Bugetul Local 2015 la Bușteni … Votat pe furiș

Intr-o zi de miercuri, 4 februarie, ziua in care Curtea de Apel Ploiești spunea că Agentia Nationala de Integritate are dreptate și că edilul Orașului Bușteni este INCOMPATIBIL și că in curând iși va pierde mandatul , la Bușteni s-a aprobat și Bugetul Local pe 2015.

060

Chiar dacă România a inregistrat totuși o creștere economică, Bușteniul se află in picaj liber, așa cum prevedeam și scriam cu prilejul votării in unanimitate al bugetului in 2014, insă pentru a se acoperii greșelile grave de conducere și pentru a mai lua fața muritorilor de rând se vinde bucată cu bucată cam tot ce a mai rămas, fiecare bucățica de teren, fiecare bun, mașini, unelte, etc, in speranța redresării. Din nefericire redresarea nu mai există.

Acum Bugetul Local este GREVAT de DATORII in urma imprumuturilor fără cap făcute in ultimii ani. In 2015 Bușteniul trebuie să plătească rate la Credite neperformante de 1.500.000 lei si 2.000.000lei DOBÂNZI, neperformante pentru că acele credite s-au dus pe apa sâmbetei , s-au făcut plați pentru lucrari NEREALIZATE ( vezi raportuil Curții de Conturi ), s-au vândut (concesionat) lucrări care ar fi trebuit să producă pentru ORAȘ nu pentru Băieți Deștepți.

Oricum ideea este că anul acesta s-au alocat următoarele sume:

Cheltuieli 2014 2015   Diferențe
         
Autorităţi publice: 4.432.500 4.068.000   -364.500
– Alte servicii publice generale: 259.500 274.000   14.500
– Dobânzi: 1.500.000 2.000.000   500.000
– Ordine publică şi siguranţă naţională: 486.580 770.000   283.420
– Invatamant 4.070.000 3.849.000   -221.000
– Sănătate: 46.280 50.000   3720
– Cultură: 2.347.000 3.503.000   1156.000
– Asistenţă socială: 688.850 941.500   252.650
– Servicii dezvoltare şi locuinţe: 3.885.700 4.092.000   206.300
– Protecţia mediului: 1.450.000 1.000.000   -450.000
– Transporturi: 4.216.000 1.146.000   -3070.000
Agricultura/ silvicultura 0 100.000   100.000
– Alte acţiuni economice: 111.8440 649.000   -469.440
Total General 24.500.850 22.442.500 0 -2.058.350

Probabil că totul pare ok omului de rând, mai ales dacă nu verifică și Veniturile sau Lista Obiectivelor de Investiții pentru că surprizele pot fi maxime in condițiile in care majoritatea ”INVESTITIILOR” sunt de fapt STUDII DE FEZABILITATE.

La o privire in ansamblu se poate observa picajul și de ce nu, poți spune ”S-a furat din toate pozițiile”, insă cel mai grav S-A FURAT in 2012.

Am făcut un pic de analiză pe buget si iată ce a ieșit:

CRT DENUMIRE VENIT 2011 2012 2015 2015** 2012/2011 2015/2011 2015/2012
Impozit pe venit 100000 450000 350000 350000 350000 250000   -100000
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrim. 100000 450000 350000 350000 350000 250000 -100000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3675000 3840000 3623000 3623000 165000 -52000   -217000
Cote defalcate din impozitul pe venit 2499000 2796000 3155000 3155000 297000 656000 359000
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local 1176000 1044000 468000 468000 -132000 -708000 -576000
Impozite si taxe pe proprietate 6373000 5010000 6663834 5997450,6 -1363000 290834   1653834
Impozit si taxa pe cladiri 4945000 3600000 5035234 4531710,6 -1345000 90234 1435234
Impozit cladiri de la persoane fizice 1938000 1600000 2322000 2089800 -338000 384000 722000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 3007000 2000000 2713234 2441910,6 -1007000 -293766 713234
Impozit si taxa pe teren 1393000 1340000 1628600 1465740 -53000 235600 288600
Impozit pe teren de la persoane fizice 950000 800000 1060000 954000 -150000 110000 260000
Impozit pe teren de la persoane juridice 408000 500000 565000 508500 92000 157000 65000
Impozit pe terenul din extravilan 35000 40000 3600 3240 5000 -31400 -36400
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru 35000 70000 0 0 35000 -35000 -70000
Alte impozite si taxe pe proprietate 0 0 0 0 0 0 0
Sume defalcate din TVA 4707000 3657000 3847000 3847000 -1050000 -860000   190000
Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor 4540000 3657000 3772000 3772000 -883000 -768000 115000
a) finantare chel pers din inst inv preuniversitar de stat 4148000 3326000 2677000 2677000 -822000 -1471000 -649000
b) ajutor social si ajutor incalzire locuinte 39000 305000 0 0 266000 -39000 -305000
b) ch conf art 104 al 2 l1/2011 0 0 388000 388000 0 388000 388000
c) finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (4), legea 11/2010 353000 26000 0 0 -327000 -353000 -26000
c) hot jud plata salarii inst preuniv de stat 0 0 97000 97000 0 97000 97000
d) drepturi asist pers hand 0 0 574000 574000 0 574000 574000
e) finantare chelt L 5/2013 0 0 36000 36000 0 36000 36000
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale 167000 0 75000 75000 -167000 -92000 75000
Sume defalcate din TVA ptr dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive 0 0 0 0 0 0 0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 80000 60000 50000 50000 -20000 -30000   -10000
Taxe hoteliere 80000 60000 50000 50000 -20000 -30000 -10000
Taxe pe servicii specifice 451000 81000 151000 151000 -370000 -300000   70000
Impozit pe spectacole 1000 1000 1000 1000 0 0 0
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont 450000 80000 150000 150000 -370000 -300000 70000
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d 809000 815000 1135800 1135800 6000 326800   320800
Impozit pe mijloacele de transport 478500 450000 585800 585800 -28500 107300 135800
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit auto PF) 268500 250000 347800 347800 -18500 79300 97800
210000 200000 238000 238000 -10000 28000 38000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct 45500 35000 50000 50000 -10500 4500   15000
Taxa Viza autorizare 500 0 0 0 -500 -500 0
Taxa autorizatii de functionare 7000 0 0 0 -7000 -7000 0
Taxa autorizare sc pf 0 0 10000 10000 0 10000 10000
Taxa certificat producator 0 1000 0 0 1000 0 -1000
Taxa parcare taxi 1000 0 0 0 -1000 -1000 0
Taxa zona restrictionata 1000 0 0 0 -1000 -1000 0
Taxa viza autorizatie transport 6000 5000 0 0 -1000 -6000 -5000
Taxa viza Autorizatie alimentatie publica 30000 29000 40000 40000 -1000 10000 11000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 285000 330000 500000 500000 45000 215000   170000
Taxa tranzit 5000 0 0 0 -5000 -5000 0
Taxa arhiva 5000 1000 0 0 -4000 -5000 -1000
Taxa comert ambulant 25000 5000 50000 50000 -20000 25000 45000
Taxa cimitir 50000 15000 50000 50000 -35000 0 35000
Taxa urbanism 200000 309000 400000 400000 109000 200000 91000
Alte impozite si taxe fiscale 10000 11000 50000 50000 1000 40000   39000
Alte impozite si taxe 10000 11000 50000 50000 1000 40000 39000
Taxa firma 5000 4000 25000 25000 -1000 20000 21000
Taxa reclama si publicitate 5000 7000 25000 25000 2000 20000 18000
Venituri din proprietate 1944500 2665100 3830500 3830500 720600 1886000   1165400
Venituri din concesiuni si inchirieri 1918500 2636100 3800500 3800500 717600 1882000   1164400
Chirie boxa 40000 1500 0 0 -38500 -40000 -1500
Chirii teren curte 116000 5000 50000 50000 -111000 -66000 45000
Chirie spatiu locativ 175000 1000 50000 50000 -174000 -125000 49000
Chirii teren domeniu public 500000 200000 200000 200000 -300000 -300000 0
Chirie teren spatii comerciale 80000 5000 300000 300000 -75000 220000 295000
Concesiune operator Hidro Ph 0 0 200000 200000 0 200000 200000
Concesiune teren Persoane Fizice 407500 1000000 500000 500000 592500 92500 -500000
Concesiune teren Persoane Juridice 295000 992600 1900500 1900500 697600 1605500 907900
Inchiriere teren domeniu public 145000 400000 600000 600000 255000 455000 200000
Parcare (EURO) 150000 0 0 0 -150000 -150000 0
Parcare 10000 22000 0 0 12000 -10000 -22000
Alte venituri din proprietate 26000 29000 30000 30000 3000 4000   1000
Taxa Examinare auto 6000 5000 30000 30000 -1000 24000 25000
Taxa Inmatriculare auto 20000 24000 0 0 4000 -20000 -24000
Venituri din prestari servicii si alte activitati 75000 22000 40000 40000 -53000 -35000   18000
Venituri din prestari servicii 70000 21000 0 0 -49000 -70000 -21000
Recuperari ch judecata 0 0 40000 40000 0 40000 40000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura 5000 1000 0 0 -4000 -5000 -1000
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 30000 24000 20000 20000 -6000 -10000   -4000
Taxe extrajudiciare de timbru 30000 24000 20000 20000 -6000 -10000 -4000
Taxa extrajudiciara de timbru 6000 24000 20000 20000 18000 14000 -4000
Taxa inmatriculari auto 24000 0 0 0 -24000 -24000 0
Amenzi, penalitati si confiscari 641000 303000 200000 200000 -338000 -441000 -103000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potivit legii 637000 300000 200000 200000 -337000 -437000   -100000
AMENZI: Urbanism 50000 100000 50000 50000 50000 0 -50000
Mediu 0 5000 5000 5000 5000 5000 0
Circulatie 202000 80000 35000 35000 -122000 -167000 -45000
Jandarmi ordine publica 0 5000 5000 5000 5000 5000 0
Circulatie rutiera 24 h 0 103000 20000 20000 103000 20000 -83000
Politia Comunitara 2000 5000 5000 5000 3000 3000 0
Politia Comunitara alte localitati 0 1000 5000 5000 1000 5000 4000
Contraventionale 383000 1000 75000 75000 -382000 -308000 74000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 4000 3000 0 0 -1000 -4000   -3000
Amenzi Jandarmi 1000 1500 0 0 500 -1000 -1500
Amenzi impozite si taxe 3000 1500 0 0 -1500 -3000 -1500
Diverse venituri 50000 24000 934000 934000 -26000 884000   910000
Taxe speciale ( autofinantate )     900000 900000 0 900000   900000
Alte venituri 50000 24000 34000 34000 -26000 -16000 10000
Taxa timbru fiscal 30000 24000 34000 34000 -6000 4000 10000
Contravaloare CI 20000 0 0 0 -20000 -20000 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (Sponsorizari) 100000 150000 0 0 50000 -100000   -150000
Donatii si sponsorizari 100000 150000 0 0 50000 -100000 -150000
Donatii si sponsorizari 100000 150000 0 0 50000 -100000 -150000
Venituri din valorificarea unor bunuri 162496 950000 1300100 1300100 787504 1137604   350100
Venituri din valorificare bunuri abandonate domeniu public 5000 0 0 0 -5000 -5000 0
Venituri din valorificare bunuri ale institutiilor publice 5000 0 0 0 -5000 -5000 0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 35990 150000 0 0 114010 -35990 -150000
Rata vanzare locuinte L112 35990 50000 0 0 14010 -35990 -50000
Venituri din vanzare locuinte ANL 0 100000 0 0 100000 0 -100000
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat 121506 800000 1300100 1300100 678494 1178594 500100
Venituri din vanzare terenuri inchiriate & concesionate 121506 700000 1300100 1300100 578494 1178594 600100
Venituri din vanzare bunuri instit publice 0 100000 0 0 100000 0 -100000
Subventii de la bugetul de stat 36000 847500 11000 11000 811500 -25000   -836500
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu lemne, carb. 36000 36000 11000 11000 0 -25000 -25000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico 0 811500 811500 0 -811500
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 58004 0 -58004 -58004 0
Fondul Social European 58004 0 -58004 -58004 0

Anul trecut spuneam că se tot vinde , se tot vinde cam tot ce mai ar fi in proprietatea orașului și vom rămâne fără surse de venit la Bugetul Local in curând.

In Anul 2015 se pare că incă nu ințelege NIMENI că se vor mai vinde bunuri și terenuri de NUMAI 1,3 milioane lei, asta pentru ”redresare”.

Privind anul 2012 in comparație cu 2011 vedem că surse importante de venit din impozite si taxe pe proprietate au dispărut ca prin farmec in special de la agenții economici .

Cu siguranță in 2010, D.S. Kalinderu apartinea ORAȘULUI și producea BRUT circa 1.100.000 lei și cu sigurantă in 2012 același domeniu aparținea S.C. Kalinderu Services SRL insă cei 1.100.000 nu se mai regasesc in aceleași prevederi bugetare insă in 2015 ar trebui să apară 1.165.000 ca REDEVENȚĂ de la S.C. Teleferic S.A, ei bine NU APARE ca sumă prevăzută sau posibil a fi incasată !!!

In decursul anilor s-au făcut diferite concesii ”investitorilor strategici” prin SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITELOR SI REDEVENȚELOR prin Hotărâri ale Consiliului Local, terenuri de mii de metrii fiind utilizate GRATUIT de aceste societăți , uneori și cumpărate cu numai 10 euro/mp, insă neinvestindu-se nici măcar un leu, vezi proiectul Stației de Cogenerare a Prime Energy, vezi contractele de Publicitate Stradală, vezi chiar si amanarea de la plata redevenței a SC. Teleferic Prahova pentru D.S. Kalinderu.

In tot acest timp s-au investit in Bușteni pentru dezvoltarea sa milioane de euro și au fost realizate imprumuturi tot de milioane de euro. Ciudat modul de a INVESTII in VIITOR in 5 ani 50.000.000 lei și previziuni de incasare din ”Hoteliere + Salvamont + Alimentatie” 240.000 lei in 2015 fata de 560.000 lei in 2011. Adică s-au cheltuit 50.000.000 lei pentru a reduce activitatile la JUMATATE, iar aici nu este de vină CRIZA ci viziunea pe termen mediu și lung a autorităților sau mai bine spus LIPSA ei.

O interesantă ”bătaie de joc” este spre exemplu ILUMINATUL FESTIV in valoare de numai 237.000 lei anual ( din 2013) , da , atât costa beculetele din parcul central și cei 300 de metri de ghirlande pornind de la Coștila si până la Valea Albă 🙂 , se spune CERERE DE OFERTA – pretul cel mai scazut – 682.000 lei  link in timp ce, pe foarte multe străzi iți este frică să mergi după ora 19.00 că te intâlnești cu ursul și dacă te mai gândești că stalpii de iluminat din parc sunt puși pe BANI EUROPENI …

O singură ”bucurie” am si eu in tot bugetul 2015, incă NU INCEPE proiectul de clorinare a apei, sau cel puțin nu s-a introdus pe lista proiectelor.

Nici in acest an nu se va reabilita Crucea de pe Caraiman, cu toate că il auzisem pe dl. Bartoc la radio că Primăria va primi câte 600.000 lei anual de la Dl. DUȘA și dl DRAGNEA, indiferent dacă se vor accesa fonduri UE sau NU, pentru REABILITARE . Nu exista prinse in buget aceste sume, nici măcar pentru studii …

Nici in acest an nu vom avea măcar speranța de a se efectua vreun studiu de oportunitate pentru construirea unui SPITAL sau macar centru de primiri- urgențe și neprevăzut a se realiza este Centrul de Informare Turistică Bușteni cu toate că s-a aprobat proiectul dar suma care s-ar putea cheltui este de doar 109.000 lei fată de 750.000 cât era proiectul inițial.

Cu toate că anul trecut ”NAȘUL” Dragnea a aprobat fonduri pentru reabilitarea unor obiective de investiții prin ordinul 1825, se poate vedea că acești bani nu au putut fi cheltuiți deci s-au PIERDUT :

  • 43.000 lei – Retele de apa pentru modernizare strazi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G. Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul Zamorei, Zamora- 481.000 lei – Retele de canalizare pentru modernizare strazi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G. Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul Zamorei, Zamora- 1.821.242 lei – Lucrari de modernizare str. Palanca– 1.800.000 lei – Modernizare strazi 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G. Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul Zamorei, Zamora– 400.000 lei – Modernizare drumuri – strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si Alei fara nume din Carierul Zamora– 364.321 lei – Modernizare retele de apa pe strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si Alei fara nume din Cartierul Zamora

Pentru că altfel nu se poate ca studiile de fezabilitate să se facă după cheltuirea banilor, sau banii au fost cheltuiți pe alte destinații ?

Nu se poate spune că banii au venit târziu si că nu existau studii pentru că ce este descris mai sus este pe lista de propuneri/promisiuni an de an de vreo 6 incoace iar cu alte ocazii prin 2011 se aprobau banii la jumatatea lui Decembrie iar până la sfârșit de an erau fituiți banii fără probleme pe diverse sau erau reportati in anul urmator.

Si ar fi multe de spus sau de completat insă este timpul să mai facem câteva comparații:

Date Bușteni Sinaia Diferente %
         
Primar Emanoil SAVIN Vlad OPREA    
Studii Doctor in Economie Inginer    
Partid PC-PD-PDL-PNL PNL    
Nr mandate 3 3    
         
Suprafata 7527 8873 1346 17,88
Intravilan 755 760 5 0,66
Extravilan 6772 8113 1341 19,80
         
Populatie 8894 10410 1516 17,04
         
Retea de drumuri ( km ) 62 80 18 29,03
         
Turism        
Nr unitati cazare 1643 2572 929 56,54
Nr locuri cazare 3505 5369 1864 53,18
Nr locuri alim pub 4825 10656 5831 120,84
   
Buget local          
Venituri 22206234 58056200   35849966 161,44
           
Impozite si taxe pe proprietate 6663834 8400800 1736966 26,06
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 50000 162400 112400 224,8
Taxe hoteliere 50000 162400 112400 224,8
Taxe pe servicii specifice 151000 2034900 1883900 1247,61
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont 150000 2014900 1864900 1243,26
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d 1135800 2090200 954400 84,02
Venituri din proprietate 3830500 2583500 -1247000 -32,55
Venituri din prestari servicii si alte activitati 40000 120000 80000 200
Venituri din valorificarea unor bunuri 1300100 0 -1300100 -100
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 0 19300000 19300000 AȘA CEVA !!!
   
Cheltuieli 22442500 59171866 36729366 163,65
         
Autorităţi publice: 4068000 5286004 1218004 29,94
– Alte servicii publice generale: 274000 70900 -203100 -74,12
– Dobânzi: 2000000 1712000 -288000 -14,4
– Ordine publică şi siguranţă naţională: 770000 317800 -452200 -58,72
– Invatamant 3849000 5272300 1423300 36,97
– Sănătate: 50000 1402350 1352350 2704,7
– Cultură: 3503000 1755500 -1747500 -49,88
– Asistenţă socială: 941500 1222870 281370 29,88
– Servicii dezvoltare şi locuinţe: 4092000 23365400 19273400 471,00
– Protecţia mediului: 1000000 992000 -8000 -0,8
– Transporturi: 1146000 4419400 3273400 285,63
Agricultura/ silvicultura 100000 592 -99408 -99,40
– Alte acţiuni economice: 649000 13354750 12705750 1957,74

Si acum despre ce să mai vorbesc, despre invidie ?

DA ! Sunt invidios pe primarul Vlad Oprea că a facut pentru Sinaia ceeace ar fi trebuit să facă Savin pentru Bușteni, diferența este că Oprea este Sinăian iar Savin este un parvenit din Galați, Oprea IUBEȘTE Sinaia pe cand Savin VINDE Bușteniul.

Numai privind datele de mai sus se poate vedea cu ochiul liber ce inseamnă să ”faci bani” din Turism și alte activitați” fără să-ți impovărezi proprii locuitori și fără să vinzi un oraș la bucată ( Sinaia), cum se intâmplă de câțiva ani la Bușteni.

Și la final

… un citat dintr-un ”inginer” :

“M-am luptat pentru a nu lăsa orașul fără nici un viitor. Sinaia înseamnă turism montan, iar cine deține transportul pe cablu poate face rău sau bine comunității. Eu nu voi pune niciodată interesul economic înaintea sinăienilor. Așa cum era firesc telegondola este și va rămâne în continuare un bun public…Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine pentru a duce această bătălie, Vom continua proiectele de dezvoltare a domeniului schiabil și vom fi mereu primii în turismul montan ” a declarat Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia.

… un citat dint-un ”doctor in economie”:

” Am făcut mai mult decât am promis ! – Slogan electoral Emanoil SAVIN ”

… Poezie cu autor ”necunoscut” – orasulbustenidezbateri.wordpress.com Electorale 2012 :

Am facut mai mult decat am promis
Busteniul eu l-am inchis
Multe tepe-am dat
Tunuri,.. am furat
V-am boit pe-ai vostrii
I-am prostit pe prostii
Ce-au crezut in mine
Mint fara rusine,
Si le spun la toti
Sunteti doar netoti !

Voi lua alt mandat
Ca-s verde, curat
Am afise multe
Ma sustine Bute.
Mutu m-antreneaza
Nastase fandeaza
Cu spitalul care
I-am dat la Picioare

V-am daramat cotețe
Si v-am luat la bețe
V-am pus termopane
Si v-am dat ciolane
Si-ati votat ca prostii
Numai pe ai nostri

Va bag clor in apa
Va las fara sapa
Va daram si Crucea
Sa deveniti “Mucea”
Busteni-ul va fi
Oale si ulcele
Cand eu voi pleca
Cu toate’ale Mele

Ca eu sunt Stapanul
Ca eu sunt Jupanul
Zeus din Carpati
Am multi fini si frati
Care de-or veni
Si ma vor vota
Bustenari va spun…
Ati be*** ****

Si in continuare
Spun cu nepasare
Voi lua un mandat,
Altul de furat.
Strazile vor fi
Doar pentru copii
Pline de pietris
Cele mai pieptis

In parc voi construi
Statuete mii
Cu mine si ai mei
Consilieri misei
Si betoane iara
Iarba sa dispara
Cu bani de la UE
Voi o sa luati ***
I-am papat pe toti
Ca i-am dat la hoti

Bustenarii mei,
Hoarda de catei
Haideti si votati
“Saplec” … nu mai stati !
Si cu PDL
Ca asta mai e

Și ar mai fi de scris dar mai sunt ocazii

 

 

___Vizualizari 1068

2 thoughts on “Bugetul Local 2015 la Bușteni … Votat pe furiș

Leave a Reply to Radu Eugen Cloţan Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Morcovii-dna
Vorbe-n gură -6 Vârful legăturii de morcovi

Prietenul meu s-a intors și ca și in ”vorbe-n gură 3” nu m-a lăsat din nou să vorbesc. Tot ce...

Vacanța de vară la Bușteni și moțul de la bască

Am așa o stare, nu prea pricep ce se intâmplă. Zi de zi ”bat ulițele” Bușteniului și probabil că am...

Close