banului public al Orașului Bușteni. Așadar, cel puțin din acest punct de vedere ( al consilierului ales, nu a greșit ) . Păcat , pentru că orașul are nevoie de oameni valoroși, insă …

 

___Vizualizari 761

Din ”nefericire” A.N.I. incă lovește in Simona Buricea
Tagged on:                         

Alte articoleLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Distribuie
Read more:
029
Pârtiile Kalinderu, telescaun, fun park și tarife 2016

Bușteni, localitatea mea natală, are un Domeniu Schiabil extraordinar. Acest domeniu este compus din: Partia Kalinderu I:  Lungime 1390 m,...

HPIM6243
Din lac in fântână

... asta așa, pentru a nu mai fi acuzat ca nu știu femininul de la puț :) . Se pare...

Close