Blocuri sociale aprobate de C.L. Bușteni in curtea și peste Scoala NR.1 Bușteni

Mă gândisem să mai aștept ceva timp până să scot acest articol insă vineri 16 mai, de dimineață, o echipă de constructori, ingineri, și muncitori cu târnacoape și-au făcut apariția in curtea Școlii Nestor Urechea cu planuri și foi in vederea demarării construcției blocurilor sociale atât de necesare pentru acoperirea lipsei de locuințe din oraș.

Panorama scoala

Primul pas a fost realizat. S-au săpat gropile pentru ingrădirea proprietății, s-au pus stâlpii iar de luni de dimineață un gard inalt de 3 metri veghează ca elevii să alerge in pauze inghesuiți pe o mică parcelă.

scoala_01 scoala_02 scoala_03

Sursa acestor trei fotografii, pentru care multumesc, este confidențială ( C.K )

In țara noastră, România, membră a Uniunii Europene, există niște LEGI, care ar trebui să se aplice și la Bușteni, Județul Prahova și ar trebui ca cei aleși să se mai gândească inainte să producă tot felul de astfel de grozăvii.

La noi s-a mers pe sintagma ”Capul ce se pleacă sabia nu-l taie” totul bazându-se pe intimidare, pe frică, pe dezbinare,pe promisiuni ascunse și fățărnicie și s-a ajuns acum la continuarea …”Dar cu umilinţă lanţul înconvoaie!”, astfel toată lumea răde, cântă și dansează fals și ingrădit.

Am ajuns să fim DEZBINAȚI, să nu ne pese decât de propria persoană, să nu plecăm urechea la suferințe altora, să stăm cu capul plecat să fim indiferenți chiar și la sănătatea sau viața copiilor noștri.

Nu mă caracterizează indiferența și nu va devenii nici consecință a indiferenței majorității locuitorilor orașului Bușteni pentru că odată si odata fiecaruia i se va intâmpla să se trezească cu un bloc in fața casei, cu o vilă care să-i blocheze vederea spre munte sau spre soare, să fie injurat sau umilit pe nedrept de autoritățile locale, să i se răpească proprietatea pentru ”constructii sau lucrari de importanță publică”, să fie hăituit, sau dat afară din serviciu că nu este de partea cui trebuie sau că nu-și vinde proprietatea pentru a se ridica vreun edificiu tip mall și sau să-i țină copii intr-un spațiu cu gratii ca la penitenciar in curtea scolii. Când fiecăruia i se va intâmpla se va intreba ” Ce mă fac Doamne? Cum este posibil așa ceva? … dar va constata că ESTE singur, nimeni nu este aproape pentru că nu a mai rămas nimeni să-l ajute, dar până atunci:

In cazul Blocurilor Sociale din curtea școlii … scurta descriere:

In anul 2014, in data de 10. octombrie, Consiliul Local Bușteni a aprobat SF, PT, DE pentru programul de constructii de locuinte sociale si pentru cei care vor fi scoși din imobilele retrocedate ( HCL 188 si 189 ), insă fără a se cunoaște locațiile exacte (pentru că altfel ar fi fost specificate prin vreun document sau buget local, așa cum este prevăzut blocul din str Nestor Urechia), numărul și nici persoanele beneficiare.

Este in regulă să construiești locuințe sociale, este in regulă să primești de la MDRAP bani pentru construcție insă nu este in regulă să construiești fără cap și să afectezi sănătatea fizică, psihică, viața economică și sociala a locuitorilor ( mult mai multi decât 36 de familii), să distrugi zonele productive și culturale, peisaje și locuri de odihnă și să pui niște copii sau elevi să se ”alerge” in curtea unei ”pușcării”!

Legea 350 / 2001 republicată și modificată spune că:

Art. 65 (1)În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism – NU EXISTĂ O ASTFEL DE APROBARE

Art. 62 (11)În situaţia neactualizării documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspendă eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform legii.

  1. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a depăşi 2 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate. (valabil in decembrie 2010 la expirarea expirării PUG Bușteni )

PUG Bușteni a expirat pe 31.12.2010 si a fost prelungit prima dată prin HCL 150 / 22.12.2010 ceeace inseamnă că la data de 22.12.2012 trebuia să fie activat art 62 !!!

Menționez faptul că legea 350 a fost modificată abia la data 13-iul-2013 Art. 46, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 190/2013 ) care prevede că :

(13)Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.

Oricum ar fi tot trebuiau suspendate autorizațiile de construire sau demolare pe raza orașului Bușteni incepând cu 22.12.2012 sau să zicem 01.01.2013

Acum să continuăm și să vedem cum Consiliul Local Bușteni care ”reprezintă cetățenii” iși asumă niște responsabilități cam mari pentru care VA PLĂTI !

Art. 2

(1)Gestionarea spaţială a teritoriului ţării constituie o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european.

(2)Gestionarea spaţială a teritoriului asigură indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului.

(3)Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.

Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.

(1)Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie.

(4)La emiterea autorizaţiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

a)existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă;

b)prezenţa unor vestigii arheologice. Autorităţile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricţii prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea de către beneficiar/finanţator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor;

c)existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţie a mediului;

d)existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase – recunoscute şi protejate potrivit legii;

e)existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren;

f)evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.

Art. 313

Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenţia/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.

Acestea fiind spuse :

In data de 12.03.2015 o persoană al cărei teren se invecinează cu cel al Școlii Nestor Urechia a solicitat o informare Primăriei Bușteni cu privire la posibila construire a unor blocuri sociale in curtea școlii, precizând că terenul este inadecvat prin structura geologică și instabilitate, fiind si denivelat iar prin aceste construcții ar putea fi afectată rezistența imobilelor din vecinătate totodată punând problema oportunității construirii in curtea unei scoli pe spațiul de recreere al elevilor. Aceeași solicitare a fost făcută si către ISC Prahova.

In data de 13.03.2015 Consiliul Local Bușteni transferă din domeniul public in domeniul privat prin HCL 46 / 13.03.2015 suprafața necesara construirii blocurilor – link

In data de 20.03.2010 Primaria răspunde la prima solicitare a celor care vor fi afectați ca vecini că există un studiu geotehnic care va sta la baza elaborării proiectului pentru cele două blocuri sociale

In data de 08.04.2015 terenul a fost ințărușat

In data de 23.04.2015 după 43 de zile ( nu 30 ) ISC PRAHOVA a răspuns la solicitarea din 12.03 că Investitorul Primăria Bușteni deține Autorizația de Construire nr 41/21.04.2015 cu toate că autorizatia ar fi trebuit data in urma aprobarii unui PUZ trecut prin HCL Bușteni conform L350/2001) și al regulamentului PUG care prevede pentru acea zonă:

funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, UTR – zonă cu valoare peisagistică deosebită conform … ”

… și  nici urmă de vreo precizare cu referire la panourile de informare conform legii 50 .

Petiții au mai fost făcute către ISC București, Președenție, Prefectură, mai puțin D.N.A. pentru că se presupune că această instituție se ocupă numai cu fapte de corupție nu cu abuzuri, iar la Bușteni nu există corupție.

Intr-un final s-a primit un răspuns de la Prefectură ( dat de către Primăria Bușteni ) terifiant, care nu are legătură cu solicitările din petiție, care ar trebui să dea de gândit Autorităților locale mai ales celor ”care reprezintă cetățenii” – Consilierii Locali și care denotă o sfidare la adresa ”CETĂȚEANULUI CU DREPT DE VOT” de la Bușteni :

raspuns prefectura 2 3

Distanța mare de școală a terenului și blocurilor ???

025

 

A mai văzut cineva, vreodată să parcelezi un teren care să aibă un gard pe mijlocul unei ferestre? Unde credeți că va cădea zăpada de pe scoală , in balconul cărui nefericit ? Sau acum se va modifica si acoperișul școlii care abia a fost refăcut ?

Precum spuneam, cei aflați in imediata vecinătate a școlii vor fi afectați de construirea a două blocuri cu demisol, parter, 2 etaje și mansardă, aproximativ 16 metri inălțime, construite din gard in gard și care pentru unul din proprietari va insemna dispariția soarelui de pe fațadă iar celălalt nu va mai putea construi vreodata ceva pentru că va lua soarele blocului.

Panorama scoala

Ce este și mai interesant in răspunsul anterior este faptul că dacă ești ”UNUL singur”, nu reprezinți nimic in fața nimănui mai ales in fața Autorităților, ești catalogat ca ”răutăcios sau răuvoitor” și aruncat in derizoriu. Deci dacă cumva deții vreun teren de vreo 2000 mp și i se năzărește vreunuia să facă blocuri sociale pentru vreo 36 de familii, conform răspunsului terenul iți va fi declarat de interes public și naționalizat … ( și fără supărare dar răspunsul se pare că este intocmit de un jurist ) ceeace insemnă că oricând ți se poate intântâmpla orice.

Pe parcurs a mai apărut și răspunsul de la Garda de Mediu, cu niște motivări de genul ”incă nu au inceput lucrarile, deci copii nu sunt ”INCĂ” in pericol . Dar după ce incep lucrările ? Dar dacă Blocurile aste sociale se făceau direct in Parcul Natural Bucegi sau in Parcul cu Pini și Larice, tot pe proprietatea Bușteniului, cu fonduri ”cu greu atrase de primărie” și incă nu incepeau lucrările, tot așa se dădea răspunsul ? Și ne mai mirăm de ce sunt defrișate pădurile din PNB pe la Căminul Alpin sau prin Valea Cerbului. Păi că se alocă fonduri de dezvoltare de la MDRAP.

Raspuns garda de mediu

Pe lângă aceste aspecte, să ne inchipuim că pe strada Coștilei in imediata apropiere unde vor fi construite blocurile există 12 unitați de turistice insumând aproximativ 180 locuri de cazare , care iși vor pierde efectiv clienții incepând odata cu demararea construcției dar și după, când vor mirosi pubele din curba cu pricina sau vor vedea ”circulația” de persoane pe acolo asta dacă nu cumva intrarea va fi prin strada Viitorului pe o alee care necesită tâierea a 4 sau 5 brazi și câteva anexe private dar care are acces prin partea dreaptă de această dată a scolii, adică s-ar putea ca accesul să se realizeze direct prin micuțul spațiu de recreere si așa ciuntit.

Mai este și problema SCOLII care va avea la 2,8 metri de colțul stâng o ditamai clădirea din care vor răsuna triluri de muzică ”clasică” și la geamuri vor fi arborați chiloții și cămășile locatarilor dar și pungile cu diverse la rece, iar dacă ne gândim că blocurile fiind ”sociale” vor avea instalate sobe cu lemne… iată peisaj. Despre peisaj … in principiu va fi blocată vederea către Castelul Cantacuzino, spre Azuga și spre Munții Baiu.

panorama scoala 2

Dacă asta inseamnă să conservi cadrul natural, să ții cont de sănătatea vecinătaților, să incurajezi activitățile turistice, să dai șanse egale de trai tuturor fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie atunci DA, Consiliul Local Bușteni face numai treburi deosebite și reprezintă cetățenii dacă nu …

Nu cred domnii consilieri că ar fi mai interesant de construit două blocuri sociale spre exemplu in locul Spitalului, in Parcul Central sau pe strada Codrului lângă Simona Halep , in curte la Hotel Alexandros, in parcarea din fața Hotelului Silva sau cel mai interesant ar fi pe terenul in pantă de la parcarea DS Kalinderu, sau chiar pe Pârtie, in curte la Castelul Cantacuzino sau imediat după podul cere traversează Prahova, in Poiana Coștilei, in Cartierul Campionilor, In curtea Casei Cunescu sau pe Zamora in parcul de sub Grădiniță vis -a – vis sau acolo unde are teren primăria și l-a dat moca la GrinPrav,că astfel se pot rezolva problemele multor familii fără locuințe ? Startul s-a dat ce mai contează câteva exproprieri.

Ar mai fi insă de discutat CINE VOR FI LOCATARII acestor blocuri sociale și aici cu NUME ȘI PRENUME si din care case retrocedate vor trebui să se mute, pentru că există niște zvonuri cum că nu prea ar fi chiar așa de fără de locuință, mulți fiind rude, nepoți, directori sau soacre de nași de fini sau de nepoți iar unii vor provenii din niște locații prevăzute a se dărâma că nu incape nu stiu ce mall atât de necesar locuitorilor și in special agenților economici din Bușteni … dar despre asta intr-un articol viitor.

Vila Rucareanu

Ce nu ințeleg eu și nu ințeleg mulți este CUM A FOST POSIBIL CA 15 CONSILIERI ALEȘI să fie de acord să se pună blocuri sociale in curtea unei școli, intr-o zonă turistică că turismul zicese este prioritar? Cum este posibil ca cei pe care i-am votat să DISTRUGĂ un oraș intreg ? Va răspunde oare cineva de toate aceste acțiuni impotriva orașului nostru in afară de locuitori ?

Intrebări fără răspuns, pentru că ”oricum nu interesează pe nimeni” !

Și nu uitați :

… odată si odata fiecaruia i se va intâmpla să se trezească cu un bloc in fața casei, cu o vilă care să-i blocheze vederea spre munte sau spre soare, să fie injurat sau umilit pe nedrept de autoritățile locale, să i se răpească proprietatea pentru ”constructii sau lucrari de importanță publică”, să fie hăituit, sau dat afară din serviciu că nu este de partea cui trebuie sau că nu-și vinde proprietatea pentru a se ridica vreun edificiu tip mall și sau să-i țină copii intr-un spațiu cu gratii ca la penitenciar in curtea scolii. Când fiecăruia i se va intâmpla se va intreba ” Ce mă fac Doamne? Cum este posibil așa ceva? … dar va constata că ESTE singur, nimeni nu este aproape pentru că nu a mai rămas nimeni să-l ajute !

Ești cumva și tu un NIMENI nepăsător cititorule ?

Poți să distribui să apreciezi și să comentezi dacă ești interesat.

 

___Vizualizari 1693

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
DSCN3306
Enigma Porții Bucegilor

Titlul ar fi fost ceva de genul ”Dilema fară răspuns” dar am ajuns mai târziu la tastatură astăzi și intre...

HPIM6318
Domeniul schiabil Kalinderu – Scos la licitatie

Prin HCL 93 aflăm că  ”in sfârșit” Domeniul Schiabil Kalinderu este scos la Licitație Publică. Valoarea minimă a redevenței este...

Close