ULTIMELE ARTICOLE

Se deschide apelul de proiecte pentru prioritatea de investiție 2.1.A – Microîntreprinderi din cadrul POR 2014 – 2020. 

zdb_15x15cm_2-300x300

Astfel dacă sunteți intreprindere mică, in spațiul URBAN și doriți să construiți/ extindeți/ modernizați spaţiille de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI) pe sau cu Fonduri Europene, iată o soluție viabilă.


 1. Completarea cererii de finanțare, în cadrul aplicației MySMIS, este posibilă începând cu data și ora deschiderii apelului de proiecte (27.07.2016, ora 12:00).
 2. Având în vedere procedura de depunere a proiectelor, dar și de verificare și evaluare a acestora, specifică apelului de proiecte 2.1.A-Microîntreprinderi, AM POR precizează că data depunerii unei cereri de finanțare nu reprezintă, în niciuna din etapele procesului de selecție, un criteriu de departajare a proiectelor depuse în cadrul aceleiași „sesiuni lunare” de depunere (din perioada de 6 luni aferentă acestui apel).
 3. Conform precizărilor din ghidul specific, toate proiectele depuse în primele 2 luni ale apelului parcurg etapa de verificare a conformității și eligibilității, proiectele conforme și eligibile fiind apoi evaluate tehnic și financiar. Doar proiectele care obțin un minim de 85 de puncte sunt incluse în etapa de contractare, restul urmând a intra în competiție cu proiectele depuse în cea de-a treia lună a apelului șamd.
 4. In funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului.
 5. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare; o cerere de finanțare respinsă sau retrasă anulează posibilitatea acelui solicitant de a redepune proiectul sau de a depune un alt proiect, în cadrul aceluiași apel.

Tipuri de investiții eligibile

Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

 1. Investiții în active corporale
 1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 3. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare și maxim 200.000 euro ( Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis )

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis

Cine poate aplica: 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Mai multe detalii in ghidul de finantare pe care il puteți descărca de aici

 

___Vizualizari 174

Facebook Comments
Apel fonduri nerambursabile 25 – 200 mii euro pentru mediul urban
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Distribuie
Read previous post:
parcdezapezit
Patinoar și Centru Medical la Bușteni

Să mai zică cineva că Bușteniul ”stă pe coadă” și doar se continuă ”inerția”. Trebuie să imi cer scuze că...

Close